2020-05-31

 

Veckobrev Pentecost


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. Hej allihopa,

Tyvärr har inte alla fått mina brev på sistone.  Många av mina brev har blivit blockerade och jag vet inte varför. Det gör mig lite frustrerad.  Du kan alltid gå till bloggen http//:standigbon.blogspot.com och läsa dem.

Zoom mötet igår med de andliga rörelserna och Mässan med Biskopen var väldigt fint.  De finns på stiftets You tube kanal: -

https://www.youtube.com/channel/UCOkoF2E8Pz4Y6t43M3jBWCA


OBS:

It is with joy that the Planning Team for the Nordic Family Days 2020 and the Pastoral Department of Oslo can announce the launching of our resource pages dedicated to families in our five Nordic countries. You can access them on: https://pastoral.no/nordic/

Före veckan skrev Fr. Johnny:  The good news at present is that the Churches are opening again for personal prayer – that is the Church buildings!! The wonderful thing is that the Churches were never really closed and cannot ever be closed when we think of them as you and me, the people who are the Church. Thank you for being open for prayer all the time. Den goda nyheter för närvarande är att Kyrkorna håller på att öppnas igen för enskild bön - dvs. Kyrkbyggnaderna.  Det underbara är att kyrkorna har aldrig varit riktigt stängda och kan aldrig vara det när vi tänker på dem som du och jag, människorna som är Kyrkan. Tack för att ni hela tiden har varit öppna för bön.
 
Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

“It is precisely God’s love that gives meaning to our small daily tasks and helps us face great trials. This is the true treasure of humankind: going forward in life with love, a love that the Lord has sown in our hearts. The Lord’s love is our true treasure. Det är precis Guds kärlek som ger mening till vår små dagliga uppgifter och hjälper oss att möta stora prövningar. Detta är mänsklighetens stora skatt:  att gå framåt i liv med kärlek, en kärlek som Herren har sytt i våra hjärtan.  Herrens kärlek är vår sanna skatt". Påve Franciskus.


Nu är det äntligen Pingst:
Come Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in  them the  fire of Your love.  Send forth Thy spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth.  Kom Helige Ande, fyll Dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld.  Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya  jordens ansikte.

Varme hälsningar i Kristus,
Colette


Dear Friends,

 I am quite amazed that, with this email, we move into the month of June.  Where is the time going? In spite of being in lockdown for the past couple of months, the time has flown by. I hope you are managing alright and that you and all your loved ones are free from the virus.

 Attached is my input for next week, beginning with Pentecost Sunday. This is a marvellous feast as we celebrate the love of God poured out on us by the coming of the Holy Spirit. It is also the feast of our commissioning to bring this great gift of God’s love to the world we live in through our families and communities. The Holy Spirit works the Sacrament of Marriage in a very special way because of the sacredness of the committed love that you share with one another. I thank God for you and for the gift you are to the Church and to the world.

 I ask your prayers this week for Maurice & Nora Mathers, a couple who have been with me since the beginning of my ministry to marriage. Nora died last Friday and was buried yesterday, Monday.  We ask God to grant her eternal rest.  And we ask God to bless Maurice with peace and contentment in the knowledge of the wonderful life that they have lived in the sacrament of marriage. And may God’s blessing be with their family who are now grieving for their mother and with all of us who will miss Nora greatly.


May God continue to bless you and all your loved ones and keep you safe from the awful effects of this virus. Please continue to pray for me and for one another.

  Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?