2011-04-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Jag fick under veckan en inspirerande korsvägsandakt från Christina Agnani i Dahlby.  Den kommer från USA "Holy Love Messages" och är översatt av Christina själv.  Den 14e stationen är den hon tycker bäst om. Andakten finns här.

Debbie har skrivit ett vackert mail till mig under veckan. Hon skrev bland annat så här:

"I thank you, once again, for your prayers and do believe that they are helping both Miranda and myself move forward into the light and love of Christ. It's obviously all around us."
Miranda har fått diagnos Aspergers och tvångssyndrom. Hon får mycket vård och uppmärksamhet från vårdpersonal.  Debbie fortsätter: "Through these wonderful people I experience the power of Our Lord, sharing so much of their love and concern in a peaceful manner".  Debbies behandling har också givit positivt resultat. Tumören har minskat påtagligt.  Jag tror hon blir glad om vi fortsätter att be för dem.

Bengt Malmgren skriver:
 "Påminnelse om: Var finns Gud i vår trasiga värld? Reträtt Järfälla 2011-05-12 14:00 - 2011-05-14 20:00. Mer information. Foldrar finns nu att ladda ner (på svenska och engelska). Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.
 Påminnelse om: Korsvandring genom centrala Stockholm 2011-04-22 13:00 - 15:00 Mer information. Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige."
 
Fr. Donal Neary S.J. Irland skriver i slutet av en reflektion om stilla veckan:
"It’s a week of giving, that’s why it’s holy.  The physical suffering does not of itself make it holy; it’s a holy week simply because a man like us, and one of the Trinity, gave his life."
Det är en givandets vecka, därför är den helig.  Det fysiska lidandet i sig är inte det, som gör den helig; Det är en helig vecka helt enkelt därför att en man som vi, och en av Treenighet, gav sitt liv.


Jag önskar oss alla en inspirerande stilla vecka.


Varma hälsningar,
ColetteFr. Johnnys senaste veckobrev hittar du
 här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?