2020-11-01

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni mår bra.  Det kan kännas som om världen är i spillror men kom ihåg att Gud finns med i allt.  Var inte rädd, säger Herren.  Idag hörde jag P. Coutts S:J. be "for peace, joy and hope for America, frid, glädje och hopp för Amerika." Vi behöver detta för hela världen mitt i pandemin.  Herre, låt resultatet av valet i USA vara enligt din vilja.

Den här veckan P. Johnny skriver till oss bland annat: "To be poor in spirit does not mean that we think we are no good. At times this is how it is passed on to us. It does mean to be in touch with the wonders of who we are, how good we are, but to know that all of that is gift, not possession.  Att vara fattig i Anden betyder inte att vi tror att vi inte är dåliga. Ibland är det så det förklaras för oss.  Det betyder att vara i kontakt med underverket som är oss själva, men att vara medveten om att allt detta är en gåva, inte ägande.  Resten finns i brevet.

Under predikan sade P. Coutts följande som rörde mitt hjärta. "Jesus obeyed the law but the person came first.  Jesus lydde lagen med människan kom först.” 

Tidigare under veckan sade en annan präst: We all need someone who understands us. God uses the ordinary to bring about extraordinary results. God uses our brokeness for the ministry of God and we need to become someone who understands others.  Vi alla behöver någon som förstår oss. Gud använder det vardagliga för att föra fram extraordinära resultat. Gud använder vår bräcklighet för att vara Kristi redskap och vi behöver bli någon som förstår andra.

Förbön behövs för ett par E. och R. som efter många års längtan efter barn har kvinnan blivit gravid med tvillingar. En av tvillingarna har dött i hennes livmoder och den andra lever än så länge.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret och barnen i Dina heliga händer.  Du vet vad paret behöver och hur ängsliga de känner sig. Var med dem och alla som ställer upp för dem. Låt dem känna sig burna av våra böner. Låt Din vilja ske.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu har förvaltningsrätten bestämt att kvinnan vi bad för förra veckan här rätt till personlig assistens. Nu är det Kommunen som tar beslut om hon får personlig assistens eller inte.  Herre, du som är källan till allt liv, tack att domslutet var positivt. Vi ber att den Heliga Ande är med dem som har ansvar för beslutet i Kommunen så att de accepterar domslutet och ger henne en personlig assistent som kan ge henne den hjälpen hon är i så stort behov av. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The devotion to the memory of the dead is one of the most beautiful expressions of the catholic spirit.  Tillgivenhet till minnet av de döda är ett av de vackraste yttranden av den den katolska andan.  St. John Paul 11.  Där det finns tröst, där finns Gud. Luteran Archbishop of Sweden igår kväll.  Herre, vi överlämnar till Dig alla som har dött, speciellt på grund av pandemin.  Ge tröst till dem som sörjer och må allt gott som de döda har gjort bära frukt, frukt som består.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 With this email we look forward to the beginning of November and the wonderful chance, through this next month,  to become aware of the great people who have gone before us on the journey of life and faith and love. We do this not just to admire them but also to become aware of the richness of those who are close to us today in marriage and family life.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves for the coming week. You will be in my prayers that God may enlighten you and fill you with joy and peace as you grow in gratitude for all that you have in each other. Please continue to pray for me and for all those who are taking part in this programme and for all married couples and families. God bless you always.

 Johnny

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?