2020-11-15

 

Veckobrev Ordinary 33

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det har minst sagt varit en händelserik vecka.  Jag följer vad händer i Kyrkan och i samhället  och känner att vi måste be för bra andliga och världsliga ledare att de blir ledda  av Gud och blir bra exempel för oss och våra barn. Jag är tacksam för vår Påve men vi får inte glömma bort att be för honom.  Herre, ge Påve Franciskus all styrka, visdom och mod som han behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande inbjudan har kommit från Mödrars  Bön. 

Mödrars Bön firar 25 årsjubileum i år och vi vill bjuda er att delta i mässan kl.18, den 8 december i Sankta Eugenia. Efter Mässan bjuder vi på lätt förtäring  och presentation av bönematerial. Om ni har förhinder då är ni välkomna att ena er i bön med oss. sweden@mothersprayer.org    www.mothersprayer.org.

Tacksam om ni ber då och då för kvinnan som söker personlig assistent och som vi bett för förra veckan. Nu får hon sin son igen den här helgen. Hon fick besked från förvaltningsrätten att hon hade rätt till personlig assistans men har fått veta att kommunen har överklagat beslutet till högre instans. Hon skrev "Det var precis att det gick innan jag stupade... så snart kan min son inte bo hos mig längre, om jag inte får hjälp". Herre, du vet vilken hopplös situation den här kvinnan befinner sig i. Du vet hur hon känner sig.  Herre, det är bråttom nu. Vi ber att du griper in och ger dem som är inblandade den visdom och det omdöme som behövs för att kunna lösa den här situationen snarast. Det vore en tragedi för henne att inte kunna ta hand om sin son. Låt henne känna sig buren av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det var ledsamt att höra den här veckan att P. Henrik Roelvink har avlidit av Covid 19 på sjukhuset i Nederländerna.  P. Henrik förberedde min man och jag för äktenskap och döpte två av våra barn. Herre, du som är källan till allt liv, tack för P. Henriks liv.  Må han vila i frid och må allt som han har gjort bära frukt, frukt som består.

O God, joy and hope of your people, you lead the Church, servant of life on the pathways of history by the example of Jesus Christ and by listening to his word which calls us to conversion. May your Church be a life giving witness of solidarity and freedom of  justice and peace. O Gud, ditt folks glädje och hopp,  du leder Din kyrka, livets tjänare på historiens bana med exemplet från Jesus Kristus och genom att lyssna till Hans ord som kallar oss till omvändelse. Må Din kyrka vara ett livgivande vittne av solidaritet och av rättvisans och fredens frihet. (bön under dailytvmass.com).

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and the Newsletter piece for next Sunday and the week following. The theme is fidelity and I thank you for your fidelity to each other and to this programme. I am always delighted to hear from you and to know that you are finding it helpful for yourselves.

 As I always assure you, I pray for you every week as I send this out to you and many times during each week that God may continue to bless you in every way.This week I ask for your prayers for Fr. Rinaldo who is a close friend of Terence & Margaret McMackin. He is very seriously ill in hospital in Verona, Italy. He is going for a huge operation on Thursday and needs a lot of prayer for his safety and recovery.

Please continue to pray for me and for all those who are following this programme week by week – each in their own way!! May God bless you and all your loved ones and keep you safe from all harm and faithful to one another. Thank you.

 Johnny 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?