2020-05-03

 

Veckobrev Easter 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa


En vecka till har gått förbi mitt i coronaviruset.  Det har varit en jobbig men intressant tid.  Det är svårt att inte kunna träffa vara barn och barnbarn.  Samtidigt har jag fått mycket andlig näring från dailytvmass.com. Den här veckan har hela Kanada bett för prästkallelser och och idag är det den Gode Herdens Söndag.  P. Michael Couts S.J., en av prästerna som ofta firar Mässan där, sade att när han blev präst trodde han att han var kallad att frälsa sig själv och andra människor. Så småningom ändrade det sig till att bli kallad till en djupare personlig relation med Jesus.  Herre, vi ber att ungdomar lyssnar på din röst och svarar på din kallelse.  Ge dem förebilder med en äkta tro och kärlek som väcker önskan i dem att följa i deras spår.  Herre, dra oss alla in i en djupare relation med Dig under den här perioden av isolation.


Förbön behövs för ett par som har svårigheter.  De har två små barn.  En av paret vill skilja sig men inte den andra.  Relationen har blivit lite bättre.  Herre, tack att deras relation har blivit lite bättre, vi överlämnar dem i Dina händer. Hjälp dem att kunna lyssna till varandra och lär dem att förstå varandra.  Herre, vi ber att de öppnar sig för möjlighet att kunna dela sina problem med andra som skulle kunna hjälpa dem.  Grip in Herre så att de kan lösa problemen och få en djupare relation. Låt inte barnen fara illa. Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror att många familjer får en djupare relation nu under coronaviruset när de får lite mer tid och kanske mindre stress.  Herre, vi tackar Dig för alla lyckliga äktenskap och vi ber att de får en djupare relation till dig och varandra. Vi ber för de par som har problem som känns värre nu under den här krisen. Vi ber att du hjälper dem att kunna lyssna och förstå varandra nu när det finns tid.  Du vet att det inte alltid är möjligt att lösa problem utan hjälp, inspirera par att söka hjälp innan det är för sent. Herre, grip in i relationer där det finns våld så att de söker hjälp omedelbart. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
God of creation, you formed me for a purpose. I thank you that you never give up on me. Help me always to be attentive  to you. Skapelsens Gud, du formade mig för ett syfte. Jag tackar Dig för att du aldrig ger upp om mig. Hjälp mig att alltid vara lyhörd för dig. Loyola Press


Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

 With this email we come into the Month of May – and still in lockdown!!  And it looks like it is still going to go on for another while. I hope you are coping alright with it and maybe even benefitting from it in many ways. Like everyone else, I would like to see the end of it but thank God things are going well for me during it. The good weather has meant a fair bit of fresh air for me each day which is a blessing. And I find myself praying more than usual because I have the time for that. Not a bad thing at all!!
 
 Attached is my input for next week. The theme of this – the fulness of life – is very appropriate for our situation. This time needs to be used to help us towards that fulness of life that is the desire of Jesus for us. As you work on this together and pray for it for one another and for your family and community, be assured that you are in my prayers every day.
 
 May God keep you and all your loved ones free from harm from this virus and all other illnesses. And may God bring us all safely through to a better time and soon.  Please continue to pray for me and for one another.
 
 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?