2020-03-23

 

Veckobrev Lent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det har varit en konstig vecka minst sagt. Hoppas ni mår bra. Jag har tänkt mycket på en Jesuitpräst på Irland som har skrivit en bok som handlar om att Gud finns i "The Messiness of Life”, av Fr Brendan McManus och Jim Deeds. För några år sedan begick Brendans bror självmord. Brendan fick skuldkänslor, blev deprimerad och förlorade nästan sin tro. Han gick pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Det tog lång tid och han träffade många människor och hade många äventyr på vägen. Han hade sin brors T-shirt med sig och han har berättat i en annan bok hur han lämnade t-shirten vid St. Jakobs brunn. Han blev helad och kände att hans bror är med honom. Han har beskrivit resan i en bok. Jag tror den heter "Vägen till Compostela”. Den här veckan har jag tänkt mycket på dem som är ensamma och även deprimerade och dysfunktionella familjer.  Hjärta, vi litar på Dig. Herre, vi ber att du som är källan till allt liv, var med dem, lyft  dem och låt dem känna Din närvaro i allt. Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver just nu. Var med de sjuka. Må de som har dött vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

This is a time for prayer. Prayer is a natural response to uncertainty and loss of control. It allows us to be in communication with the divine. It empowers us to act and live without fear. Prayer can be as simple as a conversation or dialogue with the creator, the source of our being. The key is to bring all of ourselves to God, including our fears and worries, and ask for help and guidance.  Det här är en tid för bön. Bön är ett naturligt svar på ovisshet och brist på kontroll. Den låter oss vara i kommunikation med det gudomliga. Den gör det möjligt för oss att handla och leva utan rädsla. Bön kan var så enkel som ett samtal eller dialog med Skaparen, källan till att vi finns till. Nyckeln är att föra fram hela sig själv till Gud, inklusive våra rädslor och bekymmer, och be om hjälp och ledning. Tyvärr kommer jag inte ihåg källan, kanske Brendan McManus S.J


Just nu fick jag följande från en kvinna. We want to respond to the virus pandemic with the universality of prayer, compassion and tenderness.  Let us pray united.  I invite all christians to direct their voices together toward heaven, reciting the Our Father on Wednesday 25 March, at noon. Vi vill svara på viruspandemin genom universell bön, medkänsla och ömhet.  Låt oss vara förenade i bön.  Jag bjuder in alla kristna att rikta sina röster mot Himlen och be Herrens Bön, den 25 Mars vid middag. Påve Franciskus.


En kvinnaBerthaönskar bön för sin son som har kämpat i flera år för att få sitt körkort tillbaka.  Hans fall ligger hos Domstolen just nu. Hon önskar att Steve får sitt körkort tillbaka, speciellt nu när han söker ett nytt jobb.  HERREN HÖR VÅR BÖN. Bertha.  Herre, vi överlämnar Steve och hans körkort i dina Heliga händer.  Du vet vad ligger bakom det och hur viktigt det är för honom.  Öppna vägar för honom att få det tillbaka. Visa honom vägen till ett nytt jobb.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.
 

Lord Jesus, please help med to trust in you to meet my needs no matter what the circumstances might be.  Herre Jesus, hjälp mig att lita på att du möter mina behov oavsett omständigheterna. Loyola Press 


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 You are all in my prayers now more than ever as we face into the challenges of the next few weeks and months.  It is a very strange time for us all.  Please God great things will come out of it for the world we live in and for the Church that we are and for all our people.

 Attached is my input for next week.  I hope you will find it helpful and encouraging for yourselves.  Be assured of my prayers for you and all your loved ones that God may keep you safe from all harm at this time and keep you close to his heart in the week ahead.  Please continue to pray for me and for one another. 

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?