2017-10-22

 

Veckobrev Ordinary 29 och 30

Hej allihopa,


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Det var många som kom till mötet med kardinalen och flera från Bönerörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj, vilket var glädjande.  Det var spännande och inspirerande att erfara vilken kraft  de olika rörelserna ger till Kyrkan och hur viktiga de är. Kardinalen  nämnde tre saker som har hänt när det gäller Kyrkan i Sverige - Kanonisation (Elisabeth Hesselblad), Påvebesök och Kardinalen. "Det är en gyllene tid att evangelisera", sade Kardinal Anders. Alla rörelser fick 5 minuter att berätta om sin rörelse. Jag berättade om Fr. Johnnys vision för rörelsen, att det blir en naturlig del av församlingens liv genom att församlingens dag blir kungjord söndag innan dagen och att Mässan firas för denna intentionen på församlingens dag. Det spelar ingen roll hur många som deltar i Mässan. Våra böner blir stärkta genom Mässan. Det är en spännande tid vi lever i. Jag skulle vara tacksam om alla samordnare och alla som är engagerade i rörelsen skulle evangelisera genom att sprida vetskap  om ständig bön under november månad, som är missionens  månad. Om man träffar någon utanför sin egen församling som visar intresse är det bäst att hänvisa denne till gruppen i just den församling som personen tillhör, på det sättet bygger vi upp grupper i alla församlingar.


Vi bad för Yvonne förra veckan och operationen på axeln gick bra. Deo gratias. Hon tackar alla för förböner. 


Kvinnan som vi bad för förra veckan angående vårdnad av barn känner sig buren av bön. Hennes situation är verkligen knepig.   Hon lider väldigt mycket och anstränger sig till det yttersta för barnets bästa. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig igen. Tack för att hon känner att du är med henne. Styrk henne och ge henne bra omdöme och de visdomsord hon behöver för att klara situationen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Love, peace, generosity, gentleness. These wonderful gifts of the Holy Spirit are both simple and nearly impossible to use. A moment of prayer often helps me find one of these gifts when I most need it. On the other hand I`m least likely to ask for help during that moment of stress. But these wonderful gifts are the oil that keep all relationships working. Kärlek, frid, generositet, mildhet.  Dessa underbara gåvor är både enkla och nästan omöjliga att använda. Ett ögonblick av bön hjälper mig ofta att finna en av de här gåvorna när jag mest behöver den. Samtidigt är jag minst benägen att be om hjälp under ett ögonblick av stress. Dessa underbara gåvor från Den Helige Ande är oljan som håller alla relationer igång. 
Holy Spirit, shower us with your gifts and help us to share those gifts in our lives today. Helige Ande duscha oss med dina  gåvor och hjälp oss  att dela dessa gåvor i våra liv idag. Loyola Press.

Vi hörs om två veckor,

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

I am sending you two weeks of the Couple Prayer/Newsletter piece because I am going on a Mission on Saturday to Ballymoney, Co. Antrim and am not sure of where I will be staying.  Sometimes the places we stay in don’t have internet connection. 

Please pray for the Mission that God may bless Ciaran O’Callaghan and myself and all the parishioners in the parish of Ballymoney with a renewed faith hope and love.  You will be in my prayers everyday as always that God’s blessing may be with you and all your loved ones.

Johnny  

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?