2016-11-22

 

Veckobrev 34 söndagen under året (Christ the King)

Hej allihopa;
 
Nu, när vi än  en gång har kommit till slutet av det liturgiska året säger Fr. Johnny till oss: "Even in the depths of his own suffering he has compassion for the man beside him. His kingdom can only be built on that same compassion. And we owe it to one another to build each other up love in our homes and love in our faith communities. /Även i djupet av sitt lidande har Han medlidande med mannan bredvid Honom. Hans rike kan bara byggas på samma medlidande. Och vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem  och i våra troskommuniteter. Resten finns i "Couple Prayer".
 
En inspirerande predikan gavs nyligen i Enköping.  Bland annat sade prästen att vi är ofta benägna att säga "Nej, det var inte så" när vi konfronteras med olika saker om oss själva. När vi slutligen möter vår Herre och ser oss själva speglade mot honom, vad kommer vi att säga då? Kommer vi att säga "nej, det var inte så" eller kommer vi att kapitulera. Personligen tror jag att när vi träffar Herren och ser oss själva speglade mot Honom, som är kärleken själv, blir det väldigt svårt att inte säga "Ja, så var det". Spontant tänkte jag på en bön som min dotter brukade be på kvällen, när hon var barn; Hjälp mig att alltid säga precis som det är.
 
Förbön behövs för ett par som är i kris. Vi har ofta bett för det här paret och det känns att det behövs ett mirakel. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Hjälp båda att förstå allvaret i situationen. Låt någonting hända, så att de förstår varandras olika behov och kan acceptera de mänskliga och andliga hjälpmedel som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna bad om förbön förra gången men tyvärr, när jag skrev brevet glömde jag att ta upp detta.  Det finns konflikter på hennes jobb, som hon finner väldigt besvärliga. Herre, vi överlämnar den här kvinnan och situationen till Dig. Vi ber att Du bryter in i situationen och hjälper de inblandade att komma överens. Herre, ge kvinnan visdom och de ord hon behöver för att lösa situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu, med Kristi Konungens Dag är det avslutning av Barmhärtighetens År.
We are called to extend mercy to all of Gods creation. Vi är kallade att utsträcka barmhärtighet till hela Guds skapelse.
Thank you Lord for this Year of Mercy. Help us to reflect and act even more deeply through your grace and love that others may see in us tangible signs of your loving presence.
Tack Herre för det här Barmhärtighetsåret. Hjälp oss att reflektera och agera än djupare genom Din nåd och kärlek, att andra i oss må se gripbara tecken av Din kärleksfulla närvaro.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?