2021-01-10

 

Veckobrev The Baptism of Christ

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

I söndags lyssnade vi på en gudstjänst på radio.  Det handlade om Lisa Sandell och psalmer hon har skrivit.  Jag tror att vi alla känner till "Tryggare kan ingen vara" som ofta sjungs vid dop. En annan psalm som jag älskar är "Blott en dag ett ögonblick i sänder" som vi lätt kan relatera till i dagens situation med pandemin. Livet har tagit en paus kan man kanske säga. För många år sedan deltog jag i ett ekumeniskt karismatiskt möte ordnat av Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson i Marielund. Vid slutet av mötet en präst i svenska kyrkan bad över alla individuellt med handpåläggning.  Efter han hade bett över mig med handpåläggning  sade han "ett litet ord med Jesus löser allt".  Psalmen av Lisa Sandell lyder så här "En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig." Sedan dess har jag många gånger erfarit detta.

Bön behövs för ett par som har det jobbigt. Jag vet inte om de kommer att kunna fortsätta tillsammans.  Kvinnan mår inte bra. Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Du vet vad som ligger bakom deras problem. Vi ber att du griper in med din Ande och upplyser dem om hur de kan lösa problemet.  Visa dem till kunniga människor som kan hjälpa dem. Låt inte deras son bli skadad. Lindra familjens oro för dem. Låt dem känna sig burna av Din kärlek. Låt allt hända enligt din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror att det var Bianca, samordnare i Nyköping som tyckte vi måste be för våra barn.  Jag delar hennes oro. Herre, vi överlämnar våra barn och barnbarn i Dina kärleksfulla händer. Styrk föräldrar och alla som har med barnen att göra och ge dem den visdom och det omdöme de behöver så att barnen får bra kristna värderingar och växer i kärlek till Dig och varandra. Var med alla ensamstående föräldrar, som Fr. Johnny säger, de gör ett enastående arbete. Låt dem få allt stöd de behöver för sina barn och sig själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre ge oss visa andliga och mänskliga ledare i världen med gott omdöme. Låt fred sprida sig ut i världen.

Nu kommer vi till Jesus Dop

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Värma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Happy New Year for 2021!! At last I can say that because now we come to the end of the Christmas season. Many things have been calling on us to let go of Christmas before now but we have resisted those until the end of this week when we will celebrate the feast of the Baptism of Christ and begin the next phase of our following of Christ. Tomorrow, Wednesday, we will celebrate the feast of the Epiphany in which our eyes are directed to the ends of the earth from which the Wise Men came. Christ’s Baptism is for the whole world and our mission is directed there also.

 Attached is my input for this significant feast and for all of next week. I hope you will find it helpful for your marriage and family relationships. So much is at stake in how you and all of us live our love for one another as fully as possible so that all of humanity and all of creation can be gathered up into Christ’s salvation and be filled with Christ’s peace.

 You continue to be in my prayers every day. May the Lord keep you and all your loved ones safe from the virus over the next few weeks and months. And may we all work at keeping each other safe to the glory of God. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny
 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?