2018-03-04

 

Veckobrev Lent 3 och 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

 Vi hade ett inspirationsmöte här i Karlstad i söndags.  Trots att det var sportlov var vi ungefär 16 deltagare.  Vi började förstås med Gränslöshetens Bön.  Bönen skapade ett lugn över oss. Jag tog upp de praktiska råd för att hålla kärleken vid liv  (Nya Värmlandstidningen 17 februari) som jag skrev om  förra veckan.  Jarek delade med sig av något viktigt som han hade kommit på, hur viktigt det är att lyssna till varandra.  Låt den andra parten prata till punkt, även om man inte tänker likadant.
 
Marina  Håkonsson skrev till mig. "That advice you shared is so important. Even when we know the right thing to do, it can be hard because of our selfishness! We need to make a point, to prove we're right! Father Johnny stressed this, I'll never forget. "Marriage isn't a competition, it's a joint venture!" Or something like that. /Det råd som du delade med dig av är så viktigt. Även när vi vet vad det rätta att göra är, kan det vara svårt på grund av vår själviskhet: Vi behöver säga vår mening, bevisa att vi har rätt. Fr. Johnny betonade detta, jag kommer aldrig att glömma det - äktenskap är inte en tävling , det är ett samarbetsprojekt - eller något sådant.  Tack Marina.


Fr. Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  I brevet för Vecka 4 säger han "We think of faith as meaning our belief in God.  It is much more  God`s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too." Vi tänker tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds djupa tro på oss och i vår godhet och skönhet och han önskar att vi också  blir medvetna om detta."  Resten finns i Fr. Johnny´s brev.

"In a few weeks`time we will honour His (Jesus) body in a new and real way. For now we allow this great truth to sink in: that wherever we are, then there is God. Or in the words of a hymn: where love and charity are, there is God. Om några veckor kommer vi att hedra Hans (Jesus) kropp på ett nytt och verkligt sätt. För nu, låter vi den här stora sanningen sjunka in:  var vi än befinner oss , då finns Gud där. Eller i orden från psalmen: där kärlek och barmhärtighet finns, där är Gud." Fr. Donal Neary S.J. Dublin


Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life./Fader, Son och Helig Ande, fortsätt Ditt arbete av transformation i mitt liv.  Loyola Press

Vi hörs om 2 veckor.

Varma hälsningar,

ColetteComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?