2021-01-03

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa,

Nu har vi firat jul och Nyår och 2021 har börjat.  På Nyårsafton sade prästen under Mässan i Eugenia:  "Världen ser mörk ut och mänskligheten lider men Gud har en värdefull plan för vad ska hända med vår värld".

Igår den 1 januari var Maria Guds Moders festdag och bönedag för fred. Påve Franciskus har sagt "Peace is a great and precious value, the object of our hope and the aspiration of the entire human family. Peace will not be obtained unless it is hoped for. Fred är ett stort och dyrbart värde, föremålet för vårt hopp och längtan för hela den mänskliga familjen. Fred uppstår inte utan att vi hoppas på det.

Det kan vara svårt att tro på fred när vi ser vad händer runt omkring i världen men egentligen måste vi börja med oss själva. I Eugenia hörde vi att vi måste försöka vara "försonings, brobyggnadens och toleransens människor”.  Följande bön hörde jag "Vi ber för freden att vi mer och mer blir fredens människor gentemot alla människor".

Fr. Johnny skriver bland annat till oss den här veckan: "the glory of God is humanity fully alive.  Guds härlighet är mänskligheten fullkomligt levande  ????Resten finns i brevet.

Bön behövs för Kim som blev opererad för en sprucken blindtarm. Operationen blev lyckad men han är väldigt svag har fått en infektion  och har lite problem med njurarna. Han bor ensam och hans barn är oroliga för hur det blir för honom när han kommer hem. Herre, vi överlämnar Kim i dina heliga händer.  Vi ber att all sjukhuspersonal som tar hand om honom bli ledd av din Ande och att han blir helt återställd. Vi ber att han blir mottaglig för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få när han kommer hem.  Lindra familjens oro och låt alla känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för 2 bröder som har varit osams i flera år. En av dem har tagit kontakt med den andra. Herre led dem till förlåtelse och försoning. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för pandemin med hjälp av bönen som finns i S:ta Eugenia. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

God fortsättning med fredens tecken.

Colette

Dear Friends,

 You have been in my thoughts and prayers over the Christmas period. I hope you have experienced a lot of the joy of this amazing gift of God and that you and all your loved ones have been kept safe from the threat of the Covid-19 virus.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. It is a great reminder to us that Christmas is not yet over! There can be an atmosphere of moving on now from it into the New Year and all that this brings. However, for us as Christians, the Christmas season continues until the feast of the Baptism of Christ, Sunday January 10th. Then we let our following of Christ lead us into the next step of our journey of faith and love.

 As always, you will be in my prayers every day of the week ahead. May you have a very happy New Year and may 2021 be a better year for you and for all of us. Please continue to pray for me and for all who are following this programme. God bless you always.

 Johnny

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?