2020-02-09

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.Hej allihopa,

I skrivande stund är det den 8e januari,  min församlings bönedag och också Fr. Johnny´s bönedag.  Han ber för oss allihopa och varje dag ber han speciellt för dem som har sin bönedag just denna dag. Han är tacksam om vi ber också för honom.   Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för allt han gör för äktenskap och familj.  Ge honom allt han behöver för sitt arbete.  Låt honom nå ut till många människor. Låt allt han gör bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är också tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla som hjälper henne till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Må den Helige Ande leda dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
I en tidskrift "The Messenger" som kommer från Jesuiterna på Irland läste jag nyligen följande:   "Be keen on this. The heart  of the Church´s mission is prayer. We can do many things, but without prayer they will not work. The heart of it is prayer." Påve Franciskus speaking at the 175 anniversary of the Pope´s worldwide Prayer Network (formerly the Apostleship of Prayer) of 28 June 2019. "Var entusiastisk om det här. Kyrkans mission är bön. Vi kan göra många saker, men utan bön kommer det inte att fungera. Hjärtat av det är bön."   Påve Påve Franciskus när han talade vid den 175års dag av Påvens världsvida bönenetwork (tidigare Böneapostolat) den 28 juni 2019.

En kvinna vill ha bön för följande: att hennes dotter blir återförenad med sitt barn och att hon börjar gå i Kyrkan igen.  Bön för fostermoder att hon tar  bra hand om barnet, och att mormor snart får träffa barnbarnet igen. Både kvinnan och hennes dotter har neurofibromatos och barnet har ärvt det också. De behöver också  en större lägenhet. Kvinnan behöver visdom angående vad hon ska göra med sitt liv.  Herre, vi överlämnar allt det här till Dig.  Du som är källan till allt liv, vet allt.  Vi ber att du ger alla parter som är involverade förståelse och medkänsla för varandra. Hela alla sår och öppna dörrar för en snar återförening för mor och barnet.  Ge alla tre vad de behöver för sin hälsa.  Ge kvinnan visdom om var hon ska vända sig för resten av sitt liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Be för en kvinna som känner sig väldigt sårad av hennes man efter skilsmässa. Hon vill förlåta honom men det går inte.  Herre, vi överlämnar  situationen till Dig.  Herre, du vet att  mänsklig förlåtelse inte kommer automatiskt men första steget är viljan att förlåta. Hjälp båda parter att kunna vara vänliga mot varandra och att kunna samarbeta för dotterns skull.  Herre, vi överlämnar också alla andra människor som är i samma situation till Dig.  Låt dem så småningom med din hjälp kunna förlåta.

Jesus, merciful healer, you know human suffering in a way that I can never know. Let me be a sign of your compassion and healing to those who suffer around you. Jesus barmhärtige helare, du känner mänskligt lidande på ett sätt som jag aldrig kan förstå.  Låt mig vara ett tecken av din medkänsla och helande till dem som lider omkring Dig.   Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
Thank you for your prayers last week for us as Redemptorists when we were together for our annual retreat.  It was a very enjoyable and fulfilling time for me and for most, if not all, of us.  It was also great for me to be back in Esker for a few days where I spent so many wonderful years of my life.  By the way, if you forgot to pray for us last week you can still do it this week as your prayers will be very welcomed!!

 Attached is my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter piece.  Again, it is such an important Word of God for all of us in which we can experience the affection Christ has for us and inspiring us to grow in affection for one another, especially in your marriage and family life.  You will be in my prayers throughout the week that your love for each will grow and blossom.  God bless you always.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?