2020-06-28

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Jag var glad att höra från en kvinna som skrev att efter en lång väntan och resa kunde hälsa på sin 102åriga Mamma som bor själv men har Hemtjänst. Hon skrev "Det värmde oss båda i våra hjärtan att det öppnades en möjlighet för detta." Låt oss tänka på alla äldre som bor på äldreboende och de som bor ensamma hemma och förmodligen känner sig ensamma och kanske även övergivna. Herre vara med dem. Låt dem känna att du finns och öppna flera möjligheter som  gör livet lättare för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr. Johnny skriver idag: "Jesus identifies completely with us in our weakness and humanity. Our task of faith is to identify completely with him. Jesus identifierar sig helt och hållet med oss i vår svaghet och humanitet. Vår uppgift är att identifiera oss helt och hållet med Honom.” Resten finns i brevet.

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Thank God the Online Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help is going well.  We are now half way through it. Thousands of people are joining us online each day.  Maybe you are among those. I pray for you each day that God may bless you and Our Mother of Perpetual Help look after you and all those you love.

 Attached is my input for next week for the Couple Prayer and for the Newsletter insert.  I hope it will be helpful for you in your journey of faith and love and will bring you the gifts of hope and joy. 

 Please continue to pray for me and for one another.  May God’s blessing be with us all in the week ahead.  And may God continue to keep us all safe from the coronavirus.  Thank you.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?