2020-03-30

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Vilken vecka det har varit, så många restriktioner, en känsla av ensamhet och även rädsla.. Hoppas ni har kunnat finna frid mitt i alltihopa.

Jag deltar i den dagliga tv-Mässan från Ontario, Canada som har funnits i 20 år. Det är på engelska med olika präster, jesuiter, carmeliter, oblater osv. Alla med olika sätt att predika. Jag blir påmind om den rikedom som finns i katolska kyrkan. Som en av prästerna sade "tv Mässan gör att jag är medveten om att vi är alla i det här tillsammans oavsett partipolitisk eller religiös tillhörighet, kommer coronavirus att omfamna oss alla (på något sätt). Med detta måste vi växa på ett andligt sätt.  Vi måste komma närmare Gud som är där för att hela oss"

Jag fick en inspirerande reflektion från Fr. Donal Neary S.J. Den kommer att finnas på bloggen i sin helhet på engelska.  "The resurrection and the life is not just after death.  It is for now.  It takes faith to believe this in the fears and uncertainty of these weeks.  We raise each other up in friendship and in love.  In that is the grace of the Lord, himself a friend, for when we love, God lives in us. Uppståndelsen och livet är inte bara för efter döden.  Det är för nu. Med rädslan och osäkerheten som har funnits under dessa veckor behövs tillit för att kunna tro det.  Herrens nåd finns i oss när vi lyfter upp varandra med vänskap och  kärlek. Han som är själv en vän. När vi älskar, lever Gud i oss"

We måste be särskilt för vår Biskop, präster, osv. Livet är inte lätt för dem. Herre, vi ber för Påve Franciskus, våra biskopar, präster, pastorer, diakoner, imamer över hela världen. Var med dem och ge dem visdomen och medkänslan de behöver nu för att kunna hjälpa alla de kommer i kontakt med. Låt dem känna att Du är med dem i allt de gör och säger.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är säkert många som skulle behöva en bön. Tveka inte att skriva om ni vill ha förbön för er själva eller någon annan.  När många ber för samma sak blir vi styrkta.

We are one human family.  Let us bring all hostilities to a halt.  May our joint fight against the #COVId-19 pandemis bring everyone to reinforce brotherly and sisterly bonds. Vi är en mänsklig familj.  Låt oss sluta med all fientlighet.  Må vår förenade kamp mot #COVID-19 pandemi hjälpa alla att förstärka broderliga och systerliga band. Påve Franciskus.

Med Herrens hjälp håller vi hjärtat uppåt.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Even though we are now in practical lock-down, it does not apply to emails!!  You are all ever more in my thoughts and prayers at this time as we all struggle with the changes that have come about in every aspect of our lives.  It is a difficult time but also a very interesting time that will leave us all in a better place in the long run.
 Attached is my input for next week.  It is very relevant to us in the present situation and the need that we all have of each other especially in marriage and family life.  I hope you will find it helpful for yourselves.  I will be praying for you every day as always that God may bless you with joy and peace and may keep you and all your loved ones free from all harm.  Thank you.
 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?