2019-04-18

 

Veckobrev Easter 1

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa
  
The Cross/Korset
Just as the cross could not overcome or defeat Our Lord, Jesus, we should not let our crosses overcome us. If we, in the hard times, keep focused on The Lord in His suffering our suffering will come into perspective and not imprison us in thoughts of self pity or despair. As we look to how He suffered and died for us without complaining we can find hope as we let go of the thoughts that lead us into despair and let His divine grace from the cross fill us and lead us beyond any fear of what might lay ahead as we find security in Him for the life to come.
Precis som korset inte kunde övervinna eller besegra Jesus, borde inte vi tillåta våra kors övervinna oss. Om vi, i hårda tider, är fokuserade på Herren i Hans lidande, får vi våra lidande i perspektiv och blir inte instängd med tankar av självömkan och hopplöshet. När vi ser hur han led och dog för oss utan att klaga kan vi finna hopp när vi befriar oss av tankar som ledar oss in i hopplöshet och tillåta Hans gudomlig nåd från korset uppfylla och leda oss bortom rädsla för framtiden när vi finner trygghet i honom för livets fortsättning. Alan Ames

EasterSunday/Påsk Söndag

The deepest reality of our lives has been changed forever by what happened today and Jesus is risen and living among us in our homes and in our parish community. We need to attend to him there. Den djupaste realitet av våra liv har blivit för alltid ändrat av dagens händelser och Jesus är uppstånden ibland oss i våra hem och i vår församlingens kommunitet. Vi behöver se till honom där. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna hare skrivit till mig. Hon hittade ständig bön på internet. Hon skrev så här Hörde att ni ber för äktenskap och relationer. 

     Önskar förbön för dottern och hennes man. De har en kris i sin
     relation och är på väg att separera. Hjälp mig att be till Gud
     att deras förhållande blir helat! De säger att de älskar
     varandra men har det svårt just nu och ser ingen annan lösning
     än att dela på sig. Men Gud och Jesus kan hjälpa dem så de
     hittar tillbaka till varandra!
     Tack! Och Gud välsigne er för det ni gör för människor" 
Herre, vi lägger paret i Dina heliga händer. Vi ber att du gripa in och hjälpa dem att kunna förstå varandra. Ge dem förlåtelsens gåva om de har sårat varandra. Låt de inte blunda för problemet men låt de får mänskligt och andligt hjälp att kunna lösa det.

Generous and loving God, your care for us has no limits. Increase my trust in you that I may be a sign of your Kingdom to the people I meet today. Generös och kärleksfull Gud, din omsorg om oss är obegränsad. Öka min förtrösta i Dig att jag må vara en tecken av Din rike för de människor jag möter idag. Loyola Press 

Jag önskar oss all en riktigt glad Påsk när det kommer,
Colette 

Dear Friends,
 
 I wish you all a very happy Easter for next week and the weeks and months ahead – although, looking out the window this morning it looks more like Christmas than Easter!!  I like this time of the year very much.  The days are lengthening greatly; the weather promises to be better; the sense of Christ’s resurrection is in the air; and people generally are in better form! 

 However, we still have Holy Week to celebrate.  This is a wonderful week in our journey with Christ as we travel with him through his passion and death and the reality of that into his resurrection and the wonder of that.  You will be in my prayers each day of this week and beyond that the Lord will touch the hearts of all of us with greater faith and hope to bring to the world we live in.  And I will pray for you that the Lord will increase your love for each other in marriage and family life so that the world may be gentled by your love and by God’s love for all of us.

 Johnny
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?