2020-03-15

 

Veckobrev Lent 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag söndag gick jag motvilligt inte till Mässan.  Min man, och min son i Danmark tyckte inte att jag borde gå. Kyrkor är stängda i Danmark. Ändå kändes det viktigt att gå till Mässan men några ord som jag hörde för många år sedan från ett möte med Focolarerörelsen kom till mig  "Gör någonting mindre bra i enighet än någonting bra i oenighet.” Jag deltog i en vacker Mässa online och hörde en inspirerande predikan. Det kom från Ontario med väldigt få deltagare i Kyrkan.


I would like to pray today for pastors who need to accompany the people of God during this crisis. May the Lord grant them the strength and ability to choose the best ways to help. Jag skulle vilja be idag för pastorer som behöver följa Guds folk under krisen.  Må Herren ge dem kraft och förmåga att välja det bästa sättet att hjälpa dem.  Påve Franciskus.

Jag fick följande meddelande på What´s App. "I ett nyhetsflöde kring  Coronaviruset var det ett uttalande av "katastrofläkaren" Johan von Schreeb som fastnade hos mig. - Det är dags att sluta tänka jag, jag, jag och istället börja tänka vi, vi, vi - så sant. En parafras på att leva ordet, om man så vill. Jag ber att jag den närmaste tiden ska kunna visa den omsorgen för dem i min närhet."

Herre, vi lägger den här krisen i dina heliga händer.  Vi tänker speciellt på de ensamma och sjuka. Låt dem känna att du är med dem och låt dem få den andliga och mänskliga hjälp de behöver. Ge alla ledare och oss alla visdomen att handla rätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Hello! Can you please pray for my son G who has not been Home since august He escaped to his fathers house after a fight and stayed. My heart is breaking so much. Seven months is a very long time. I ask for your prayers in this very hard times! Tacksam om ni ber för min son som inte har varit hemma sedan augusti. Han rymde till sin faders hus efter ett gräl och stannade kvar. Mitt hjärta går sönder så mycket. Sju månader är en väldigt långt tid.  Jag ber för era förböner i denna väldigt svåra tid.  Herre, vi lägger G och hela familjen i dina heliga händer. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men jag vet att det är oumbärligt att förlora kontakt med ett barn.  Vi ber att du griper in i situationen och öppnar vägar för kontakt på något sätt med modern och sonen som kan led till en återförening. Inspirera någon att hjälpa till på något sätt.  Gör fadern villig att samarbeta på bästa sättet. Lindra moderns oro och låt henne känna sig buren av våra förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be för Fr. Johnny.  Han ber alltid för oss speciellt på var och ens bönedag. Hans brev är utmanande som vanligt men också inspirerande.

We pray. We bring our lives before God, and we go about living the life God gave us to live. Vi ber. Vi lämnar fram våra liv till Gud, och vi fortsätter att leva det liv som Gud gav oss att leva.  Loyola Press, tror jag.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,
 
 You are very  much in my prayers that you and all your loved ones will be preserved from Covid 19.  At least we can safely continue to be in touch by email!

Attached please find my input for next week, the third week of Lent.  I hope you will find it helpful for your relationships and also be a source of encouragement for the situation we are in at the moment.  You will continue to be in my prayers in the week ahead that God will bless you and all those dear to you.  Please pray for me and for one another that the Lord will bless us and keep us safe from all harm.  Thank you.

 Johnny


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?