2020-11-07

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och pandemin fortsätter. Jag är så tacksam att vi har internet och jag får så mycket andligt stöd.  Tänk om det hade hänt för 20 år sedan då hade det andliga livet varit väldigt torrt. Gud finns mitt i allt.

The primary reason for existence of human beings is to embrace life in all its fullness and goodness.  St. Ignatius. This is how we welcome God into our lives and respond to his generosity.  Every created reality has the potential to help us grow in the friendship of God. Det största skälet för mänsklig existens är att omfamna livet i hela dess fullhet och godhet.  Heliga Ignatius.  På det sättet välkomnar vi Gud in i våra liv och svarar på hans generositet. Varje skapat tillfällen har potential att hjälpa oss växa i Guds vänskap.  Sacred Space.

Någon skrev till mig under veckan och ifrågasatte min översättning av följande:  To be poor in spirit does not mean that we think we are no good.   Att vara fattig i Anden betyder inte att vi tror att vi inte är dåliga. Förstås det borde ha varit "att vi är dåliga”.  När jag tänker efter är en bättre översättning kanske ”att vi inte är till någon nytta”. Stort tack!

The devotion to the memory of the dead is one of the most beautiful expressions of the catholic spirit.  Hängivenheten till minnet av de döda är ett av de vackraste uttrycken för den den katolska andan. Det var Påve Johannes XXIII som sade detta och inte Påve Johannes Paulus II.

Cyrielle söker till juristprogrammet och vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Cyrielle och hennes framtid till Dig.  Du vet hur viktigt det är att hamna rätt i livet. Du vet vad som finns i hennes hjärta och att hon söker till juristprogrammet. Låt allt ske enligt Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som fick besked från förvaltningsrätten att hon hade rätt till personlig assistans har fått veta att kommunen har överklagat beslutet till högre instans. Hon skrev "Det var precis att det gick innan jag stupade... så snart kan min son inte bo hos mig längre, om jag inte får hjälp". Herre, du vet vilken hopplös situation den här kvinnan befinner sig i. Du vet hur hon känner sig.  Herre, det är bråttom nu. Vi ber att du griper in och ger dem som är inblandade den visdom och det omdöme som behövs för att kunna lösa den här situationen snarast. Det vore en tragedi för henne att inte kunna ta hand om sin son. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glory to you God, who gives us all good things, and to Jesus, our teacher and source of our salvation, and to the Holy Spirit, our helper and guide. Ära till Dig Gud, som ger oss alla goda saker, och till Jesus, vår lärare och källan till vår frälsning, och till den Helige Anden, vår hjälpare och ledsagare.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 It’s amazing how the weeks are flying by!! This email will take us up to the middle of November!! Thank you for your generous loving of each other and those around you and consequently this has a great effect on the whole community.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. The theme is Stay Awake. This can be more difficult at present as we are close to lockdown because of the virus. But the very lockdown is a call to be very alert to the virus and do everything we can to prevent its spread. But we also have to be awake to one another and those we love and practice being attentive to each other in love and affection. The week ahead can be a really good and exciting time!!

 As always, you will be in my prayer every day of next week that God may bless you with generosity in your love. Please keep me and the others who are following this programme for couples in your prayers. God bless and protect you and your family and friends from all harm.

 Johnny

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?