2016-11-06

 

Veckobrev 32, 33 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Hoppas ni har haft tillfälle att vara med Påve Franciskus i Malmö, eller ha kunnat följa det på TV.  Jag har följt det på TV och blev inspirerad av Påvens predikan. Det var några saker som jag kommer speciellt ihåg, saligprisning är vårt identitetskort, ord som glädje och ödmjukhet.  Väldigt mycket av den ekumeniska Gudstjänsten och Mässan verkade handla om hur vi behandlar våra medmänniskor.  Just nu, när jag skriver, pågår en Gudstjänst från Fjällstugan i Jönköping och temat är också saligprisning och medan jag skriver hör jag en Taizésång från radion "Känn ingen oro". Jag tänker på vad vi har hört så ofta, vad vi gör till våra medmänniskor gör vi också till Jesus. Jag tyckte hela besöket ingav en känsla av hopp. När jag följde den ekumeniska Gudstjänsten kom jag spontant ihåg året 2001. Det var ett par dagar före min bror dog av cancer, en Jesuitpräst, som heter Fr. Michael Hurley, gav honom de sjukas smörjelse.  Efteråt åt vi lunch tillsammans, min bror också, och Fr. Hurley sade att han var involverad i ekumeniska frågor och hade faktiskt besökt Sverige. Han sade att han trodde att ekumeniken kommer att utgå ifrån Sverige. Det känns nu som detta nästan var profetiskt, "From Conflict to Communion/Från Konflikt till Gemenskap". Om vi kristna kan förlåta varandra för allt som har hänt under de sista 500 åren och tillsammans kan vara ett vittne för Kristus kärlek, då finns det hopp för världen.
 
Förbön behövs för en kvinna som har fått stroke. Herre vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber att Du öppnar vägar för henne att få all mänsklig och andlig hjälp, som hon behöver. Trösta henne Herre och låt henne känna din närvaro. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna om nyligen förlorat sin man, efter många års äktenskap. Må han vila i frid. Kvinnan har berättat för mig att hon känner sig buren av Herren under den här perioden. Må hon fortsätta att känna Din tröst. Det finns vuxna barn från ett tidigare äktenskap och hon är orolig ifall barnen blir osams när det gäller bouppteckning. Tack Herre för att kvinnan har känt din omsorg genom alla människor, bland annat vårdpersonal, som har visat henne medkänsla och omtanke. När det gäller bouppteckning, var med henne med din Ande och ge henne de rätta orden, så att barnen också känner sig älskade och nöjda. Må hela familjen fortsätta att få den mänskliga och Andliga hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag tycker vi måste be för presidentvalet i USA. Det känns som en rysare. Jag tror många av oss mår dåligt av den smutskastning som har pågått. Jag bara hoppas att barnen inte blir påverkade av det på ett negativt sätt. Jag tycker vi måste be för bra förebilder i världen och förstås för fred. Fred börjar i familjen.
 
Nu har Fr. Johnny skickat Couple Prayer för två veckor. Jag älskar hur han kopplar allt han säger till familjen, församlingen och världen. Som Johannes Paulus sade, "Världens framtid ligger i familjens händer. Herre, var med alla våra familjer och hjälp dem att hålla ihop.
 
Faithful God, you walk with me through all my difficulties.Help me to be a witness to your strength and faithfullness.
Trofaste Herre, Du vandrar med mig genom alla mina svårigheter. Hjälp mig att vara ett vittne till Din styrka och trofasthet.
Loyola Press
 
Vi hörs om två veckor.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?