2020-06-14

 

Veckobrev Corpus Christi

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,


Idag är det Corpus Christi.  Det känns lite jobbigt att inte kunna ta emot Jesus Kropp och Blod idag. Fr. Johnny säger;  "Jesus gives us the ultimate pledge of his love, his Body and Blood in the Eucharist, the Sacrament of eternal life and youthfullness. Jesus ger oss det avgörande löftet av Hans kärlek, Hans Kropp och Blod i Eukaristin,  det eviga livet och ungdomlighetens Sakrament. Resten finns i brevet.

Där finns många barn som tar emot Eukaristin för första gången under den här tiden.  Herre, vi överlämnar dem till Dig och ber att det blir en avgörande dag i deras liv och att det bär frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Nu på fredag är det Jesus Heliga Hjärtas festdag.  Min Mamma hade stor tillit till Jesus Heliga Hjärta.  Vad som än hände  i livet sade hon "vi litar på Jesus Heliga Hjärta".
 

Jag kan verkligen rekommendera the "Nordic Family Package”. Jag har gått igenom det.  Det är inspirerande. Det finns något för alla  åldrar i det. Sr. Sophies video om "The Theology of the Body" är väl värd att lyssna på.  Spara den. Tyvärr finns den bara på engelska men många av er förstår engelska

It is with joy that the Planning Team for the Nordic Family Days 2020 and the Pastoral Department of Oslo can announce the launching of our resource pages dedicated to families in our five Nordic countries. 

You can access them on: https://pastoral.no/nordic/


Den fortsatta pandemin känns tung.  Nu är det sommar och jag längtar efter att träffa barn och barnbarnen men jag vet att jag inte är ensam om detta.  Skriv gärna om era tankar.. Vi behöver inspiration.
 

Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag är med er alltid, intill tidens ände, säger Herren.
Varma hälsningar i Kristus,
Colette

Dear Friends,

 Tuesdays are coming around more quickly each week!! I hope and pray that everything is going well with you and all your loved ones.  Thank God we are all doing well here in Clonard. I am looking forward to the gradual easing of the restrictions of the lockdown and the chance to see many of you again.

 Attached please find my input for next weekend and the week following from it. It is an exciting feast as we celebrate the Body and Blood of Christ. For so many people one of the hardships of these past few months has been not being able to receive Holy Communion. It has been a great consolation to pray the Spiritual Communion but obviously it is not the same. It will still be a bit of time before receiving the Eucharist will be possible.  It is wonderful however to hear of the hunger that so many have for this amazing gift of God.

 As always, you will be in my prayers each day for the week ahead.  Please keep me in yours.  May God bless all of us and all our loved ones with health and with safety from Covid-19.  Thank you.

 Johnny


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?