2018-06-04

 

Veckobrev Trininy Sunday

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Mötet i Stockholm med medlemmar från de olika andliga rörelserna var väldigt givande.  Bengt Malmgren gav en fin sammanfattning av Påve Franciskus senaste "Apostolic Exortation" Gläd er och jubla.  Bland annat skrev Påve Franciskus "Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you,and you will be faithful to your deepest self. Var inte rädd för helighet. Det tar inte bort något av din energi, vitalitet eller glädje.  Tvärtom, du kommer att bli vad Fadern hade i åtanke när Han skapade dig och du kommer att vara trogen ditt djupaste jag."  Det var väldigt roligt att tre medlemmar av ständig bön reste till Stockholm för kvällen.

Kvinnan som vi har bett för som är rörelsehindrad, separerad från barnets Pappa och har ständigt problem när det gäller vårdnad om barnet. Hon är helt slut och känner att kroppen tar stryk av situationen.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela situationen i dina heliga händer.  Du vet hur desperat kvinnan känner sig. Vi ber att du griper in så att det blir en lösning. Väck Pappans medkänsla så att han förstår att de måste kunna samarbeta för barnets skull. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som har möjlighet att få ett jobb som hon längtar efter, att hon får det. Herre, vi överlämnar situationen till Dig. Vi ber att du öppnar vägar för henne att kunna få jobbet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte

Varma hälsningar,
ColetteComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?