2020-05-10

 

Veckobrev Easter 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,


I fredags hade jag min bönedag. Innan jag började hade jag deltagit i den dailytvmass.com från Canada.  P. Henk Meijel S.J. celebrerade Mässan. Han sade att han älskade Tomas, han som hade svårt att tro.  Han berättade att han var 50 år gammal när han gick in i Jesuitorden. Han sade "God is at work in the messiness of our lives but it takes a lot of courage to give up control of our lives so that God can use us. Gud arbetar i rörigheten i våra liv men det tar mycket mod att släppa kontroll av våra liv så att Gud kan använda oss.”


Tacksam om ni ber för Maria Fongen.  Hon kommer att lansera Ständig Bön för Äktenskap och Familj i Norge.  Det kommer att bli en del av Nordic Family Package. Hon håller på att översätta häftet till norska och till att börja med har hon har tre församlingar som kunde vara intresserade.  Herre, vi tackar Dig för Maria och för hennes engagemang. Vi ber att du ger henne allt hon behöver för att genomföra detta. Var med henne med din Andes kraft och visa henne till de rätta människorna som kan hjälpa henne. Må många församlingar vara mottagliga för rörelsen så att familjerna får en djupare relation och många äktenskap blir räddade och tron går vidare till våra barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och mod de behöver och var deras inspiration.  Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Continue to pray, hope and don´t worry.  Fortsätt att be, hoppas och var inte bekymrad.  Padre Pio.

 Snart är det Pingst.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under Påskveckan 5,
Colette

Dear Friends,

 In spite of the lockdown that we are experiencing, the time seems to be flying by. It is hard to believe that it is already four weeks since Easter and with this email we are preparing for the fifth week!! I hope everand the life”ything is going well for you and all your loved ones. Thank God we are all well in Clonard and making our way through this time with peace in our hearts.

 Attached is my input for next week.  What a suitable theme for us this is: “I am the way, the truth and the life. Jesus makes life exciting just by following him and living life to the full.  I will be praying for you as usual that you may know the wonder of your love for one another in your marriage and/or your family life, and the greatness of your faith as a follower of Christ. And let us pray for one another that we may come through this safe from the virus and from every other harm of body and spirit.
 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?