2020-07-12

 

Veckobrev Ordinary 15

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Hoppas livet har blivit lite lättare för er.  Vi fick besök av våra 3 barn under veckan och det var mycket glädjande. De bodde på ett hotell i närheten och vi träffades i trädgården och på balkongen för säkerhets skull. Det kändes lite konstigt att vi inte fick krama varandra.


Den här veckan säger Fr. Johnny till oss.   "We can let ourselves be changed by the way we listen to God´s word and how we listen and are transformed by those close to us. Vi kan låta oss  själva bli förändrade av hur vi lyssnar till Guds ord och hur vi lyssnar till dem som är nära oss. Resten finns i brevet.

Under veckan lyssnade jag till en väldigt fin predikan om bön.  Bland annat sade prästen:  When we pray, we indicate what is most important for us. Prayer is one of the most important things we can do for one another.  When we pray God will provide. När vi ber visar vi vad är viktigast för oss.  Bön är en av de viktigaste saker vi kan göra för varandra. När vi ber kommer Gud att svara.   En präst sade till mig för några år sedan att det viktigaste är att be korta böner till den Helige Ande.

Förra veckan bad vi för en kvinna. Jag vet inte hur det är med henne idag men be gärna för henne. Herre, vi överlämnar kvinnan i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt Gurli, hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Amen.

Tyvärr är Pandemin långt ifrån över speciellt i andra delar av världen.  Låt oss förena våra böner med alla som ber för nära och kära, alla sjuka av coronaviruset, alla döende och alla döda och hela världen. Var med dem som sörjer och kanske inte har kunnat vara med sina sjuka. Låt dem känna Din närvaro. Ge dem som arbetar i IVO den kraft och det mod de behöver och var deras inspiration.  Vi ber Herre att du hjälper mänskligheten att övervinna coronaviruset. Må den här pandemin leda till något riktigt gott i världen och i våra liv.  Må alla som har dött vila i frid. Må det snart ta slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
Varma hälsningrar,

Colette

Dear Friends.

 Yesterday, Monday, we had the first of our Masses in Clonard celebrated with a Congregation physically present.  Thank God it went really well as indeed did the second one this morning. It is great to be at this point of moving forward now, even though there are many restrictions to the free flow of the celebration. As I pointed out this morning, these restrictions have been set by the State, interpreted by the Bishops, but imposed by the virus. That is why we need to continue to be as careful as possible to keep one another safe in the days and weeks ahead.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. Again it is an important Word of God for all of us in marriage and family life and in the community of the Church.  I hope you will find it helpful for yourselves. You will be in my prayers each day of the week.  May God continue to bless you and all your loved ones and keep you safe from all harm.

Johnny .

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?