2020-07-20

 

Veckobrev Ordinary 16


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Det är en besvärlig och ensam tid men mitt i alltihopa när det känns som värst händer något som gör allting lättare. Det har jag erfarit igen och så har det varit under hela mitt liv. Gud lämnar oss aldrig ensamma. Idag har jag deltagit i söndagsmässan på dailytvmass.com. Bland annat sade prästen följande viktiga ord: "be able to understand what is of God and push aside what is not of God. Att kunna förstå vad kommer från Gud och trycka bort det som inte är av Gud." Herre, ge oss urskillningsförmåga. 
 

Fr. Johnny skriver den här veckan: A lot of the time what we hear is discordant noise and yet what God wants us to hear is the love of God that is all around us and  within us and between us. Vad vi ofta hör är disharmoniskt ljud men vad Gud vill att vi hör är Guds kärlek som finns runt omkring oss och inom oss och mellan oss." Resten finns i brevet.

En kvinna önskar förbön för sin dotter  som nyligen fick missfall i femtonde veckan. Hon behöver mycket stöd. Herre, Vi överlämnar dottern till Dig. Du som vet allt vet hur förtvivlad hon känner sig. Grip in så att hon får det stöd hon behöver både mänskligt och andligt. Var med hennes Mamma och ge henne den visdom hon behöver för att kunna hjälpa  sin dotter. Låt båda känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade. Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig.
 

Loving God, I am so grateful for the gift of faith.  Strengthen me to live more fully in your love, as shown in the life of Jesus your son. Kärleksfulle Gud, jag är så tacksam för trons gåva. Styrk mig att leva mer fullständigt i Din kärlek som visats i Jesus, din sons livLoyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?