2019-04-11

 

Veckobrev Palm Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

De här veckan, Stilla veckan säger Fr. Johnny till oss, "During this week we are put in touch with the reality of Christ´s death on the cross for us and the wonderful knowledge of his resurrection from the dead.  Thursday, Friday and Saturday are particularly important for us to give time to prayer and reflection that are  provided for in the various liturgies. Under den här veckan är vi i kontakt med verkligheten av att Kristus dog för oss på korset  och den underbara vetskapen om hans uppståndelse från de döda.  Torsdag, fredag och lördag är dagar då det är särskilt viktigt för oss att ge tid till bön och reflektion som erbjuds i de olika liturgierna.  Resten finns i brevet. Kyrkan blir styrkt när människor ger henne den här tiden.


I am unfathomably loved, persistently sought after, and graciously forgiven and blessed by God because of who I am - his creation, his daughter - not because of anything I´ve done. Striving to be worthy of his abundant forgiveness will spiritually and emotionally exhaust me. It´s not our struggle to rack up points toward values that God is after, it´s our hearts.   Jag är oändligt älskad, ständigt eftersökt, och nådigt förlåten och välsignad av Gud på grund av vem jag är - Hans skapelse, Hans dotter - inte på grund av något jag har gjort. Ansträngning att vara värdig Hans oändliga förlåtelse kommer att trötta ut oss både spirituellt och känslomässigt. Gud är inte ute efter att vi kämpar för att få poäng för att göra oss värdiga, det är våra hjärtan han vill ha.   Elizabeth Pardi

Bön för prästkallelser: Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tycker situationen för Isis Barn är förfärlig och vill gärna att vi ber för dem.  Herre vi överlämnar Isis barn till Dig. Du vet att de är oskyldiga och vi ber att du öppnar vägar för dem att få ett värdigt liv och ett hem.  Det känns så bedrövligt att det är svårt att hitta ord. Ge dem människor som kan stötta dem i lägret och gör det möjligt kunna finna kärlek på något sätt. Låt dem få mat och medicin.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Merciful and loving God, thank you for the gift of forgiveness. Help me to be faithful to all you ask of me. Barmhärtige och kärleksfulle Gud, tack för förlåtelsens gåva. Hjälp mig att vara trogen allt du ber av mig. Loyola Press

Ha en fin Stilla vecka.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 This is the last instalment of the Couple Prayer for Lent this year.  It is hard to believe that it is almost over and we will move on to Easter very soon.  It is important though not to move on quite yet as we have the most important week of our faith journey ahead of us this week.  Make the most of it for the Church in your parish, in your marriage, in your family, and for the world in which we live.

 You will be in my prayers as always that the Lord may help each one of us to come closer to him so that we can be empowered by his love to speak his word to each other and to our society in the weeks and months ahead.  Please keep me in your prayers also.  May God bless us all with peace and joy.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?