2021-01-31

 

Veckobrev Ordinary 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag anmälde mig till en kurs från The Loyola Institute, Trinity College, Dublin som handlade om Faith Seeking Understanding - 2021.  Veckans föreläsning handlade om vad det betyder att kalla Gud, Vår Fader.   Det var väldigt inspirerande.  Den bild som många barn får är en bild av en Gud som straffar dem och som väcker rädsla i dem. Den bild fick jag som barn och jag kände en hopplöshet för mig själv och för världen långt upp i åldern. En av de frågor som John McDade, som föreläste, ställde var "How can we get rid of the image of God as a severe judge. Hur kan vi befria oss från bilden av Gud som en hård domare". Vidare sade John McDade: "The truth of God cannot be taught only lived. God is the Father who brings us to a kind of maturity that reflects the mystery of love that God is". He also said that the Church doesn´t spend enough time helping children to become adults. "Sanningen om Gud kan inte undervisas bara levas. Gud är Fadern som leder oss till en sorts mogenhet som reflekterar kärlekens mysterium som Gud är. Han sade också att Kyrkan ger inte tillräckligt tid till att hjälpa barnen att bli vuxna".

Den här veckan skriver Fr. Johnny bland annat: "Jesus reveals a God of love and compassion.  At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility is to move back very firmly to the God of Jesus.  Jesus teaches us very clearly that human life is about love.  Jesus visar en Gud av kärlek och medkänsla.  Då och då, vi som en Kyrka fjärmar oss från denna Gud och skapar en Gud av rädsla och fördömande. Vårt ansvar är att bestämt återvända till Jesus Gud.  Jesus undervisar oss klart och tydligt att mänskligt liv handlar om kärlek".  Resten finns i brevet.

Jag blir påmind om vad Beata sade, att vi måste be för våra barn. Herre, vi överlämnar våra barn och barnbarn och världens barn till Dig. Du vet hur viktigt det är för barn att växa upp i en kärleksfull familj. Hjälp föräldrar att ha en bra dialog i familjen och behandla barnen, speciellt tonåringar,  med kärlek och bra omdöme. Där kärlek inte finns i en familj, grip in med din kraft så att situationen förändras. Må inga barn växa upp utan kärlek. Må tro hopp och kärlek till Dig gå vidare till nästa generation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig."

Jag tror vi är många som känner oss trötta och ibland även uppgivna.  Tar pandemin aldrig slut?  Jag blev påmind under veckan att Jesus ofta kände sig trött men var uthållig intill slutet.  Herre, var med alla  på "frontlinjen",  du vet hur de känner sig.  Låt de vara burna av våra böner.  Var med oss alla men speciellt dem som är helt ensamma och sjuka. Hjälp oss alla att vara uthålliga och tänka på andra. Vi lägger allt i dina händer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Varma Hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 With this email we are made aware that we are close to the end of January and facing into the adventure of February and all that it might bring to us by way of promise and challenge. Thank you for this month of January and all the love and hope that you have brought to me during it.

 Thank you also for the support you have been to me over the past couple of weeks since the death of my brother Philip. Your prayers and expressions of sympathy have been a great support to me and to all my family who are grieving his loss.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. We are once more pointed towards Christ, this time as our teacher of life and love. I hope you will find it helpful for your marriage and/or family and also for your parish community who, like the rest of us, must be struggling to keep together through the lockdown.

 You are all in my prayers each day. May God bless you and all those you love and keep you and all of us safe from Covid-19. Please continue to pray for one another and for me. Thank you.

 Johnny 

 


2021-01-24

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan säger P. Johnny till oss:: "We live our vocations in different ways but to the same end, the salvation of the world. Our task is to discover how to live our own vocation to the full. Vi lever vår kallelse på olika sätt men med samma mål, världens räddning. Vår uppgift är att upptäcka hur vi ska leva vår egen kallelse i fullhet". Resten finns i brevet.

Igår blev jag glad. Jag har känt mig lite ledsen av allt som händer i världen inte minst på Irland. Många har lämnat Kyrkan där eller utövar inte sin tro på grund av alla skandaler.  Jag undrar ibland hur det hade varit med mig om jag inte hade kommit till Sverige. I alla fall lyssnade jag på en predikan fråm dailytvmass.com från Loreto Abbey kapell i Canada. Det handlade om Mary Ward som grun Där finns hopp.dade Loreto Ordern. Hon föddes i England 1585 och dog 1609. Hon ville att ordern skulle arbeta i världen, ut i världen, utbilda, självbestämmanderätt för kvinnor i gemenskap med Kyrkan. Hon var långt före sin tid men Kyrkan var inte mogen för hennes karisma. Allt om henne finns på nätet.  Ordern finns i många delar av världen. Vad gjorde mig glad var att 1847 kom Ordern från Irland till Canada.  Jag blev påmind om att Irland för många år var känt som "The Island of Missionaries and Scholars".  Många är de präster som blev skickade till olika delar av världen, bland annat min morbror som kort efter sin prästvigning som Jesuit blev skickat till Zambia och tillbringade resten av livet där.  Jag kom ihåg att för många år sedan hörde jag en präst säga under en predikan att nu ska vi vara glad för många präster kommer tillbaka till oss och missionerar här. Där finns hopp.

Prästen igår sade: "Humility means that we recognise we have gifts and guided by the power of the Spirit we exercise those gifts. Ödmjukhet betyder att vi erkänner att vi har gåvor och ledd av Anden utövar vi dessa gåvor".

Tyvärr har P. Johnnys bror avlidit av Covid. Han fick det på sjukhuset. Se hans brev.  Herre vi tackar dig för Philips liv och för vad han har betytt för familjen. Må allt gott han har gjort bära frukt, frukt som består. Må han vila i frid. Vi ber att du är med P. Johnny och hans familj med Din tröst under den här svåra tiden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, Vi tackar Dig för P. Johnny och att vi och alla våra barn och barnbarn finns i hans böner. Vi ber att du tar hand om alla som inte har någon som ber för dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste be för fred i världen och fred bland människor.  Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

Since I wrote to you this time last week, my brother Philip died. He was in a Nursing Home because of chest and lung problems. On Sunday week last unfortunately he tested positive for Covid-19 and within a week, on Saturday last, he died. May he rest in peace. It has been a difficult time for me and for us as a family. So I ask for your prayers for Philip and for all of us.

Attached is my input for next Sunday and the week following it. The focus is our vocation as a following of Christ where he wants to lead us. This is important whether we are single or married, priest or religious. Each of us is called to live our vocation as fully as possible so as to fill the world we live in with the love of God. I hope you will find this helpful to look at and to plan for your vocation in the next week.

As always you will be in my prayers each day that God may fill you with peace and energy and that you will discover ever more fully the presence of Christ among you. Thank you for your love and your faith.

Johnny


I

 


2021-01-17

 

Veckobrev Ordinary 2

 Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Kanske några av er har sett Carina Bergfeldts talkshow på TV i fredags.  Hon intervjuade Statsminister paret.  I  intervjun sade Ulla Lövfen att hon älskade psalmer och trodde på Gud. Det tog mig tillbaka till när vi bodde i Örebro.  Vi hade en föräldragrupp i Kyrkan och vår uppgift var att förbereda familjemässa som firades efter undervisning.  Vi studerade evangeliet för att hitta meddelande i det. Sedan valde vi psalmer.  En psalm som återkom väldigt ofta var "Min hjälp kommer från Herren, han som har skapat himmeln och jord."  Jag tror att vi sjung det så ofta att det etsade sig i huvudet på mig." Visserligen kollade prästen vad vi hade kommit fram till. Jag önskar att det var inte förbjudit att sjunga psalmer i skolan idag för att jag tror orden i psalmer kan dyker upp när barn och vuxna har svårigheter i livet.  Just nu när jag skriver hör jag psalmen på radio "Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herren var Gud vill vi tacka.  Psalm 33 i psalmboken. En av mina favorit psalmer.

Den här veckan skrev Fr. Johnny: "One of the most beautiful truths of our faith is found in the promise that Jesus made to us "where two or three are gathered in my name I am there with them" En av de vackraste sanningar av vår tro är löften som Jesus gav oss "var två eller tre är samlad i mitt namn är jag där med dem." Vi är flera hundra som be i den här rörelsen, låt oss aldrig tvivla att Jesus lyssnar på oss och svara på det bästa sättet.  Resp. psalm igår var "Your words Lord are spirit and life. Dina ord Herre, är ande och liv". Herre, hjälp oss att vara lyhörd för dina ord.

Förbön behövs för en man som riskera att bli utbränd. Herre, vi överlämnar den här mannen och familjen till dig. Jag har svårt att hitta de rätta orden men Herren du vet hur det ligger till. Ger honom den rätta insikt och omdöme  så han prioritera rätt.  Ge hans fru  den visdomen hon behöver för att kunna handskas med situationen. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions.  Fader av allting, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värden av denna gåva så att det leder alla mina beslut. Loyola Press

Vi måste be för fred i världen Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 The Christmas season is now well and truly completed and we enter into a short season of what is called Ordinary Time. In a way there is nothing ordinary about it! Rather it is a time for us to realise that Christ is with us in the ordinary things of our daily lives and the challenge is to let those lives be transformed by his presence and his love.

 The theme of next week is the question the disciples asked Jesus: ‘Where do you live?’ And the answer is found in our own lives - in marriage, in family, in religious life, in the priesthood, and in the parish community. I hope you will find the attached reflection helpful for yourselves. You will be in my prayers that God may bless you with joy and peace. Thank you for your prayers for me and for one another.

 Johnny2021-01-10

 

Veckobrev The Baptism of Christ

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

I söndags lyssnade vi på en gudstjänst på radio.  Det handlade om Lisa Sandell och psalmer hon har skrivit.  Jag tror att vi alla känner till "Tryggare kan ingen vara" som ofta sjungs vid dop. En annan psalm som jag älskar är "Blott en dag ett ögonblick i sänder" som vi lätt kan relatera till i dagens situation med pandemin. Livet har tagit en paus kan man kanske säga. För många år sedan deltog jag i ett ekumeniskt karismatiskt möte ordnat av Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson i Marielund. Vid slutet av mötet en präst i svenska kyrkan bad över alla individuellt med handpåläggning.  Efter han hade bett över mig med handpåläggning  sade han "ett litet ord med Jesus löser allt".  Psalmen av Lisa Sandell lyder så här "En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig." Sedan dess har jag många gånger erfarit detta.

Bön behövs för ett par som har det jobbigt. Jag vet inte om de kommer att kunna fortsätta tillsammans.  Kvinnan mår inte bra. Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Du vet vad som ligger bakom deras problem. Vi ber att du griper in med din Ande och upplyser dem om hur de kan lösa problemet.  Visa dem till kunniga människor som kan hjälpa dem. Låt inte deras son bli skadad. Lindra familjens oro för dem. Låt dem känna sig burna av Din kärlek. Låt allt hända enligt din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror att det var Bianca, samordnare i Nyköping som tyckte vi måste be för våra barn.  Jag delar hennes oro. Herre, vi överlämnar våra barn och barnbarn i Dina kärleksfulla händer. Styrk föräldrar och alla som har med barnen att göra och ge dem den visdom och det omdöme de behöver så att barnen får bra kristna värderingar och växer i kärlek till Dig och varandra. Var med alla ensamstående föräldrar, som Fr. Johnny säger, de gör ett enastående arbete. Låt dem få allt stöd de behöver för sina barn och sig själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre ge oss visa andliga och mänskliga ledare i världen med gott omdöme. Låt fred sprida sig ut i världen.

Nu kommer vi till Jesus Dop

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Värma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Happy New Year for 2021!! At last I can say that because now we come to the end of the Christmas season. Many things have been calling on us to let go of Christmas before now but we have resisted those until the end of this week when we will celebrate the feast of the Baptism of Christ and begin the next phase of our following of Christ. Tomorrow, Wednesday, we will celebrate the feast of the Epiphany in which our eyes are directed to the ends of the earth from which the Wise Men came. Christ’s Baptism is for the whole world and our mission is directed there also.

 Attached is my input for this significant feast and for all of next week. I hope you will find it helpful for your marriage and family relationships. So much is at stake in how you and all of us live our love for one another as fully as possible so that all of humanity and all of creation can be gathered up into Christ’s salvation and be filled with Christ’s peace.

 You continue to be in my prayers every day. May the Lord keep you and all your loved ones safe from the virus over the next few weeks and months. And may we all work at keeping each other safe to the glory of God. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny
 


2021-01-03

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa,

Nu har vi firat jul och Nyår och 2021 har börjat.  På Nyårsafton sade prästen under Mässan i Eugenia:  "Världen ser mörk ut och mänskligheten lider men Gud har en värdefull plan för vad ska hända med vår värld".

Igår den 1 januari var Maria Guds Moders festdag och bönedag för fred. Påve Franciskus har sagt "Peace is a great and precious value, the object of our hope and the aspiration of the entire human family. Peace will not be obtained unless it is hoped for. Fred är ett stort och dyrbart värde, föremålet för vårt hopp och längtan för hela den mänskliga familjen. Fred uppstår inte utan att vi hoppas på det.

Det kan vara svårt att tro på fred när vi ser vad händer runt omkring i världen men egentligen måste vi börja med oss själva. I Eugenia hörde vi att vi måste försöka vara "försonings, brobyggnadens och toleransens människor”.  Följande bön hörde jag "Vi ber för freden att vi mer och mer blir fredens människor gentemot alla människor".

Fr. Johnny skriver bland annat till oss den här veckan: "the glory of God is humanity fully alive.  Guds härlighet är mänskligheten fullkomligt levande  ????Resten finns i brevet.

Bön behövs för Kim som blev opererad för en sprucken blindtarm. Operationen blev lyckad men han är väldigt svag har fått en infektion  och har lite problem med njurarna. Han bor ensam och hans barn är oroliga för hur det blir för honom när han kommer hem. Herre, vi överlämnar Kim i dina heliga händer.  Vi ber att all sjukhuspersonal som tar hand om honom bli ledd av din Ande och att han blir helt återställd. Vi ber att han blir mottaglig för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få när han kommer hem.  Lindra familjens oro och låt alla känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för 2 bröder som har varit osams i flera år. En av dem har tagit kontakt med den andra. Herre led dem till förlåtelse och försoning. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för pandemin med hjälp av bönen som finns i S:ta Eugenia. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and with the birth of Jesus kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och med Jesus födelse tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

God fortsättning med fredens tecken.

Colette

Dear Friends,

 You have been in my thoughts and prayers over the Christmas period. I hope you have experienced a lot of the joy of this amazing gift of God and that you and all your loved ones have been kept safe from the threat of the Covid-19 virus.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. It is a great reminder to us that Christmas is not yet over! There can be an atmosphere of moving on now from it into the New Year and all that this brings. However, for us as Christians, the Christmas season continues until the feast of the Baptism of Christ, Sunday January 10th. Then we let our following of Christ lead us into the next step of our journey of faith and love.

 As always, you will be in my prayers every day of the week ahead. May you have a very happy New Year and may 2021 be a better year for you and for all of us. Please continue to pray for me and for all who are following this programme. God bless you always.

 Johnny

 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?