2011-12-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Följande  bön är från ett mail jag fick från Christina i Dahlby. Det är meningen att man ska be det i 9 dagar. Jag tycker det är en mäktig bön som behövs:
"Come, Holy Spirit. Flood the hearts of all people and every nation to accept and live in the Truth."
Kom Helige Ande, Genomsyra alla människors hjärtan och varje nation, så att de accepterar och lever i Sanningen.
Under de här dagarna får vi be speciellt för alla som har förlorat en nära och kär i familjen, alla sjuka och de som är ensamma. Det är en svår tid på året för många. Må de uppleva tröst från Vår Moder Maria, som vet hur det är att lida och ljuset från Jesus i krubban. 
Jag fick en väldigt inspirerande reflektion från Fr. Donal Neary S.J, Dublin.  Följande kommer från honom:
"A visit of God does something for us – redeems us. We forgive at Christmas, we make things up, we reform bonds.
Ett besök från Gud gör något för oss – frälser oss. Vi förlåter vid Jul, vi försonas, vi rättar till banden.
Reflektionen i sin helhet finns nedan .
Praise be to Jesus.
Prisad vare Jesus
Varma hälsningar under 4e veckan i Advent;
Colette Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?