2020-05-17

 

Veckobrev Easter 6

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Under den här tiden när allt känns så dystert uppmanar Fr. Johnny  oss att uppmuntra varandra: "Go out of your way to notice the good qualities of each person who makes up your life and let each one know the goodness you see in them. Lägg märke till de goda kvaliteter hos varje person som delar ditt liv och låt var och en veta den godhet du ser i dem."  Resten finns i brevet.

Marina skrev följande "Det är mitt i Maj, Jungfru Marias månad och årets vackraste enligt många.  Jag hoppas alla har luktsinnet i behåll, och möjlighet att gå ut, för. det doftar ljuvligt av blommor överallt. Så här mellan Påsk och Pingst får vi glädjas över livets seger över döden och se fram emot den helige Andes ankomst även om vi som är döpta ju alltid har Anden hos oss.
Ni som är långt från era familjemedlemmar och inte kan träffas... Jesus är alltid hos oss! Och ni som tvärtom snubblar över era familjemedlemmar som jobbar eller studerar hemma, be Jungfru Maria om tålamod! Men glöm inte att till och med Jesus blev arg... det behöver inte vara en synd om det är berättigat! " Tack Marina.


Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänsklighet övervinna covidviruset. Må det här viruset leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Tacksam om ni ber för Maria Fongen.  Hon kommer att lansera Ständig Bön för Äktenskap och Familj i Norge.  Det kommer att bli en del av Nordic Family Package. Hon håller på att översätta häftet till norska och till att börja med har hon har tre församlingar som kunde vara intresserade.  Herre, vi tackar Dig för Maria och för hennes engagemang. Vi ber att du ger henne allt hon behöver för att genomföra detta. Var med henne med din Andes kraft och visa henne till de rätta människorna som kan hjälpa henne. Må många församlingar vara mottagliga för rörelsen så att familjerna får en djupare relation och många äktenskap blir räddade och tron går vidare till våra barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
  Varma hälsningar i Kristus,
Colette


En Novena från Kristi Himmelsfärd till Pingst för Corona.
http://www.isidor.se/karismatiskfornyelse/Hem/TabId/377/ArtMID/1900/ArticleID/60/Pingstnovenan.aspx

Dear Friends,

 Thank you for another week of faith, hope and love and for sharing that with one another and with others. Our faith is a wonderful support through this difficult time. We need the support of one another in our faith. 

 Attached is my input for next week. This signals for us the approach of Pentecost because already Jesus is telling us that he will send us the Spirit of truth. My reflection is on what that means for us and for you in your marriage and/or family life and in the parish community.

 You will be in my prayers as always through the coming week. May you be filled with this Spirit of truth and find the joy of love through one another.   Please pray also for me and for all those who are following this programme of faith. God bless you always.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?