2018-03-15

 

Lent 5 och Palm Söndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,


Den 11 mars var det mors dag på Irland. Fr. Johnny vill gärna att vi ber särskilt för mödrar under mars månad. A mother joins with God to bring forth the miracle of new life. Motherhood is the fruit of a "particular creative potential of the female body, directed to the conception and birth of a new human being". A mother who watches over her child with tenderness and compassion helps her or him to grow in confidence and to experience that the world is a good and welcomig place. It is they who testify to the beauty of life..  Dear mothers, thank you, thank you for what you are in your family and for what you give to the Church  and the world. En mor tillsammans med Gud för fram miraklet av ett nytt liv.  Moderskap är frukten av en "särskilt skapande potential av den kvinnliga kroppen, riktad mot befruktning och födelse av en ny människa. En mor som vakar över sitt barn med ömhet och medkänsla hjälper henne eller honom att växa i tillit och att erfara världen som en god och välkomnande plats.   Det är de som vittnar om livets skönhet. Kära mödrar, tack. Tack för vad ni är i ers familjer och för vad ni ger till Kyrkan och världen." The Joy of Love, Pope Francis/ Livets Glädje, Påve Franciskus.

Nu på lördag är det Helige Paricks dag, Irlands nationaldag. Det var med glädje jag läste i KM att KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden)  har en ny logo, en trebladsklöver. På Irland kallar vi det för shamrock. Som ni kanske vet, Helige Patrick åkte eller gick runt Irland och förklarade Treenighetens mysterium med en trebladsklöver - tre blad på en stam.  Detta var under 400-talet och när han dog 466 var Irland kristet. På lördag kommer de flesta på Irland att bära en shamrock.  Tyvärr kommer jag inte att kunna  få tag i en shamrock men jag kommer att klä mig i grönt.

Fr. Johnny skickar brev för 2 veckor den här veckan:If we set our sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.   Om vi sätter ögonen på vad Gud vill för oss, kommer vi att få långt mer än vi någonsin kan föreställa oss. Fr. Johnnys brev vecka 11. Resten finns i brevet
.

Holy week is the most sacred time for us as followers of Christ. Stilla Veckan är den mest helgade tid för oss som Jesus efterföljare. Fr. Johnnys brev Palmsöndag. Resten finns i brevet.

Förbön behövs för Yvonne, hennes axeloperation kommer att korrigeras den 20 mars.  Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig.  Vaka över operationen och låt allting gå rätt till den här gången. Lindra hennes smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Christ before me , Christ behind med, Christ above me, Christ below me, Christ to the left, Christ to the right, Christ within both day and night./Kristus framför mig, Kristus bakom mig, Kristus ovanför mig, Kristus nedanför mig, Kristus till vänster, Kristus till höger, Kristus inom mig både dag och natt. St. Patricks breast plate.


Vi hörs under Stilla Veckan.

Varma hälsningar under resten av Fastan.
Colette
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?