2021-09-26

 

Veckobrev Ordinary 26

.

 Dear Friends,

 It is good to back writing to you again today. I missed this contact last Tuesday as I was enjoying the break in Donegal. It was great to be with my family for the ten days and to be able to spend time with them. You were in my prayers every day as I thanked God for the privilege of knowing you and as I asked God to continue to bless you and all your loved ones and keep you safe through this time of the ongoing pandemic.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves and for all the important relationships of your lives, especially the vital relationship of marriage. I will be praying for you and with you in the week ahead that God may inspire all of us to the joy that is his desire for us. Please pray for me and for all those who are involved in any way in this prayer. Thank you.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Idag, 24 september, lyssnade jag på en predikan av Fr. Michael S.J., Canada. He said among other things   "God will not and does not take satisfaction from  disasters. Some preachers use today´s lesson  to frighten us. (Haggai 2:1-9) God alone gives peace and consolation. We don´t realize that God is on our side, not against us.  God calls us and sends us the Holy Spirit to help us.  Han sade, bland annat, Gud vill inte och får inte tillfredsställelse från katastrofer. Några predikare använder dagens läsning för att göra oss rädda. (Haggai 2:1-9) Bara Gud ger frid och tröst. Vi inser inte att Gud är på vår sida inte emot oss. Gud kallar oss och sänder oss den Heliga Ande att hjälpa oss".

Angående den här söndagens evangelium sade P. Jack Lynch, Canada. "God´s grace should reach every human being even through those who don´t belong to the group.  The God who lives in Jesus belongs to all and is in all. Mission is finding out where the Spirit is and join in.  Guds nåd borde nå varje människa även genom dem som inte tillhör gruppen. Den Gud som bor i Jesus tillhör alla och är i alla. Mission är att upptäcka var Anden är och deltaga".

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: The greatest effort of faith is to give control back to God and live the way God wants us to live.  Den största utmaningen av tro är att ge kontroll tillbaka till Gud och leva på det sätt som Gud vill. Resten finns i Brevet.  Herre, hjälp oss att leva som Du vill.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn.  Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga  för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-09-10

 

Veckobrev Ordinary 24 & 25


Dear Friends,

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week as I’ll be in Donegal from this Friday until Sunday week. I am looking forward to that time with my family and to get a good rest and plenty of the Donegal fresh air and sunshine – the sun always shines in Donegal!!

 You will be in my prayers every day as that is one part of my life that does not go on holidays! In my prayers I thank God for you and the privilege of being in touch with you. And I ask God to continue to bless you and all those you love and keep you all safe from harm through this time of the ongoing pandemic. Please pray for me and for one another.

Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Fr. Johnny skrev till mig följande under veckan:  Many couples and families have experienced tensions and difficulties through this time so it is an important call to pray for one another that the peace and unity of family life can be maintained and restored where it has been disrupted. Många par och familjer har erfarit spänningar?? och svårigheter under den här tiden så det är en viktigt rop at be för varandra att frid och enhet kan bli upprätthållit och återställt var det har varit splittrat/söndrat ??.

Jag blev väldigt glad under veckan. Magdalena Delsterm som tillhör Trefaldighets församling i Järfalla skrev till mig och berättade att de skulle börja om i församlingen med stöd av prästen som är så viktigt.   Herre, var med Magdalena  med Din Ande och ge henne de rätta orden.  Hesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 I onsdags, 8e september, var det Karlstad´s bönedag . Fr.Damien annonserade på söndag 4e september och firade  Mässan för Äktenskap och Familj på bönedagen   Mässan stärker våra böner.  Jag har bett för spridning av ständig bön och att många hjälper till och att många ansluter sig.  Herre hör våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar konfirmandundervisning: Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska gå i den och inspireras av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Jesus Heliga Hjärta,  vi litar på Dig.

Vi har bett flera gångar för ett par som separerade för några månader sedan. De vill inte skilja sig och är väldig snäll mot varandra och stödja varandra med barnen.  Herre, vi tackar Dig att de stödjer varandra trotts separation.  Vi ber att du griper in i deras liv och förnyar deras kärlek till varandra så att familjen blir förenad igen.  Låt ingenting hända som kunna förhindra det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan har P. Johnny skickat brev för 2 veckor. Se. hemsidorna.

Vi hörs om 2 veckor.

May whatever you do be focused on Our Lord Jesus Christ and his great peace because life is too short. Må vad som helst som du gör vare fokuserade på Vår Herre Jesus Kristus stor frid eftersom livet är for kort. Fr. John Bertao, Canada

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


 

Veckobrev Ordinary 23

 

Dear Friends,

 This email and attachment bring us into the month of September and away from the summer!! It has been a very good few months for us and for me personally. I thank God for all that has been accomplished during this time of generally good weather and good developments in the pandemic scene.

 We also enter into the new season of autumn, a gentle season of quiet transformation. The attached input for next Sunday and the week following it puts us in touch with this gentleness as it calls us to open our eyes and ears to each other and to the world around us and to respond to one another and to our world with care and compassion. I hope you will have a blessed week in your love for one another and for all those around you. You will be in my prayers each day of the week as always. Please continue to pray for me and for everyone who takes part in this prayer at whatever level. May God’s gentleness be with you and all those you love.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Nu är det helg igen och Fr. Johnny inspirerar oss med följande ord:  ”It wasn´t just the fact that he cured people but also because of the wonderful gentleness and compassion he showed towards those who were suffering. That same power and those same qualities of his love are there for us today.  Det var inte bara det att han botade människor men också den underbara mildhet och medlidande han visade mot dem som led. Samma kraft och samma kvaliteter av hans kärlek är där för oss idag.” Herre, låt oss aldrig glömma detta. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Resten finns i brevet.

Förbön behövs  för Lennart som fick stroke den 11 augusti.  Herre, vi överlämnar Lennart i dina heliga händer. Vi ber att han får all hjälp som behövs och är mottaglig för det. Vi ber att du inspirerar läkare och all sjukhuspersonal som hjälper honom.  Vi ber att du helar honom till kropp och själ. Du vet hur svår situationen är för han familj.  Låt Lennart och familjen känna sig burna av våra förböner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för Kurt som nyligen blev diagnosticerad med cancer. Herre, vi överlämnar Kurt och hans hälsa till dig.  Du vet hur bedrövad Kurt och hans familj känner sig.  Låt din anda inspirera onkologen och alla inblandade.  Var med familjen och ge dem all mänsklig och andlig hjälp som finns att få.  Hela Kurt till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?