2020-03-02

 

Veckbrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,
Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, han säger bland annat: The call is to love at least as  much when things are not going well as we love when everything is good. Kallelse är att älska åtminstone lika mycket när saker och ting inte verkar så bra som när allt verkar bra.  Resten finns i brevet.


Bön behövs för en kvinna som försöker få ensam vårdnad om sin dotter. Hon är rädd att pappan kan kidnappa barnet och ta henne utomlands. Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp paret att komma överens.  Grip in så att kvinnan får ensam vårdnad om det är Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 
To be co-workers with God is our call - to focus on people as well as plans, to feel the needs here and abroad.  Att vara Guds  medarbetare är vår kallelse - att fokusera på människor likväl som planer, att känna behovet här och på andra platser.   Donal Neary S.J.


Father, I place my life in your hands. Mold me, shape me, grace me, that I might be a person for others.  Fader, Jag lägger mitt liv i Dina händer.  Skapa mig, ge mig nåd, att jag må vara en person för andra.  Loyola Press.

Varma Hälsningar under första veckan i Fastan,
Colette

Dear Friends, 
                                                                                   
 Tomorrow, Ash Wednesday, we begin the season of Lent.  We mark this beginning by getting ashes on our foreheads with these or similar words: “Turn away from sin and be faithful to the Gospel”.  Lent is not an end in itself but rather a six week preparation for Easter – six weeks in which we are asked to prepare ourselves to believe more fully and energetically in what is almost unbelievable – that Christ the Son of God died for us and all humanity and all creation on the Cross and that he rose from the dead and is now living among us.  Lent is meant to be an adventure into the wonder of life and of love.

 Attached is my input for the first week of Lent.  Each week we will build on this for ourselves and especially for yourselves as married, as family, and as disciples of Christ.  I look forward to being with you on this adventure and pray that week by week we will all grow in faith, in hope and in love.
 You will be in my prayers as always.  Please continue to keep me in your prayers too.  And pray for everyone who is using this programme to grow their marriage and family life.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?