2020-02-16

 

Veckobrev Ordinary 6Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Imorse läste jag på Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum att: to keep the Law without love is like a body without a soul, att följa lagen utan kärlek är som en kropp utan en själ. Jag läste någon annanstans men vet inte var men det gjorde intryck på mig: att  medkänsla, barmhärtighet och kärlek är lagen.

Magdalena från Järfälla församling kontaktade mig under veckan. Hon villl vara samordnare för Järfalla församling. Det finns några som deltar i ständig bön där men det har inte funnits någon som vill ta hand om det.  Om någon  i Järfalla församling  läser det här är med (eller vill vara med) och ber den 18e i månaden, ta kontakt med Magdalena, delsterm@hotmail.com  Jag blev väldigt glad för jag vet att det finns många familjer som har problem och som Johannes Paulus har sagt "världens framtid ligger i familjens händer" och vi får inte glömma det. Herre, vi lägger alla familjer som har problem i dina heliga händer.  Du vet hur svårt det är när man slutar kommunicera med varandra. Ge alla par en vilja att kunna lyssna på och att kunna förstå varandra.  Vi ber att de som måste arbeta sig igenom svårigheter blir hela igen. Låt det leda till fördjupning av deras äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Yvonne vill gärna att vi ber för henne. Som ni kanske kommer ihåg har hon polio sedan barndomen. Hon har genomgått mycket och nu har hon ont överallt.  Hon har varit starkt troende men säger nu att hon inte längre vet var hon står när det gäller tron.  Herre, lyft upp Yvonne och omslut henne och hennes man med din kärlek. Hennes ärlighet är ett vittnesbörd för oss alla. Grip in i hennes liv och visa henne att du finns i allt. Befria henne från all smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

It is precisely God´s love that gives meaning to our daily tasks and helps us to face great trials. Det är precis Guds kärlek som ger betydelse till vårt dagliga arbete och hjälper oss att möta stora svårigheter. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter insert.  The focus of this Word of God is about developing the spirit of our faith and hope and love rather than just settling for the obligations of these.  This is so important especially for the quality of life in marriage and family life but also in the parish community as the living presence of Christ in the world.
 I will be praying for all of you throughout the week that this spirit of joy and gladness and also adventure will be in you to bring great happiness and unity to your homes and communities.  Please continue to pray for me and also pray for one another so that God may be glorified.  God bless you and all your loved one always.  Thank you.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?