2020-02-23

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Fr. Johnny utmanar oss den här veckan med följande: "In marriage it is important not to let things fester but to sort out any difficulties immediately. The temptation is to keep disagreements going and hurt one another even more.  Det är viktigt i äktenskap att inte låta saker och ting ligga och gro utan prata omedelbart om svårigheter. Frestelsen är att låta motsättningarna fortsätta och såra varandra ännu mera.” Resten finns i brevet.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bön önskas för familjen och vänner till en kvinna som begick självmord för några dagar sedan. Herre, ta emot kvinnan i Ditt rike. Må hon vila i frid. Vi lägger familjen och vänner i Dina heliga händer. Du förstår hur svårt de har det nu och hur förtvivlade de känner sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp och må de vara öppna för att ta emot det. Låt dem samtidigt få tid att bearbeta vad som har hänt. Låt dem känna sig burna av våra böner. Herre, ge dem frid på något sätt.  Allt är möjligt för Dig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 

To be perfect is to become like God in compassion and love. This is a wonderful vision for ourselves, our church and our world. It is the dream that all God´s children live in love, peace and justice. Att vara fullkomlig är att vara lik Gud i medkänsla och kärlek. Detta är en undberbar vision för oss, vår kyrka och vår värld. Det är drömmen att alla Guds barn lever i kärlek, frid och rättvisa. Fr. Donal Neary S.J.  Herre, må det vara frid i världen och låt oss börja med oss själva.

Nu kommer vi in i en lugnare period.  Onsdag är Askonsdag och det känns bra. Må det vara en bra period för oss alla.


Fill every home with your love. May each of our homes be places of Your presence and sources of Your peace. Fyll varje hem med din Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar frid. Amen.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached you will find my input for the Couple Prayer and the Newsletter piece for next week.  Of course, next week we will also begin Lent with Ash Wednesday on 26th

 What a challenge the Word of God has for us even before we begin Lent – love your enemy!!  Maybe that should show us what we need to work on for the six weeks of Lent!  This brings us right into the seriousness of Christ’s call to us as his followers and into the only way that things can be different – to reconcile and be reconcilers.

 You will be in my prayers throughout the week that God may bless your love for one another in marriage and in your family life.  Please pray for all couples and families that our homes may be filled with the peace of Christ.  God bless you always.

 Johnny
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?