2020-08-02

 

Veckobrev Ordinary 18

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag börjar brevet den 31 Juli, Heliga Ignatius festdag.  Jag deltog som vanligt i mässan på dailytvmass.com och hörde Fr. Michael Couts S.J. predika. Han berättade bland annat varför hans order heta Jesuit Order.  Jesus ledde St. Ignatius till Rom och när Ignatius kom dit träffade han Jesus som bar korset.  Gud ville att Ignatius skulle följa hans son när Han bar korset. Det gör Jesuiterna med stolthet och ödmjukhet. Ignatius grundade Jesuit Ordern, Jesus Sällskap - the Society of Jesus.

Jag tror G. fortsätter att behöva våra böner.  Hon får palliativ vård. Herre, vi överlämnar G. i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt G. hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade. Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig.

Vi är alla förenade i bön för våra nära och kära och för fred i världen.

"The gift of faith that we celebrate is given to us so that others may believe. Trons gåva som vi firar har vi fått så att andra må tro." skriver Fr. Johnny bland annat idag. Resten finns i brevet.

Peace be to the brothers, and love  with faith, from God the Father and the Lord Jesus. Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Ephesians 6:23 

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 As we come to the end of the month of July, I thank God that so may of us are still going well. I have had a few bereavements of friends and family during this month. Maybe you have also. We ask God to grant eternal rest to those of our loved ones who have died. And we ask God to continue to look after all of us in the week ahead.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. I pray that this will be of help to you in your marriage and/or in your family and help you to grow in ambition for your love and joy. You will continue to be in my prayers every day and I thank you for your prayers for me. Please continue to pray for me and for one another. God bless you always.

 Johnny
Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?