2020-05-24

 

Veckobrev The Ascension


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi med Coronaviruset.  Jag vet inte om det är sant men ibland när de berättar om alla som har dött känns det allt för automatiskt som om där inte fanns lidande människor bakom siffrorna. Det gör mig illa berörd. Herre, tack för all sjukhuspersonal som verkligen ger allt de kan i de situationer de befinner sig.  Var deras styrka,  led dem och ge dem de rätta orden i alla olika situationer de måste handskas med. Må alla som har dött vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Idag när jag deltog i Mässan på dailytvmass.com sade prästen att vi behöver stärka och uppmuntra varandra under vår vandring . Vi måste leva, be och älska. Han talade om Jesu namn. Där finns kraft i Jesu namn. Den Ortodoxa Kyrkan har givit oss en gåva i följande bön "Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Herre, Jesus Kristus, förbarma Dig över mig". I denna bön finns kraft, helande och nåd.

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna covidviruset. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

OBS. 

Varje år vid Pingst brukar Stockholms katolska stift ordna en samling med representanter från de olika rörelserna i kyrkan, och en Mässa med biskop Anders. I år blir det ett digitalt arrangemang, på Pingstafton den 30 maj. Kl. 15 blir det en videokonferens med inbjudna representanter för rörelserna och kl. 17 en Pingstvigilemässa i katolska Domskyrkan.  Anna-britta Nilsson samordnare i Domkyrkan och Magdalena Delstar samordnare i Järfalla församling  kommer att representera oss vid Mässan.

På mötet kl. 15 kommer deltagarna att bidra med korta inlägg med böner, sånger och erfarenheter av hur vi lever nu under coronapandemin. Linnéa Klefbäck kommer att delta från Ständig bön för äktenskap och familj. Mejla gärna tankar och erfarenheter som Linnéa kan ta med sig till mötet, särskilt hur vi kan fortsätta den ständiga bönen och hålla modet uppe i dessa tider.

Allt kan följas, både mötet och Mässan, på stiftets You Tube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCOkoF2E8Pz4Y6t43M3jBWCA

Se bilaga där det även finns information från CHARIS.


There is none greater than the Holy Spirit. Let us be guided by him. Det finns ingen större än den Heliga Ande. Låt oss ledas av Honom.
Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar i Kristus,
Colette

Dear Friends,

 The good news at present is that the Churches are opening again for personal prayer – that is the Church buildings!! The wonderful thing is that the Churches were never really closed and cannot ever be closed when we think of them as you and me, the people who are the Church. Thank you for being open for prayer all the time.

Attached is my input for next week which will be the week of the Ascension of the Lord. For us in Ireland this feast day will take place on next Sunday – for people in other places it will be on this coming Thursday.  Whichever it is for us the Word of God is equally powerful. It is the promise that Christ makes that he is with us until the end of time – and we are with him until the end of time.

 Let us keep one another in our prayers each day that we can come to a real knowledge of the truth of his promise and be filled with the joy that only he can bring.  God bless you and all your loved ones.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?