2020-06-22

 

Veckobrev Ordinary 12


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Jag börjar skriva på Jesus Heliga Hjärtas Festdag, 19 Juni. Jag har nyss deltagit i Mässan på dailytvmass.com.  Fr. Henk Meijel S.J. hade en en inspirerande och rörande predikan på Jesus Heliga Hjärta. Det är väl värt att lyssna på. Han sade bl. annat att Jesus Sacred Heart is the heart of love. He touches our heart in unseen ways. God. Jesus Heliga Hjärta är hjärtat av kärlek. Han rör vid våra hjärtan på osynliga sätt.


Idag söndag, skriver Fr. Johnny;  "Do not be afraid.  In the Scriptures, fear is identified as the single greatest enemy of life and love.  Var inte rädd. I Bibeln, rädsla är identifierad som livets och kärlekens enda största  fiende.  Resten finns i brevet.


Lucija vill att vi ber för N, en 3årig pojke som behöver ett nytt hjärta. Föräldrarna sade på Rapport för några dagar sedan att det är hemsk att tänka att någon måste dö för att han ska få ett nytt hjärta. Herre, vi överlämnar pojken till Dig. Var med föräldrarna och lugna deras oro.  Må de får det mänskliga och andliga stöd de behöver just nu. Må Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus Heliga Hjärta, Vi litar på Dig.
Varma hälsningar i Kristus,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?