2022-01-09

 

Veckobrev The Baptismm of the Lord

 Dear Friends,

 With this input for the Couple Prayer and the Newsletter piece we come to the end of the Christmas season. I don’t ever remember enjoying Christmas as much as I did this year. I was more conscious than ever about Christmas beginning on Christmas Day and going on until now and that made a lot of difference to me.

 You have been in my prayers all over this time. I hope you have had an enjoyable time also and that you are refreshed for the weeks ahead. And I hope that the attached input will be of benefit for you as you grow in your love for one another in marriage and family life. Thank you for your prayers and encouragement over this time. I assure you of my prayers for you in the week ahead. May God bless you and all your loved ones and keep you safe from Covid and every other disease in the weeks ahead.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nu kommer vi till Jesus Dop och Fr. Johnny skriver bland annat till oss: "The  challenge of this time is to change our ways and to let the world we live in know the power of Christ´s presence among us by the enthusiasm of our lives of faith.  Utmaningen i den här tiden är att ändra vårt sätt att leva och låta världen vi lever i lära känna kraften i Kristus närvaro bland oss genom entusiasmen i våra liv i tro. Resten finns i brevet.

Idag lördag 8 januari (Karlstads bönedag) hörde jag några bra råd från Fr. John Bertao (dailytvmass Canada). "We need more humility in the world today and the courage to always always put Jesus first. Vi behöver mer ödmjukhet i dagens värld och modet att alltid alltid sätta Jesus först.

When others look at me, may they see Jesus shining through me.  När andra ser på mig, måtte de se Jesus som skiner genom mig.

Smile, shine, Why? because you are special and you are loved.  Le, lysa, Varför? för att du är speciell och Du är älskad.

Om någon har blivit inspirerad av ett citat eller något annat eller svar på bön, skicka gärna det till mig. Vi behöver uppmuntran och inspiration. Ibland känner jag mig väldigt tom.

Herre du som är källan till allt liv. Du vet att vi gör vårt bästa men det är inte alltid lätt. Hjälp oss att leva våra liv så att världen känner igen Dig.  Nu i början av 2022 ge oss den visdom och förståelse vi behöver för att kunna fatta de rätta besluten i alla omständigheter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Var med våra familjer Herre.  Styrk oss alla, speciellt de som har det svårt. De som är sjuka. Du vet vad var och en behöver. Var med våra barn och barnbarn och låt tron gå vidare till nästa generation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bertha, min medhjälpare i församlingen tipsde mig om en fil "En generation med Påve Franciskus". Det finns på Netflex och är rörande

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2022-01-02

 

Veckobrev Christmas 2

Dear Friends,

 You have been in my thoughts and prayers a lot during this past week especially. I hope you are able to experience the joy and the peace of this Christmas season. And I pray that you can continue to grow in an awareness of the awesomeness of this mystery of Christ coming among us and bringing us to new life. I am enjoying that sense of wonder during this time, thank God.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. As you can see it is headed Christmas 2. For us Christmas only begins with Christmas Eve and Christmas Day and goes on until the Feast of the Baptism of the Lord on January 9th. It can be difficult for us to sustain this focus as we, like the society around us, can want to move on from it now and leave Christmas in the past. I hope this input will help you to continue letting Christ accompany you in your marriage and/or family life.

 As always, you will be in my prayers in the week ahead. may God be with you to bless you with joy and happiness in your love for one another and in the love of the Lord for you. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till 2022 och det är 20 år i år sedan ständig bön började i Sverige.  Låt oss be speciellt för spridning av rörelsen under året.   Många familjer har kommit närmare varandra under pandemin men tyvärr har många också kommit ifrån varandra. Vi har hört många gångar St.Johannes Paulus II ord "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Låt oss ta de ord på allvar. Där finns krafter som vill bryter ner kärnfamiljen så vi måste gör vad vi kan för att förhindra det. Bön är den bästa vapen. Fr, Damian sade i Mässan den 1 januari att allt är möjligt för Gud och inget är möjligt utan honom.  Igår  var Guds Moders festdag. Vi ber att Maria ger oss sin tro, hopp och mod att kunna gör rörelsen mer känd i de olika församlingar.  Bön och handling är ett. Låt oss be för visdom om hur vi kan handla. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag söndagen den 2 januari sade Fr. Lars till oss att vi måste be med leende på våra läppar att bli fylld med Kristi ljus och värme.  Om vi  möter  folk med ett leende på våra läppar då  ger vi Kristi värme vidare.

Den här veckan skriver Fr. Johnny bland annat: "The heart of our Christian faith is that Christ is among us and his presence makes all things and all people sacred. We are always walking on holy ground , especially when we are with our loved ones and with other poeple.  Hjärtat av vår kristen tro er att Kristus er ibland oss och hans närvaro gör allting  och all människor helig. Vi går alltid på helig mark särskilt när vi är med de vi älskar och med andra människor.  Resten finns i brevet.

Vi har bett för en  kvinna som har varit trakasserad av sin man. Där finns lite ljus i situationen. Det verkar som hon kan få et bostad i närheten av mannen och där finns en möjlighet till samarbete när det gäller barnet.  Herre, vi överlämnar situationen till dig.  Var med alla parter, låt inte mannen tappa kontroll. Var med kvinnan och låt hon känner sig burna av våra böner. Låt inte barnet komma till skada.  Var med alla som befinner sig i liknande situationer speciellt K och hennes familj.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre var med alla som är ensamma och känner sig övergivna. Var med dem och låt de vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


2021-12-25

 

Veckobrev The Feast of The Holy Family

Dear Friends,

 We are now getting very close to the great celebration of Christmas and in this input for the Couple Prayer and the Newsletter piece we look beyond it to the Feast of the Holy Family. This is where the mystery of the Incarnation is first lived in our world – in the family life of Mary and Joseph. In this setting Christ grows in knowledge and wisdom and is prepared for his mission to the world of proclaiming the wonderful good news of God’s love for all people, especially for those who are last in human reckoning.

 This setting of Christ within family life is very significant for us today because that continues to be one of the main places where Christ lives today – in your homes and among you as a family. I hope you will find the attached input helpful in looking at this reality in your own home and in your relationships of marriage and family life.

 You will be in my prayers each day of next week as always. May God be with you to bless you and all your loved ones with joy and peace. And may you have a very happy Christmas on Saturday and in the days beyond it. Please continue to pray for me and for one another.

Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här vackra och inspirerande  bönen kommer från Canada och på Söndag imorgon är det den Heliga Familjens Festdag

Jesus Mary and Joseph, in you we contemplate the splendour of true love, to you we turn with trust.  Holy family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer and authentic schools of the gospel and small domestic churches. Holy Family of Nazareth may families never again experience violence, rejection and division. 

May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing.  Holy family of Nazareth make us once more mindful of the inviolability of the family and its beauty in God´s plan.

Jesus Mary and Joseph, graciously hear our prayer.

Jesus, Maria och Josef, i dig kontemplerar vi glansen av genuin kärlek, till dig vänder vi oss med förtröstan. Heliga Familjen av Nasaret, må våra familjer också vara platser av gemenskap,  bön och genuina evangelieskolor och små huskyrkor.  Heliga Familjen av Nasaret må familjer aldrig mer erfara våld, avvisande och splittring.  Må alla som har blivit sårade eller skandaliserade finna beredvillig tröst och helande.  Heliga Familjen av Nasaret, gör oss mer medvetna om familjens okränkbarhet och Guds vackra intentioner för den.

Herre, Förlåt all ont som har hänt under det här året och vänd det åt rätt håll.

Den här veckan skriver Fr. Johnny: The call of this feast is to get our priorities right, to put our love for each other first, and in this way make Jesus present. Meningen med den här festen är att få våra prioriteringar rätt, sätta vår kärlek till varandra först och på det sättet göra Jesus närvarande.  Resten finns i brevet.

För några veckor sedan bad vi för T som har cancer, får cellgiftsbehandling och mår väldigt dåligt. Vi Överlämnar T till dig och ber att du ger henne hopp.  Led all sjukhuspersonal som har hand om henne. Hela henne till kropp och själ. Låt henne inte känna sig ensam under den här tiden. Låt henne känna att vi ber för henne och att du är med henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fill every home with your love. May each of our homes be places of your presence and sources of your peace.  Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.   Fr. Johnny

Varma hälsningar,

Colette 


2021-12-19

 

Veckobrev Advent 4

 

Dear Friends,

 Attached please find my input for the fourth week of Advent. This brings us up to Christmas Day. It is hard to believe that we are that close to the great feast. I hope you will find this input helpful for yourselves and for your family life in the week ahead.

 Mary is very central to this coming week. She helps us to remember what Christmas is about and how to prepare for it and to live it afterwards. Make her central in your own life this week and also central in your home. It would be a very good week to pray the Rosary together if you do not do this regularly. And through the Rosary to experience the power of God’s love transforming your love for one another as couples and/or as families.

 I will be in touch with you again next week. In the meantime I will be praying for you each day. May God be with you to fill you with joy and peace. And may God keep you and all your loved ones safe from harm and close to one another.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Vi har tänt Hoppets Ljus, Förberedelsens Ljus, Glädjens Ljus och den här söndagen tänder vi Kärlekens Ljus.   Love one another because love is from God and everyone who loves is born of God and knows God. Älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud känner Gud.   Johannes 4. Så började mässan på dailytvmass.com i Canada imorse.

Dagens evangelium handlar om "The Visitation". Jag älskar den berättelsen. Maria tänkte inte på sig själv men med glädje åkte hon till sin kusin Elisabeth och de båda två gladdes tillsammans. Sedan har vi den underbara bönen Magnificat.  Låt oss följa Maria fram till Jesus födelsen i Bethlehem.

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag:  The first thing Mary teaches us is that Christmas is primarily about Christ.  The second thing Mary teaches us about Christmas is that it is about Christ´s extreme love for us as we are. Första saken Maria lär oss är att Jul handlar först och främst om Kristus. Den andra saken Maria lär oss om Jul är att det handlar om Kristus väldiga kärlek för oss som vi är.  Resten finns i brevet.

Herre, vi ber för dem som har olika typer av äktenskapsproblem. Du vet allt. Många försöker skapa en fridfull situation under Jul inte minst för barnens skull.  Vaka över dem Herre och låt ingen komma till skada.  Låt det vara ett försök till försoning.  Vi ber speciellt för dem vi har bett för under året. Jungfru Maria, Jesus mor och vår mor var med dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs särskilt för en familj som separerades för några veckor sedan.  Vi har tidigare bett för dem.  Paret mår väldigt dåligt och barnen också. Där finns en viss känsla av kaos ifamiljen. Det yngsta barnet har vänt sig mot sin Mamma och han mår extremt dåligt av situationen.  Jag ber dig Herre att du griper in och ger barnet frid och hindra honom från att skada sig själv. Vi överlämnar paret och familjen till dig. Du vet hur var och en känner sig. Vi ber att du griper in och hjälper familjen att kunna prata och förstå varandra.  Hjälp paret att kunna kommunicera med varandra och så småningom kunna förlåta varandra och om möjligt återförenas. Låt dem känna sig burna av våra böner.  Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Herre var med alla de sjuka, alla som är ensamma, alla immigranter, alla som lider. Låt ditt ljus skina över hela världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Kom Jesus Kristus.  Kom in i våra hjärtan. Kom till Hela världen.

Varma hälsningar till er alla för en välsignad, glädjefylld och fridfull Jul.

Colette2021-12-12

 

Veckobrev Advent 3

Dear Friends,

 We are now moving into the second half of Advent. I hope it is proving a good time for yourselves and all your loved ones. I like this season as we set the scene for another year of faith and of following Christ.

 The attached reflection for the Couple Prayer and the Newsletter piece gives us a very important question for our own lives today: “What must we do”. As you reflect on your marriage and family life during the coming week it is a great question to guide you in your love for one another. I will be praying for you each day that you will discover more and more of the richness that is in your love and in your family life as well as in your faith in Jesus Christ.

 There is such an abundance for us to discover and to live with joy and celebration. May God be with you each step of the way to inspire you with generosity with one another. May God also keep you and all your loved ones safe from the viruses that are crippling our society and our freedom. Please continue to pray for me and for one another .

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej Allihopa,

Det gör lite ont i hjärtat att inte kunna delta i Mässan eftersom jag har fått en infektion i kroppen.  Jag har testat för Covid och läkaren säger att det förmodligen inte är Covid men jag måste isolera mig tills jag får svaret på måndag. Jag är tacksam för internet och har kunnat följa Mässan på dailytvmass.com även om det inte är detsamma.

Nu har vi kommit till tredje veckan i Advent och vi tänder Glädjens Ljus.  I Canada på dailytvmass.com rekommenderar de oss att be följande bön med St. Johannes Paulus under veckan:  Mary, most holy, Woman of the Eucharist and Virgin of Advent encourage us as we wait for the Lord, sharing our time and energy with those in need, and prepare us all to joyfully welcome Christ´s coming and worthily celebrate his sacramental presence in the mystery of the Eucharist. Maria, mest helig, Kvinnan av Eukaristin och Jungfrun av Advent, uppmuntra oss medan vi väntar på Herren, delar vår tid och energi med dem i behov, och förbereder oss alla att med glädje välkomna Kristus när han kommer och värdigt firar hans sakramentala närvaro i Eukaristins mysterium.

Den här veckan ger Fr. Johnny oss ett sund råd. Det sista han säger är  "And for all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wonderful time. Och för oss alla, vad vi måste göra är låta Kristus vara i hjärtat av Jul och ha en underbar tid. Resten finns i brevet. Herre, vi tackar dig för Fr. Johnny. Var med honom i allt han gör. Hjälp oss att ta hans ord till våra hjärtan.

Vi ber igen för P.  Hennes Pappa är nära slutet av livet.  Herre vaka över Pappa. Ge frid till hela familjen. Låt dem känna sig burna av våra böner. Låt det vara en fin tid fylld av Din närvaro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för kvinnan vi bad för förra veckan och veckan innan. Herre, var med henne. Du vet hur hon har det och hur hon känner sig just nu.  Ge henne det mod och den visdom hon behöver för att klara situationen.  Låt henne känna sig buren av våra böner.  Var med alla som befinner sig i liknande situationer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag har nyss hört ett program om alla immigranter från Syd Amerika.  Var med alla som vandrar i hopp om att få ett bättre liv. Jag kan inte ord men jag ber dig Herre att gripa in och göra något. Ge oss bra ledare i världen med sunt förnuft och medkänsla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette2021-12-04

 

Veckobrev Advent 3

Dear Friends,

 One of the great insights of our Catholic practice is that we are constantly making a fresh start. We mark this each day by the practice of a prayer first thing in the morning and last thing at night. We celebrate it each week through the Sunday Eucharist and Sunday observance of this being a special day for all that is important in our relationships. And we begin again each year with Advent, as we set our sights on Christ coming to us as our Redeemer at the end of time and we renew our commitment to follow him for the year ahead beginning with his birth in Bethlehem at Christmas. God is with us.

 Attached is my input for the Couple Prayer and Newsletter piece for the Second week of Advent. I hope you will find it helpful for yourselves in your journey towards each other and together towards Christ. I will be praying for you each day as usual that God may bless you with all that is good and life-giving. And may God keep you and all your loved ones safe through this difficult time. Please pray for me and for one another.

Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Vi har redan kommit till Andra Söndagen i Advent och Fr. Johnny skriver följande till oss. We constantly need to make a fresh start, again and again, in our relationships with God and with one another in our homes and in our parish communities. Vi behöver kontinuerligt göra en ny början igen och igen i våra relationer med Gud och med varandra i våra hem och i våra församlingar.  Resten finns i brevet

Jesus is the light of the world and we light the advent candles to signify this.  Last Sunday we lit the Candle of Hope. Jesus är världens ljus och vi tänder adventsljuset för att symbolisera detta. Förra söndagen tände vi Hoppets Ljus.

On the second Sunday of Advent, we light the Hope  againand then we light the Preparation candle. First, hope blooms as we realize the prophecies about the Messiah are true. Then we begin to prepare our hearts to receive the Lord Jesus. På andra veckan i Advent tänder vi Hoppets Ljus igen och sedan tänder vi Förberedelsens Ljus. Först blomstrar hoppet och vi blir medvetna om att förutsägelserna om Messias är Sanna.  Sedan börjar vi förbereda våra hjärtan att ta emot Herren Jesus.

Vi ber för kvinnan vi bad för förre veckan.  Herre, vara med henne. Du vet hur hon har det och hur hon känner sig just nu.  Ge henne det mod och den visdom hon behöver för att klara situationen.  Låt henne känna sig buren av våra böner.  Var med alla som befinner sig i liknande situationer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


 

Veckobrev Advent 1

Dear Friends,

 Happy New Year!! It seems strange to say that in November but the truth is that this is the beginning of a new year of faith in our following of Christ. It can be the same as last year. Or we can make it different by building on what we have achieved in the past year and grow in love for one another in marriage and family life and in our commitment to our faith community.

 Through the Liturgy of the Sunday Mass week by week we are enabled to journey with Christ in this birth, life, death and resurrection and then to his sending the Holy Spirit to form us as the Church for today and tomorrow. It can be an exciting journey. Or it can be one in which we feel burdened especially by the demands of love for one another and for God in and through Christ. We can make a resolution at the beginning of this year to make it an exciting one for one another and for all those we love.

 Thank you for all your kindness and love in the past year. Be assured of my prayers for you every day in the year ahead. It is such a privilege to be on this journey with you. may God bless you and all those you love. May God keep all of us safe through this difficult and  dangerous time.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Der är Advent igen och i morse hörde jag på dailytvmass.com:  Advent reminds us that we have to remember the story of Jesus again and that memory of love becomes the ground of our hope. Advent påminner oss att vi måste komma ihåg historien om Jesus igen och denna påminnelse av kärlek blir grunden till vårt hopp.

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss: This year we begin a new year in the journey of our faith with Christ.  It is an opportunity to have confidence once again in his presence and in us, and his power in us.  Detta år börjar vi ett nytt år i vår resa av tro med Kristus.  Det är en chans att på nytt ha tillit till hans närvaro och i oss och hans kraft i oss. Resten finns i brevet.

Nyligen hörde jag vad var viktigt att satsa på i livet  1. Gud  2. Vår relation till Gud.  3. Hustru och man. 4. Barn.  5. Allt annat.  Herre, hjälp oss att prioritera rätt.

Vi måste fortsätta att be för den kvinna som har blivit psykiskt misshandlad under en längre tid. Han har inte gjort vad han har lovat och hans beteende har blivit värre. Hon känner sig väldigt rädd. Hon har bestämt sig för att lämna honom.  Herre du vet hur mycket lidande det finns i den här situationen. Vi ber att du griper in och låt ingen komma till skada, speciellt barnet. De har ett möte var för sig med familjerätten imorgon. Låt din Ande leda mötet och Din vilja ske. Låt kvinnan känna sig buren av våra böner.  Inspirera hennes man att söka hjälp för sin aggressivitet.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-11-21

 

Dear Friends,

 With this input for the Couple Prayer and Newsletter piece we come to the end of another Liturgical Year in our following of Christ in faith. Thank you for all your kindness to me in the past year. It is a great pleasure and privilege to be in contact with you week after week and to hold you in prayer every day in between. I hope you will find the attached piece helpful for yourselves in the week ahead. You will be in my prayers each day as usual and I ask you to pray for me and for all those who are part of this Couple Prayer and for all married couples.

 I look forward to beginning a new year with you next week with the First Sunday of Advent. In the meantime, may God bless you and all your loved ones and keep us all safe from the Covid-19 virus which is still rampant in our families and communities. Thank you for all your goodness.

Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nur har vi kommit till slutet av det Liturgiska året och Fr. Johnny skriver till oss: In Him we know God as one who loves us so much that he has given his only son to bring us to a knowledge of his love.  In Christ we come to now the deepest truths about ourselves - that every human person is made in the image of God. I Honom känner vi Gud som någon som älskar så mycket att han har givit sin enda son att leda oss till en vetskap om hans kärlek. I Kristus få vi lära känna de djupaste sanningar om oss själva - att varje människa är gjord till Gudsbild. Resten finns i brevet.

Det är med glädje att jag kan berätta att det har ordnat sig med distribution av bönehäftena. Prisad vare Herren

Bön behövs för K som separerade från sin man för några veckor sedan. Hon mår väldigt dåligt och barnen också. Det finns en viss känsla av kaos i familjen.  Herre, vi överlämnar paret och familjen till dig.   Du vet hur var och en känner sig. Vi ber att du griper in och hjälper familjen att kunna prata och förstå varandra.  Hjälp paret att kunna kommunicera med varandra och så småningom förlåta varandra och om möjligt återförenas. Låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för en kvinna som har blivit psykiskt misshandlad under en längre tid.  Hon var nästan på väg att lämna sin man men han är villig att söka hjälp. Han är medveten om att han behöver hjälp.  Herre, vaka över familjen och låt ingen lida skada på något sätt.    Du vet vad som har pågått och hur allvarligt det är. Hjälp mannen att komma till botten med sitt problem och led honom till den person som kan bäst hjälpa honom.  .  Herre, vi ber att du helar alla sår och att de kan bli en lycklig familj igen om det är Din vilja.  Låt dem känna at du finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-11-11

 

Veckobrev Ordinary 33


Dear Friends,

 The weeks seem to be coming around faster than ever at present. It seems like only a couple of days ago since I wrote to you last week. As they say: ‘Time flies when you are enjoying yourself’!!

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves in your marriage and/or family life. It highlights for us one of the constants in our lives, namely the wonderful presence of Christ in our lives and especially in our loves in marriage and family life and in the life of ourselves as a faith community. So much else seems so fluid these days but he brings us back always to the heart of our lives, namely one another.

 You will be in my prayers in the week ahead as always. May God be with you to show you the wonder of each other and the beauty of your love for one another. And may God keep you and all your loved ones safe from all harm in the week ahead. Please continue to pray for me and for those who are with us in this Couple Prayer.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss:  As followers of Jesus we have a great responsibility to the world we live in to witness to him by the way we live as his people in spite of all the scandals and upheavals in the Church today. We do this by the joy of God´s presence and love shining out through us. Som Jesus följeslagare har vi ansvaret till den världen vi lever i att vittna till honom på det sättet vi lever som människor trots alla skandaler och omvälvande händelser i Kyrkan idag. Vi gör det med glädjen av Guds närvaro och kärlek lysande genom oss. Resten finns i brevet.  Herre, Ge oss kraften vi behöver att kunna vittne av din närvaro och kärlek.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Under veckan hörde jag följande.  Churches build people. The more prayerful the Church is the more people come.  Kyrkor bygger människor.  Ju mer andäktig en kyrka är desto mer människor kommer.  Herre, förnya våra hjärtan i Din Ande.

Någon har skrivit följande under veckan: ”Låt barnen komma till mig. Jesus visste att Guds vägledning är bättre än föräldrarnas då mamma och pappa i sitt mänskliga tänkande och agerande inte räcker.” Herre hjälp oss att överlämna våra barn i dina händer, led oss som föräldrar så att vi blir ett redskap för din kärlek. Må alla barn känna sig älskade av sina föräldrar och av Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för Tina som har fått tarmcancer.  Hon har ångest och är rädd för döden. Herre, vi överlämnar Tina till Dig.  Du vet hur hemskt det är att få ett sådant besked. Lindra hennes, familjens och vänners ångest.  Befria henne från rädsla. Må hon känna sig buren av våra böner. Må läkaren och sjukhuspersonal bli ledd av Din Ande. Hela henne till Kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Påve Franciskus säger att när vi möter svårigheter, utmattning, eller modlöshet i det dagliga livet borde vi ropa till den Helige Ande. Han säger att det är bra att ropa ofta till Den Helige Ande och alltid ha en sådan bön med sig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-11-07

 

Veckobrev Ordinary 32

Dear Friends,

Attached is my input for the Couple Prayer and Newsletter piece for next Sunday and the week following it. It will be the 32nd Sunday of Ordinary time and since there are only 34 of them it is a signal that we are coming very close to the end of another Liturgical Year and approaching Advent once more. But we are not there yet!!

 The call and challenge for us in the coming week is to be generous with one another and with the world we live in. This is especially important in marriage where generosity with time and affection and praise and thanksgiving makes all the difference to the quality of your love. This same generosity in family life makes such a difference in transforming your home into the domestic church, a place of thanksgiving and praise and prayer. And then it all opens out to the world around you in the small ways you can bring happiness and peace to others you are in touch with.

 I wish you a really good week with one another. You will be in my prayers every day that God may be with you and fill you with all that is good and best from his abundant love.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny följande till oss:  "Generosity is one of the best signs of how free people are within themselves because the greatest freedom is to love with all our hearts.  This week we are invited to practice this freedom in our homes and in our community by giving time and attention to one another.  Generositet är ett av de bästa tecknen på hur fria människor är inom  sig själva eftersom den största friheten är att älska med hela vår hjärtan.  Den här veckan är vi inbjudna att praktisera denna frihet i våra hem och i vårt samhälle genom att ge tid och uppmärksamhet till varandra". Resten finns i brevet.

En kvinna skrev följande till mig: "Jag skriver till dig nu för att be om bönehjälp inför den 8 november. Vår son och hans fru har  bestämt sig för att skiljas och beslutet är redan fattat. De har 2 barn 6 och 9 år gamla, våra barnbarn, vars liv kommer att förändras. De har inte önskat det och de, liksom vi, förstår inte riktigt varför detta händer. Vi ber för både våra barnbarn och deras föräldrar att kunna ta sig igenom denna mycket svåra process med hälsan i behåll och för att deras själsliga sår ska läka utan att lämna ärr efter sig. Det skulle vara ett stort stöd för mig och min man att veta att fler är med och ber och att vi får hjälp i våra böner".  Herre vi ber att du är med paret och hela familjen.  Du vet hur de lider.  Hjälp paret att kunna bearbeta situationen och förstå vad som har gått fel och kunna förlåta varandra.  Låt dem vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns att få.  Hela deras sår. Hjälp dem att kunna samarbeta på ett bra sätt angående barnen så att barnen inte blir själsligt skadade.  Allt är möjligt för Dig Herre. Vi ber att du öppnar en väg för deras återförening.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Janet has skrivit följande till mig.: "Min mamma gav mig bra råd när jag gifte mig. Hon sa, sätt din man först och dina barn på andra plats. Jag var skeptisk och tyckte att i praktiken var det svårt men det har fungerat bra. Diskutera gärna detta med andra i församlingen eller jag kan ta upp det vid nästa årliga träffen. Jag tror att vi kvinnor ofta prioriterar vara barn. Men de klarar sig bra när de ser att mamma och pappa står nära varandra".  Herre, hjälp oss att ge våra livsledsagare första platsen.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of your faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we  Var med shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-10-31

 

Veckobrev Ordinary 31

Dear Friends,

 Attached is my input for the Couple Prayer and Newsletter piece for next Sunday – the 31st Sunday in Ordinary Time – and the week following it. This brings us to the end of October and into the beginning of November, a reminder that the time is flying by!! I hope you will find it helpful for yourselves and for your family life.

 The main challenge is about how much we accept Christ’s message that love is the single most important thing of human life and that it is in love that we find our fulfilment and the fulness of life. This challenge is found mostly in our close relationships of marriage and family life but opens us out to the ends of the earth.

 You will be in my prayers each day of the week ahead that we can all find the generosity to follow Christ fully and so make a big difference to our homes and families and the world in which we live. God bless you always.

Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till Alla själars dag och Alla Helgons helg.  Vi ber för våra avlidna men det är en tröst att veta att de som har gått före oss fortsätter att be för oss.

Idag säger Fr. Johnny till oss: "Jesus teaches us that the only way to full human living is to love God with our whole hearts and to love one another as God´s family. Jesus lär oss att den enda vägen till fullständigt mänskligt leverne är att älska Gud med hela vår hjärta och att älska varandra som Guds familj. Resten finns i brevet

Jag blev rörd av en predikan av P. Van Meijel under veckan.  "We are all on the road to God together, hands in hand, praying for one another, holding one anothers hands, especially when things are tough, to be there for someone who is struggling. When we are struggling, when I am struggling, we should be open to other people who want to encourage us". Vi är alla på vägen till Gud tillsammans, hand i hand, bedjande för varandra, hållande i varandras händer, särskilt när det är tufft finns vi för varandra, att vara där för någon som kämpar. När vi kämpar, när jag kämpar. borde vi vara öppna för andra människor som vill uppmuntra oss".  Herre tack för Fr. Johnny som gav oss möjlighet att kunna be för varandra på ett särskilt sätt. Bön gör skillnad. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Jag tänker ofta på påverkan som våra barn och barnbarn får från så kallade influencers och allt annat som kan påverka dem åt fel håll.  Herre, hjälp alla barn och ungdomar att kunna acceptera sig själva som Du har skapat dem.  Det finns en väldigt bra bön för oss alla.  Lord, grant us the Serenity to accept the things we cannot change, courage to  change the things we can and Wisdom to know the difference. Herre ge oss Friden att acceptera det vi inte kan förändra, Mod att ändra det vi kan och Visdomen att känna skillnaden.

Herre, vi ber för frid i våra hjärtan, frid i våra familjer och frid i världen.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of your faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2021-10-23

 

Veckobrev Ordinary 30

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves and your family life. You will be in my prayers every day as always. I thank God for you and I ask God to bless you and all your loved ones with everything that is good and life-giving in the week ahead. Please continue to pray for me and for one another. May the gentleness of God’s love become gentleness in us for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan blev jag väldigt glad när någon från Luleå församling hörde av sig och sade att de hade bestämt sig att göra en ny start gällande ständig bön i församlingen.  Vi firar 20 år med ständig bön nästa år. Vi har haft snart 2 år med pandemin och jag tror det behövs en nytändning överallt. Vi hade ett  inspirationsmöte i Karlstad förra helgen.  Den här gången var det bara 10 som deltog men vi har kunnat konstatera att åtminstone 29 av dem som är med på listan är kvar. Det var glädjande.

Jag är tacksam att KPN har ställt upp under många år och administrerat bönehäftena.  Tyvärr har de meddelat mig att de inte kan fortsätta. De håller på att trycka nytt material och behöver plats. Det finns fem kartonger med bönehäften i deras lokaler. Det är ett stort bekymmer för mig som måste lösas. Har någon en idé om en lösning till problemet? Herre, visa oss vägen till en lösning.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss:  We should ask ourselves what our single most important need and desire is for our own lives. In what ways are we blind and need our sight restored.  Vi borde fråga oss själva vad som är det viktigaste behovet och önskemålet för vårt eget liv. På vilket sätt är vi blinda och behöver få vår syn tillbaka.  Resten finns i brevet.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn.  Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga  för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi ber för frid i våra hjärtan, frid i våra familjer och frid i världen.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of your faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-10-17

 

Veckobrev Ordinary 29

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves and your family life. You will be in my prayers every day as always. I thank God for you and I ask God to bless you and all your loved ones with everything that is good and life-giving in the week ahead. Please continue to pray for me and for one another. May the gentleness of God’s love become gentleness in us for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: ”We should take great care of one another, the way we would if there was a group of very special visitors coming to celebrate with us.  This is how Christ wants us to be together.  Vi borde ha stor omsorg om varandra, precis som vi skulle  göra om vi hade bjudit in väldiga speciella gäster att fira med oss. Det här är hur Kristus vill att vi ska vara med varandra.  Resten finns i brevet.

Vår Kyrkoherde Fr. Damien säger att den enda saken han tillåter i Kyrkan är kärlek

Our biggest treasure is inside ourselves - each of us made in the image and likeness of God, by love and for love. Let your light shine on us O Lord that we may see your reflection in each other. Vår största skatt är inom oss själva - varenda en av oss skapade till Guds avbild, av kärlek och för kärlek. Låt ditt ljus skina på oss O Herre att vi må se din återspegling i varandra.  Fr. Donal Neary S.J

Bön önskas för Tommy som har svår astma.  Herre, vi överlämnar Tommy till Dig.  Vi ber att du lindrar hans astma och helar honom till kropp och själ.  Var med hans hustru. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn. Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre vi ber för frid i våra hjärtan, frid i våra familjer och frid i världen.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of your faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-10-10

 

Veckobrev Ordinary 27

Dear Friends,

 Over this past weekend friends of mine celebrated the 60th anniversary of their marriage. What a wonderful achievement. Congratulations to them and thanks be to God for them and for the witness they are to the beauty of marriage. The truth is that there are countless couples like them among us. They are part of the story of Christ living among us and in us and for us.

 Attached is my input for next Sunday and for the week following it. Again it is a call to us to renew our vision and adjust our priorities according to the vision and priorities of Christ. I hope you will find this helpful for yourselves in celebrating your love for one another and your joy in your faith in Christ’s presence and love.

 You will be in my prayers each day as I thank God for you and ask for God’s blessing on you and on all those you love. May God keep all of us safe from harm in the weeks and months ahead. Thank you for your goodness.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Hösten har kommit och det känns lite melankoliskt, men färgerna på träden i Guds natur är väldigt vackra.

Fr.Johnny säger idag: "The way of Jesus is that eternal life can only be accomplished through love, first of all God´s love for us, which is freely given, and then our love for God and one another.  Guds väg är att evigt liv kan bara åstadkommas genom kärlek, först Guds kärlek till oss, som han frivilligt skänker oss, sedan vår kärlek till Gud och varandra.  Resten finns i brevet. Herre fyll oss med Din kärlek och hjälp oss att ge den vidare till andra.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"Faith is passed on by contact, from one person to another, just as one candle is lighted from another.  Tro ges vidare genom kontakt, från en person till en annan, såsom ett ljus får ljus från ett annat".  Påve Franciskus

Herre vi överlämnar all som lider för vad har uppdagats i Frankrike i Dina Heliga Händer.  Var med dem och låt dem få så mycket andlig och mänsklig hjälp som där finns att få.  Var med de många oskyldiga präster som blir måltavla för folkets vrede.  Hjälp dem att vara ödmjuka och ge dem den visdom de behöver för att kunna hantera situationen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn. Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of your faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette Jonsson


 

 


2021-10-04

 

Veckobrev Ordinary 27

                     Dear Friends,

 It seems like only a couple of days since I wrote to you last week. The time seems to be flying by. They always say that this happens when you are enjoying yourself!! For myself, life is good and I hope you are able to  say the same as we face into the autumn months ahead.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. As you will see, it is a direct call to make marriage all that it can be and should be as God’s masterpiece and as one of the treasures of the Church as a sacrament. This is the responsibility of all of us but especially it is the call for all who are married and in the sacrament of marriage.

Please continue to pray for me and for one another. May we all be kept safe through the remainder of the pandemic. You will be in my prayers ever day of the week as usual that God may bless every married couple with happiness and joy and that God may bless the Church and society with very many married couples who are making their marriages vibrant and strong.

 Johnny 


Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Idag säger Fr. Johhny till  oss: "The challenge is for us to keep faith in marriage and to reverence the institution of marriage as a vitally important part of God´s plan for our humanity and as one of the Sacraments of the Church.  Marriage is under all kinds of pressure.  Utmaningen för oss är att behålla tron på äktenskap och att ha vördnad för äktenskapet som en väsentlig del av Guds plan för mänskligheten och som ett av  Kyrkans Sakrament. Äktenskapet är under alla slags påfrestningar." Resten finns i brevet.

Jesus is also reaching out to  people who are in difficult, personal situations.  We follow Jesus in this, letting go of judgements about people´s relationships. In situations where there are differences in people´s attitudes, especially in the family, it is good to keep the doors of communication open.  Many parents have been happy in later years that they kept lines of communication open with children whose lifestyles may have been different from theirs. Jesus når också ut till människor som befinner sig i svåra personliga situationer.  Vi följer Jesus i detta, och släpper dömandet av andra människors relationer. I situationer där det finns skillnader i människors attityder, särskilt i familjen, är det bäst att hålla kommunikationens dörrar öppna. På senare år har många föräldrar blivit lyckliga  när de har behållit kommunikation öppna med barnen vars livsstil har varit annorlunda än deras.  Donal Neary S.J.  Reaching Out to Family  

Herre, vi lägger våra äktenskap och alla andras äktenskap i dina heliga händer. Vi ber att du är med oss i allt som händer och hjälper oss att alltid kunna kommunicera med varandra. Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och en av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar din frid.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn.  Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga  för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kurt som vi har bett för, och nyligen diagnosticerades med cancer har somnat in. Hans fru säger att hon känner frid och är lättad att Kurt accepterade Jesus under den tiden han var sjuk.  Herre, allt är möjligt för Dig.  Vi tackar Dig för hans liv. Må allt gott han har gjort bära frukt. Må han vila i Frid.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-09-26

 

Veckobrev Ordinary 26

.

 Dear Friends,

 It is good to back writing to you again today. I missed this contact last Tuesday as I was enjoying the break in Donegal. It was great to be with my family for the ten days and to be able to spend time with them. You were in my prayers every day as I thanked God for the privilege of knowing you and as I asked God to continue to bless you and all your loved ones and keep you safe through this time of the ongoing pandemic.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves and for all the important relationships of your lives, especially the vital relationship of marriage. I will be praying for you and with you in the week ahead that God may inspire all of us to the joy that is his desire for us. Please pray for me and for all those who are involved in any way in this prayer. Thank you.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Idag, 24 september, lyssnade jag på en predikan av Fr. Michael S.J., Canada. He said among other things   "God will not and does not take satisfaction from  disasters. Some preachers use today´s lesson  to frighten us. (Haggai 2:1-9) God alone gives peace and consolation. We don´t realize that God is on our side, not against us.  God calls us and sends us the Holy Spirit to help us.  Han sade, bland annat, Gud vill inte och får inte tillfredsställelse från katastrofer. Några predikare använder dagens läsning för att göra oss rädda. (Haggai 2:1-9) Bara Gud ger frid och tröst. Vi inser inte att Gud är på vår sida inte emot oss. Gud kallar oss och sänder oss den Heliga Ande att hjälpa oss".

Angående den här söndagens evangelium sade P. Jack Lynch, Canada. "God´s grace should reach every human being even through those who don´t belong to the group.  The God who lives in Jesus belongs to all and is in all. Mission is finding out where the Spirit is and join in.  Guds nåd borde nå varje människa även genom dem som inte tillhör gruppen. Den Gud som bor i Jesus tillhör alla och är i alla. Mission är att upptäcka var Anden är och deltaga".

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: The greatest effort of faith is to give control back to God and live the way God wants us to live.  Den största utmaningen av tro är att ge kontroll tillbaka till Gud och leva på det sätt som Gud vill. Resten finns i Brevet.  Herre, hjälp oss att leva som Du vill.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi måste fortsätta att be för alla konfirmander och för alla barn.  Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska delta och bli inspirerade av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Vi tackar dig för alla som undervisar barn. Var med dem med din Ande.  Öppna barnens hjärtan så att de är mottagliga  för Ditt ord.  Låt undervisningen bära frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-09-10

 

Veckobrev Ordinary 24 & 25


Dear Friends,

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week as I’ll be in Donegal from this Friday until Sunday week. I am looking forward to that time with my family and to get a good rest and plenty of the Donegal fresh air and sunshine – the sun always shines in Donegal!!

 You will be in my prayers every day as that is one part of my life that does not go on holidays! In my prayers I thank God for you and the privilege of being in touch with you. And I ask God to continue to bless you and all those you love and keep you all safe from harm through this time of the ongoing pandemic. Please pray for me and for one another.

Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Fr. Johnny skrev till mig följande under veckan:  Many couples and families have experienced tensions and difficulties through this time so it is an important call to pray for one another that the peace and unity of family life can be maintained and restored where it has been disrupted. Många par och familjer har erfarit spänningar?? och svårigheter under den här tiden så det är en viktigt rop at be för varandra att frid och enhet kan bli upprätthållit och återställt var det har varit splittrat/söndrat ??.

Jag blev väldigt glad under veckan. Magdalena Delsterm som tillhör Trefaldighets församling i Järfalla skrev till mig och berättade att de skulle börja om i församlingen med stöd av prästen som är så viktigt.   Herre, var med Magdalena  med Din Ande och ge henne de rätta orden.  Hesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 I onsdags, 8e september, var det Karlstad´s bönedag . Fr.Damien annonserade på söndag 4e september och firade  Mässan för Äktenskap och Familj på bönedagen   Mässan stärker våra böner.  Jag har bett för spridning av ständig bön och att många hjälper till och att många ansluter sig.  Herre hör våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar konfirmandundervisning: Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska gå i den och inspireras av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Jesus Heliga Hjärta,  vi litar på Dig.

Vi har bett flera gångar för ett par som separerade för några månader sedan. De vill inte skilja sig och är väldig snäll mot varandra och stödja varandra med barnen.  Herre, vi tackar Dig att de stödjer varandra trotts separation.  Vi ber att du griper in i deras liv och förnyar deras kärlek till varandra så att familjen blir förenad igen.  Låt ingenting hända som kunna förhindra det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan har P. Johnny skickat brev för 2 veckor. Se. hemsidorna.

Vi hörs om 2 veckor.

May whatever you do be focused on Our Lord Jesus Christ and his great peace because life is too short. Må vad som helst som du gör vare fokuserade på Vår Herre Jesus Kristus stor frid eftersom livet är for kort. Fr. John Bertao, Canada

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


 

Veckobrev Ordinary 23

 

Dear Friends,

 This email and attachment bring us into the month of September and away from the summer!! It has been a very good few months for us and for me personally. I thank God for all that has been accomplished during this time of generally good weather and good developments in the pandemic scene.

 We also enter into the new season of autumn, a gentle season of quiet transformation. The attached input for next Sunday and the week following it puts us in touch with this gentleness as it calls us to open our eyes and ears to each other and to the world around us and to respond to one another and to our world with care and compassion. I hope you will have a blessed week in your love for one another and for all those around you. You will be in my prayers each day of the week as always. Please continue to pray for me and for everyone who takes part in this prayer at whatever level. May God’s gentleness be with you and all those you love.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Nu är det helg igen och Fr. Johnny inspirerar oss med följande ord:  ”It wasn´t just the fact that he cured people but also because of the wonderful gentleness and compassion he showed towards those who were suffering. That same power and those same qualities of his love are there for us today.  Det var inte bara det att han botade människor men också den underbara mildhet och medlidande han visade mot dem som led. Samma kraft och samma kvaliteter av hans kärlek är där för oss idag.” Herre, låt oss aldrig glömma detta. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Resten finns i brevet.

Förbön behövs  för Lennart som fick stroke den 11 augusti.  Herre, vi överlämnar Lennart i dina heliga händer. Vi ber att han får all hjälp som behövs och är mottaglig för det. Vi ber att du inspirerar läkare och all sjukhuspersonal som hjälper honom.  Vi ber att du helar honom till kropp och själ. Du vet hur svår situationen är för han familj.  Låt Lennart och familjen känna sig burna av våra förböner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för Kurt som nyligen blev diagnosticerad med cancer. Herre, vi överlämnar Kurt och hans hälsa till dig.  Du vet hur bedrövad Kurt och hans familj känner sig.  Låt din anda inspirera onkologen och alla inblandade.  Var med familjen och ge dem all mänsklig och andlig hjälp som finns att få.  Hela Kurt till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?