2016-11-29

 

Veckobrev 1 Advent

Hej allihopa;
 
Som vanligt påminner Fr.Johnny oss om viktiga saker: Bland annat skriver han: "Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so busy that we don´t let that happen." "Under de kommande fyra veckorna, kommer Kristus in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, vara snälla mot varandra, njuta av familjeliv tillsammans. Vi kan vara så upptagen att vi inte låter detta hända." Resten finns i brevet.
 
Vi ber för alla par som är i kris på ett eller annat sätt. Herre, var med dem och låt din Ande leda dem, så att de kan förstå varandra och få frid i själen. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
O God of peaks and valleys, of plains and cliffs, open me to see you and to embrace you in all the parts of my life.
O Gud av höjdpunkter och daler, av slätter och klippor, öppna mig så att jag kan se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar under 1a veckan i Advent.
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-11-22

 

Veckobrev 34 söndagen under året (Christ the King)

Hej allihopa;
 
Nu, när vi än  en gång har kommit till slutet av det liturgiska året säger Fr. Johnny till oss: "Even in the depths of his own suffering he has compassion for the man beside him. His kingdom can only be built on that same compassion. And we owe it to one another to build each other up love in our homes and love in our faith communities. /Även i djupet av sitt lidande har Han medlidande med mannan bredvid Honom. Hans rike kan bara byggas på samma medlidande. Och vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem  och i våra troskommuniteter. Resten finns i "Couple Prayer".
 
En inspirerande predikan gavs nyligen i Enköping.  Bland annat sade prästen att vi är ofta benägna att säga "Nej, det var inte så" när vi konfronteras med olika saker om oss själva. När vi slutligen möter vår Herre och ser oss själva speglade mot honom, vad kommer vi att säga då? Kommer vi att säga "nej, det var inte så" eller kommer vi att kapitulera. Personligen tror jag att när vi träffar Herren och ser oss själva speglade mot Honom, som är kärleken själv, blir det väldigt svårt att inte säga "Ja, så var det". Spontant tänkte jag på en bön som min dotter brukade be på kvällen, när hon var barn; Hjälp mig att alltid säga precis som det är.
 
Förbön behövs för ett par som är i kris. Vi har ofta bett för det här paret och det känns att det behövs ett mirakel. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Hjälp båda att förstå allvaret i situationen. Låt någonting hända, så att de förstår varandras olika behov och kan acceptera de mänskliga och andliga hjälpmedel som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna bad om förbön förra gången men tyvärr, när jag skrev brevet glömde jag att ta upp detta.  Det finns konflikter på hennes jobb, som hon finner väldigt besvärliga. Herre, vi överlämnar den här kvinnan och situationen till Dig. Vi ber att Du bryter in i situationen och hjälper de inblandade att komma överens. Herre, ge kvinnan visdom och de ord hon behöver för att lösa situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu, med Kristi Konungens Dag är det avslutning av Barmhärtighetens År.
We are called to extend mercy to all of Gods creation. Vi är kallade att utsträcka barmhärtighet till hela Guds skapelse.
Thank you Lord for this Year of Mercy. Help us to reflect and act even more deeply through your grace and love that others may see in us tangible signs of your loving presence.
Tack Herre för det här Barmhärtighetsåret. Hjälp oss att reflektera och agera än djupare genom Din nåd och kärlek, att andra i oss må se gripbara tecken av Din kärleksfulla närvaro.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-11-06

 

Veckobrev 32, 33 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Hoppas ni har haft tillfälle att vara med Påve Franciskus i Malmö, eller ha kunnat följa det på TV.  Jag har följt det på TV och blev inspirerad av Påvens predikan. Det var några saker som jag kommer speciellt ihåg, saligprisning är vårt identitetskort, ord som glädje och ödmjukhet.  Väldigt mycket av den ekumeniska Gudstjänsten och Mässan verkade handla om hur vi behandlar våra medmänniskor.  Just nu, när jag skriver, pågår en Gudstjänst från Fjällstugan i Jönköping och temat är också saligprisning och medan jag skriver hör jag en Taizésång från radion "Känn ingen oro". Jag tänker på vad vi har hört så ofta, vad vi gör till våra medmänniskor gör vi också till Jesus. Jag tyckte hela besöket ingav en känsla av hopp. När jag följde den ekumeniska Gudstjänsten kom jag spontant ihåg året 2001. Det var ett par dagar före min bror dog av cancer, en Jesuitpräst, som heter Fr. Michael Hurley, gav honom de sjukas smörjelse.  Efteråt åt vi lunch tillsammans, min bror också, och Fr. Hurley sade att han var involverad i ekumeniska frågor och hade faktiskt besökt Sverige. Han sade att han trodde att ekumeniken kommer att utgå ifrån Sverige. Det känns nu som detta nästan var profetiskt, "From Conflict to Communion/Från Konflikt till Gemenskap". Om vi kristna kan förlåta varandra för allt som har hänt under de sista 500 åren och tillsammans kan vara ett vittne för Kristus kärlek, då finns det hopp för världen.
 
Förbön behövs för en kvinna som har fått stroke. Herre vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber att Du öppnar vägar för henne att få all mänsklig och andlig hjälp, som hon behöver. Trösta henne Herre och låt henne känna din närvaro. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna om nyligen förlorat sin man, efter många års äktenskap. Må han vila i frid. Kvinnan har berättat för mig att hon känner sig buren av Herren under den här perioden. Må hon fortsätta att känna Din tröst. Det finns vuxna barn från ett tidigare äktenskap och hon är orolig ifall barnen blir osams när det gäller bouppteckning. Tack Herre för att kvinnan har känt din omsorg genom alla människor, bland annat vårdpersonal, som har visat henne medkänsla och omtanke. När det gäller bouppteckning, var med henne med din Ande och ge henne de rätta orden, så att barnen också känner sig älskade och nöjda. Må hela familjen fortsätta att få den mänskliga och Andliga hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag tycker vi måste be för presidentvalet i USA. Det känns som en rysare. Jag tror många av oss mår dåligt av den smutskastning som har pågått. Jag bara hoppas att barnen inte blir påverkade av det på ett negativt sätt. Jag tycker vi måste be för bra förebilder i världen och förstås för fred. Fred börjar i familjen.
 
Nu har Fr. Johnny skickat Couple Prayer för två veckor. Jag älskar hur han kopplar allt han säger till familjen, församlingen och världen. Som Johannes Paulus sade, "Världens framtid ligger i familjens händer. Herre, var med alla våra familjer och hjälp dem att hålla ihop.
 
Faithful God, you walk with me through all my difficulties.Help me to be a witness to your strength and faithfullness.
Trofaste Herre, Du vandrar med mig genom alla mina svårigheter. Hjälp mig att vara ett vittne till Din styrka och trofasthet.
Loyola Press
 
Vi hörs om två veckor.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?