2020-07-27

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,


Idag skriver Fr. Johnny till oss:  "Jesus is asking us to look at our priorities and set them straight. Jesus ber oss att se över våra prioriteter och (sätta dem till rätta) gör dem raka." resten finns i brevet.

Idag hade Fr. Michael Couts S.J. en väldigt inspirerande predikan på dailytvmass.com.  Predikan handlade delvis  om 1Kungaboken 3: 7-12. Fr.Couts delade det upp i 4 stycke. Solomons tacksamhet, ödmjukhet (2 gånger) och Solomons bön om visdom "Ge din tjänare ett lyhört sinne, så jag kan skipa rätt åt folk och skilja mellan gott och ont".  Herre, ge oss urskillningsförmåga. Om ni läser det i Bibeln kommer ni att förstå det bättre.


J. vill att vi ber för hennes man S. som gick bort den 14 maj.  De har varit gifta i 53 år.  Vi tackar dig herre för Staffans liv och för ett långt lyckligt äktenskap.  Må allt han har gjort bära frukt, frukt som består. Må han vila i frid.  Var med J. Herre, du vet hur mycket hon saknar sin man. Trösta henne Herre och må J. barn och barnbarn känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den 30 juli firar B. och T. 50 års äktenskap.  Herre, välsigna paret och deras 50års äktenskap. Tack för vad de betyder för varandra, för deras barn, barnbarn och många vänner. Må allt de har gjort och kommer att göra bära frukt.  Ge de hälsa och många år tillsammans. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be en bön för kvinnan vi bad för förre veckan.  Hon behöver våra böner.  Herre, var med henne i allt som händer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Bönehäftet.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 It’s amazing how the weeks are flying by!! With this email we reach into August 1st! The summer is two thirds over and we are still under the grip of Covid-19. Thank God though we are all safe and well so far. That makes all the efforts we are making worthwhile. But it would be great if it was over!

 Attached is my input for next Sunday and the week following that. I hope you will find it helpful for yourselves in your marriage and family life and in your parish and faith community. 

 You continue to be in my prayers every day. Please pray for me and for one another. May God bless you and all your loved ones and draw you closer to one another in love. And may God keep us all safe in the week ahead.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?