2018-04-03

 

Veckobrev Påsksöndag


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i Stiftsgården Marielund och firar Tridium (de tre heliga påskdagarna). Igår när prästen, Fr. Mirek avslutade sin reflektion om instiftandet av Eukaristin  uppmanade han oss att komma ihåg Jesus ord "Bli kvar i mig så bli jag kvar i Dig." Jesus går bort men han lämnar sin närvaro. 


Idag Långfredag, citerar Fr. Mirek Johannes Paulus II ord "en kärlek utan kors kan man inte finna".  Ett kors utan kärlek kan man inte bära, sade Fr. Mirek. Vidare sade han,  Kyrkan föds när soldaten satt svärdet i Kristi sida och då kom det blod och vatten och med detta föddes Kyrkan.  Dopet och Eukaristin föds ur Kristi sida. Påsk är övergång till liv, tillit hopp, förtröstan.

Nu har vi firat påskvakan. När det är som mörkast så vänder det. Kärleken är starkare än döden. Kristus har uppstått, Kristus har sannerligen uppstått.

Reträtten har varit djup och inspirerande. Jag är tacksam att jag fick möjligheten att delta. Det brinner i hjärtat
.
Herre, må årets Påskfirande bära frukt i alla våra liv, frukt som består och må vi leva som ljusets barn.
 

For Christians, of course, the Eucharist is the gathering that most often is experienced as holy ground. This is all the more true when the Eucharist is celebrated with striking beauty and prayerfulness. If, in addition, the congregation is large and culturally and racially diverse, the experience can be even more moving, because we sense that God’s dream—for a world in which all are one in friendship with God and with one another—is being fulfilled. /För kristna är Eukaristin den samling som oftast erfars som helig mark.  Detta är allt mer sant när eukaristin firas med slående vackerhet och innerlig bön. Om kongregationen är stor och kulturellt diversifierad, kan erfarenheten vara ännu mer rörande , eftersom vi anar att Guds dröm - om en värld där alla i vänskap med Gud och varandra - håller på att fullbordas. Loyola Press


God, help me experience your friendship in the same way your followers in the early Church did—help me to be aware of how you reveal yourself in deeds through your Spirit. Gud, hjälp mig att erfara din vänskap på samma sätt som dina följeslagare i den tidiga Kyrkan gjorde - hjälp mig att vara medveten om hur du visar dig i gärningar genom Din Ande. Loyola Press


God fortsättning på Påskens glädje.

Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?