2020-08-30

 

Veckobrev Ordinary 22

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni alla mår bra. Vi skulle nyligen ha åkt till vår son och familjen i Danmark men pandemin hade ökat lite i både Danmark och olika delar av Sverige så vi stannade hemma.  Förhoppningsvis kan vi åka lite senare under hösten.

Den här veckan skriver Johnny: "Jesus calls on us to put our trust in the important things of life, especially love, and to find there our true fulfillment.  We engage in this struggle in all kinds of ways but especially in matters of love and faith. Jesus ber oss lägga vår tillit till de viktiga sakerna i livet, särskilt kärlek, och att finna där vår sanna uppfyllelse.  Vi brottas med detta på alla möjliga sätt särskilt angående kärlek och tro".  Resten finns i brevet.

Den här veckan blev jag inspirerad av en präst på dailytvmass.com som pratade om vikten att leva i nuet. "The present and the future revolves around the present, the reality of God´s presence.  We have to ask God what are you calling me to do in the present moment, not tomorrow right now.  Let us be present to the moment and live in God´s presence now. Nuet och framtiden circulerar runt nuet, realiteten av Guds närvaro.  Vi måste fråga Gud vad är det  Han vill att vi ska göra just nu, inte imorgon men precis nu. Låt oss vara närvarande i det ögonblick som finns nu och leva i Guds närvaro just nu.

Bianca Onner Ahrenstedt tar över ansvar för bönegruppen i St:Annas Församling, Nyköping från Wieslawa Ciborowska. Bianca kommer att ha ett möte för gruppen den 13 september.  Herre, vi ber att många deltar i mötet.  Låt Din Ande inspirera Bianca och må mötet bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar undervisning igen i församlingar på olika sätt efter ett långt uppehåll.  Kanske finns det barn som inte vill vara med längre speciellt när de är kanske de enda i klassen som går i Kyrkan. Bianca i Nyköping säger att deras böneämne i Nyköping är barnen.  Jag tycker  vi kan ansluta oss till detta.  Herre, vi lägger alla barn men speciellt de barn som borde delta i undervisning i dina heliga händer. Ge alla föräldrar vishet och de rätta orden i deras samtal med barnen angående undervisning. Tack för alla som undervisar barn runt om i de olika församlingarna och låt Din Ande inspirera dem. Låt alla växer i Herrens kärlek.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för pandemin med hjälp av bönen som finns i Sa: Eugenia.   Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Pandemin är inte över än.  Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva.

God of all good things, let all that is within us give you praise. Help us to be aware of your goodness and all the ways you fill our needs. Gud av alla goda saker, låt allt som är inom oss lovsjunga dig. Hjälp oss att vara medvetna om Din godhet och alla sätt på vilka du fyller våra behov.  Loyla press.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Last week I said that I might be sending this to you from Donegal! Unfortunately I didn’t make it!! Last week the numbers of people contracting Covid-19 began to increase North and South and restrictions were introduced in order to combat this increase. I decided that it was not the time to travel. So here I am, still in Belfast.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. As usual, I hope it will be helpful for you in your journey in marriage and/or family life and that the reflection may be helpful for your parish. It is a powerful statement from Christ that is so very important to hear and listen to in our world of today.

 You will be in my prayers each day of the week that God may bless you with joy and peace and may keep you and all your loved ones safe from all harm in these times. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

.

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?