2020-12-29

 

Veckobrev The Holy Family

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi firat Jul och livets början med Jesus ankomst som vi hörde när vi firade Mässan online med Eugenia församling. Mässan var vacker och predikan inspirerande. Jag önskade att hela mänskligheten kunde ha hört predikan. Må den bära frukt i alla som hörde den.

Vi har kommit till den Heliga Familjens festdag.  Påve Johannes Paulus II ord "Mänsklighetens framtid vilar i Familjens händer" borde vara vår inspiration. Det skulle vara underbart om alla bedjare skulle försöka hitta en ny person som kunde ansluta sig till rörelsen och hänvisa dem till samordnare i deras församling eller till mig  om samordnare saknas i församlingen.

Det är bra vid början av året att begrunda vad Fr. Johnny skrev i Häftet.  Gud vill allt som är gott och livgivande: för varje par och varje familj. Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss.  Genom vår bön kan vi också hjälpa till att "öppna dörrar" i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.

Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat:  It is only by working together as parents, as couples, as community, that we can hand on this most valuable gift of faith. Det är bara genom att arbeta tillsammans, som föräldrar, som par, som kommunitet, kan vi ge vidare den mest värdefulla gåvan av tro. Herre gör oss visa och hjälp oss att göra just detta.

We are human beings because of the way we live, love and serve one another. As bearers of the Christ child, we learn compassion, forgiveness, kindness and the sheer recklessness of God´s love. Vi är människor på grund av sättet som  vi lever, älskar och tjänar varandra. Som bärare av Kristus barnet, vi lär medkänsla, förlåtelse, vänlighet och  Guds kärlek. Sacred Space

Nu vid årets slut vill jag tacka alla samordnare, bedjare, präster och alla som hjälper till på ett eller ett annat sätt att sprida vetskap om ständig bön för äktenskap och familj. Jag vill speciellt tacka Anna i Luleå  som varje vecka  översätter Fr. Johnnys brev  till svenska och lägger ut det på Luleås hemsida.  Det kan händer att brevet saknas på hemsidan ibland på grund av naturliga orsaker. Varmt tack Anna och må Gud ge Dig vad du mest behöver just nu.  Herre, välsigna oss alla och led oss.

Tack Fr. Johnny för allt du gör för äktenskap och familj.  Må det bära frukt i ditt liv och i alla våra liv, frukt som består.

Fill every home with your love.  May each of our homes be places of your presence and sources of your peace.  Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Bönehäftet.

Varma önskningar till er alla för ett gott nytt 2021. 

Colette

Dear Friends,

 With this email I can at last wish you a very Happy Christmas. In a couple of days we will celebrate the great feast of Christ’s birth in our human flesh and the affirmation for us that we are united with our God. It is going to be a different Christmas for all of us but that should not mean that it cannot be a great one. That is largely up to each one of us to bring joy and happiness to each other in our homes and families and in our community.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. The theme is The Holy Family which is always the Sunday after Christmas Day. Make it a week to commit once more to growing in love as couples, as families and as followers of Christ. May all our homes be places of Christ’s presence and sources of his peace through the quality of love, faith, and of hope that we allow to develop in the year ahead.

 May God be with you to make 2021 a truly New, and better, Year for all of us.

 JohnnyComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?