2022-12-03

 

Veckobrev Advent 2

 Dear Friends,

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday, the Second Sunday of Advent, and the week after it. I hope you will find it helpful for yourselves and for your family life.

 As we enter the month of December the preparations for Christmas will intensify. The pressure will increase from all the commercial interests. And there will be more pressure on all of us that can effect the quality of our relationships of love and of faith in negative ways. Make these few weeks special for one another and for a renewal of your faith in and love for our God who loves us so much.

 You will be in my prayers every day as always. May you and all those you love be blessed with joy and gladness. May your home be filled with peace and happiness. And may all of us make a fresh commitment to one another and to our faith in Jesus Christ. Thank you for all your love.

 Johnny

December 4th – 10th Prepare a way for the Lord

Repent, for the kingdom of heaven is close at hand.” These words of John the Baptist in this Sunday’s Mass are sometimes used to scare people. However, they are another way of saying waken up and see the wonder and beauty all around you. The main way to repent is to stop taking so much for granted and begin again to have a sense of wonder at all the goodness that is in your life. A sure sign of repentance is joy. The first place to look for this is in your marriage and among your family. Count your blessings here and begin seeing how much you are receiving from those you love rather than all you think you are giving. This will be a wonderful preparation for the joy of Christmas. Secondly look at the community of faith you belong to and acknowledge all the gifts and graces you receive there. And give thanks

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Det första lilla ljus som tänds i Kyrkan på den första söndagen i Advent är Hoppets Ljus.  Den här söndagen tänder vi vad ibland kallas för "Bethlehems Ljus".  Ljuset representerar Kärlek och frid - Guds kärlek för oss och vår kärlek för Honom och andra och symboliserar stallet där Jesus föddes.

Evangeliet den här veckan handlar om Johannes Döparen som sade "Bana väg för Herren".  Fr. Johnny skriver:  Det bästa sättet att omvända sig är att sluta ta så mycket för givet och börja en gång till ha en känsla av förundran över all godhet som finns i ditt liv.  Ett säkert tecken  på omvändelse är glädje.  Resten finns i brevet.

Bön behövs för en man som är sjuk med cancer.  Herre, Vi överlämnar honom i Dina heliga händer.  Vi ber att du är med alla som tar hand om honom.  Låt din Heliga Ande verka. Var med hans fru och övriga medlemmar av familjen.  Låt dem känna att vi ber för dem. Må han bli helt återställd.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för 2 par som går igenom en separation.  Herre, vi ber att du griper in i deras relationer.  Låt dem bli medvetna om vilket lidande en separation orsakar inte minst till barnen. Hjälp dem hitta förmågan att kunna prata med varandra,  förstå varandra och förlåta varandra och sedan få en djupare relation.  Hjälp dem att hitta tillbaka till varandra. "Ge dem som finns i deras närhet en gränslös kärlek, förståelse och engagemang". Bönehäftet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande hittade jag på Focolares hemsida under Ord att Leva: ”Efter två års äktenskap bestämde sig vår dotter och hennes man för att separera. Vi välkomnade henne tillbaka till vårt hem. Under tiden som följde försökte vi älska henne genom att vara tålmodiga och förlåtande, genom att inte döma, utan söka förstå henne. Vi upprätthöll en öppen relation med både henne och hennes man. Efter tre månader av lyssnande, diskret hjälp och många böner, återförenades de med en ny medvetenhet, tillit och hopp i sin relation.”

Jag tror ingen av oss mår bra när vi ser alla hemska bilder från Ukraina på TV.  Herre, vi ber att du griper in så att kriget tar slut. Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber för dem som tillhör våra församlingar och för alla som befinner sig i andra länder. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Guds Rike  är rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. Pray as you go

Kom Jesus Kristus.

Varma hälsningar under 2e veckan i Advent.

Colette

2022-11-26

 

Veckobrev Advent 1

 

Dear Friends,

 This week we end this year of faith. And on Sunday we begin a new year of adventure with Christ and with one another.  I know that we always talk about a new year beginning in Advent but somehow we do not really celebrate it as we would the new calendar year or the way other peoples celebrate theYou are very often in my thoughts and prayers. You are very much part of the hope that is in me for the Church and for the world we live inir new year. Maybe that is right to keep it all low-key. Or maybe we can make a greater effort to begin again, giving thanks for the year that has gone and plan for the year that is beginning.

  Thank you for all your kindness and goodness during the past year of receiving these weekly emails. As I have often said, it is a great privilege for me to be part of your lives even through this rather remote way! . At the beginning of this new year of sending these to you I will continue to carry you in my prayers every day especially in the Rosary as well as in the daily Eucharist.

Attached is my input for the First Sunday of Advent and the week following it. I hope it will be helpful for you and for your marriage and family life. May God bless all of us with a richer faith in the year ahead and with a more vibrant love for one another. Thank you.

 Johnny

Johnny Doherty, C.Ss.R.


November 27th - December 3rd Our salvation is near


Jesus said to his disciples: “You too must stand ready because the Son of Man is coming at an hour you do not expect”. This week we begin our spiritual preparations for Christmas. We know exactly when that will be – the date is well established – and we know pretty well what we will be doing. The above message from Christ would seem to be superfluous. But of course, it is not. We can easily be so concentrated on preparing for Christmas, the coming of Christ, that we can miss him when he comes. Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so busy that we don’t let that happen, so we miss him. Christ will come among us in our parish when we take care of one another as neighbors, as friends, as parishioners. We can easily miss him here. If we do, we will also miss him on Christmas Day.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här


Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny:  Det är lätt för oss att vara så fokuserade på Julförberedelser,  Kristus ankomst, att vi kan missa honom när han kommer. Under de kommande fyra veckorna kommer Kristus in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, vara snäll mot varandra, njuta av vårt familjeliv tillsammans. Vi kan vara så upptagna att vi inte tillåter det att hända, så vi går miste om Honom.  Resten finns i brevet.   När jag var barn tyckte jag inte så mycket om själva Julen.  Jag älskade Christmas Carols med körer som spelades på stadens gator innan Jul annars, upplevde jag det som en väldigt stressig tid och min Mamma var jämt sjuk på Juldagen.  Jag tyckte bättre om Påsk, alla var hemma och det var lugnt.   Herre, vi lägger den här tiden i Dina händer.  Hjälp oss att prioritera rätt och låt det vara en fridfull tid med Dig och våra familjer i centrum.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för R som är en tjej, 11 år gammal.  I några månader har hon lidit av post Covid bland annat har hon huvudvärk och är orkeslös. Herre vi överlämnar R i dina heliga händer. Du vet allt Herre och vet hur hon känner sig. Vi ber att hon känner at du är med henne. Vi ber att du inspirerar sjukvårdspersonal så att hon får den rätta behandlingen  Vi ber att hon blir helt återställd.  Låt hela familjen känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för Ukraina. Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Kom Herre Jesus

Varma hälsningar under 1e veckan i Advent.

Colette2022-11-20

 

Veckobrev Ordinary 33

 

Dear Friends,

 With this email we come to the end of this Liturgical Year with the Feast of Christ the King. I hope this has been a good year for you. And I hope that this little programme has been helpful for you in your marriage and/or family life. I have enjoyed sending this to you each week and having the time to think about you and to renew my commitment to pray for you every day.

 Attached please find my input for next Sunday, and the week following it. It is a beautiful feast of our faith as we meet Christ on his throne – his Cross – and there in the company of someone who was condemned to death for his crimes. There is a lovely moment of conversation between them that brings us to the very heart of Christ’s mission and of God’s immense love for us. Tenderness is the only word you could use to describe how Christ was with this man.

 Pope Francis, towards the beginning of his time as Pope, invited us as Catholics and everyone else,  to join him in a revolution of tenderness. That revolution is still going on and is particularly lived out in marriage and family life. Unite your tenderness of love with his for the sake of the world we live in and for the Church throughout the world. You are in my prayers every day. Please pray for me and for all those who follow this programme of tenderness. Thank you.

 Johnny November 20th – 26th Christ the King

Jesus, remember me when you come into your kingdom.”Indeed, I promise you, today you will be with me in paradise.” This beautiful exchange between Jesus and the man dying on the cross beside him is one of the sources of hope and inspiration for people of all times. When we call him king, we are not talking about someone who lords it over us but rather of someone who brings us into the fullness of life. Even in the depths of his own suffering he has compassion for the man beside him. His kingdom can only be built on that same compassion. As his followers we are called to forgive one another as he has forgiven us. At the end of this Liturgical Year we owe it to ourselves to let the past go in so far as it holds us back from being people of great love. And we owe it to one another to build each other up in love in our homes and in our faith community. Then the world will believe in Jesus Christ.

Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss:  At the end of the Liturgical Year, we owe it to ourselves to let the past go in so far as it holds us back from being people of great  love.  Vid slutet av det Liturgiska Året,  är vi skyldiga oss själva att släppa det förflutna i den mån det hindrar oss från att vara människor av stor kärlek.  Resten finns i brevet.

I morse hörde jag en inspirerande predikan på dailytvmass.com.  Om någon har tid är det värt att lyssna på den.  Följande citat kommer därifrån:  Those who follow Jesus are working to build up the Kingdom of God with the power of the spirit.  May we all grow in the faith and trust that Jesus asked of his disciples.  De som följer Jesus arbetar för att bygga upp Guds rike med Andens kraft. Må vi alla växa i  den tron och tilliten som Jesus begärde av sina lärjungar. Fr. Mark Miller, CSsR.

Bön önskas för en familj som befinner sig i en väldigt knepig situation.  Herre, vi överlämnar allt i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv och vet allt om situationen, inspirera dem som har med det här att göra med den visdom de behöver för att kunna lösa situationen enligt Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för M som blev lämnat med tre barn efter pandemin.  Det har  blivit väldigt svårt med samarbetet runt barnen.  Herre, vi ber för en försoning mellan makarna. Hjälp dem att förstå vad som har gått snett. Hjälp fadern att förstå att han har  ansvar för barnen och att de behöver sin Pappa.  Det är så sorgligt när en familj splittras och jag finner inte ord. Låt inte barnen kommer till skada. Var med Modern.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för Ukraina.  Herre, vi vet inte hur fortsättningen blir.  Tack att Ukraina har fått en viss framgång. Vi ber att det fortsätter. Det är svårt att förstå hur de orkar med  situationen. Var med dem med din tröst.  Låt dem känna sig burna av våra böner.  Grip in så att västvärlden fortsätter att stödja dem.  Herre, vi ber för ett slut på kriget och lidandet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2022-11-12

 

Veckobrev Ordinary 33

Dear Friends,

Attached please find my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for the 33rd Sunday in Ordinary Time and for the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves and for your family and community.

 As we come towards the end of the Liturgical Year there is a warning about people talking about the end of the world. In former times these warnings were mainly coming from religious people reflecting on wars and revolutions and the sins of humanity. Today the warnings are mostly from scientists very concerned about Climate Change and warning that we are very close to the world as we know it ending. We have to take real notice of these warnings and act accordingly to do everything we can to preserve creation.

 In spite of all that is happening in the world around us, our relationships with God and with one another remain the most important thing of all to attend to. You will be in my prayers as usual every day of next week as I ask God to be with you and inspire you to ever greater love and commitment in your marriage and/or family life. I ask you to pray for me too and for all those who will use this little programme of reflection and prayer to grow in faith and love and in hope. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny:  "Då och då är det någon som försöker skrämmas angående världens slut. Där finns alltid dem som tror på dem.  Det är inte vårt sätt som Kristus följeslagare.  Vår uppgift är att transformera världen genom kraften av kärlek". Resten finns i brevet.

Idag handlade Mässan från Canada om Bön:  "Prayer is the fundamental way we relate to God as believers. Prayer is to open us to what God wants for us as believers. Prayer helps us to grow in our relationship with God and in our relationship with others. Bön är den grundläggande väg på vilken vi relaterar till Gud som troende.  Bön är att vara öppna för vad Gud vill för oss som troende.  Bön hjälper oss att växa i vår relation till Gud och i vår relation till andra.

Där finns många kvinnor som kommer till Kyrkan men var finns alla män.  Jag har hört att om män kommer till Kyrkan finns där en större chans att Barnen bli kvar i Kyrkan när de växer upp. Herre, vi ber att du som älskar alla, inspirera män till att förstå att de är viktiga för Kyrkans liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för J och hans familj som har stora problem och som han sade själv  får de smäll efter smäll.  Herre du som vet allt och är källa till allt liv.  Vi ber att du griper in och visa dem en lösning på problemen. Må de bli mötta med barmhärtighet och förståelse.  Lindra deras oro och låt dem         känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för en kvinna som är svårt sjuk. Just nu får hon mat genom sond. Herre, vi överlämnar A till Dig.  Du vet hur sjuk hon är.  Vi ber att din Ande inspirerar läkaren och teamet som har hand  om henne så att hon får den bästa behandling.  Vi ber att hon blir helt återställd om det är Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Det går bättre för Ukraina och det är mycket glädjande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Guds Rike  är rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande.Pray as you go

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


2022-11-05

 

Veckobrev Ordinary 32

Dear Friends,

 It is good to be at the beginning of November. This month we have the opportunity to remember in special ways all our loved ones who have gone before us. We remember them and celebrate them, not as dead, but as alive with God and in communion with us. There will be sadness in many of our memories. But there will also be gratitude and affection. And there can be a renewed sense of the wonder at our gift of faith through which we can know something of the mystery of eternal life.

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for the 32nd Sunday in Ordinary Time and for the week following it. I hope you will find it helpful and encouraging. As always you will be in my prayers each day. Please keep me in yours. And pray for all those who are following this programme of reflection and prayer. God bless you always.

 Johnny

November 6th – 12th Our Source of Hope

Jesus said: “He is God, not of the dead, but of the living for to him all are in fact alive.” One of the really beautiful aspects of our faith is our knowledge that our loved ones who have died are alive with God and that we are in communion with them. We celebrate this during the month of November in special ways. The above statement from Christ is a very powerful revelation of this faith. However, this statement is also a call to us today to come alive in our faith. So much of Christian life can be spiritless where we are doing our duty to God and to one another rather than an enthusiastic response to the extraordinary love that God has for us and that he shows to us every day. We need to practice eternal life now by entering into our lives with joy and gladness in our homes and in our parish community. Otherwise we are living a denial of what Christ says: “He is God, not of the dead, but of the living.”

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Imorgon är det Alla Själars dag i Sverige.  Fr. Johnny skriver till oss idag:  En av de vackraste aspekter av vår tro är vår vetskap att de vi älskar som har gått före oss är vid liv vid Gud och att vi kan kommunicera med dem.  Resten finns i brevet. En gång när jag var ledsen för att någon som jag höll kär hade gått bort sade någon till mig  "De som har gått före oss är alltid med oss". Jag känner att det är sant och det är en tröst.  Herre vi ber för alla som har gått före oss.  Ge dem det eviga livet.  Må de vila i frid.

Nedan finns viktigt råd från Fr. Johnny

10 Ways to Bless Your Marriage

1. Make God priority
2. Make your marriage a priority
3. Compliment more
4. Be affectionate
5. Keep the spark in your sex life
6. Communicate
7. Never keep secrets
8. Date
9. Never stop pursuing your spouse
10. Don't let yourself go physically

1. Gör Gud till prioritet

2. Gör ditt äktenskap till en prioritet

3. Ge komplimanger oftare
4. Var tillgiven
5. Håll gnistan i ditt sexliv
6. Kommunicera
7. Håll aldrig hemligheter
8. Dejta
9. Sluta aldrig uppvakta din make
10. Ta hand om ditt yttre

Fyll varje hem med Din kärlek.  Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid. Fr. Johnnys bönehäfte.  Du som är källan till allt liv. Må tron gå vidare till nästa generation och hjälp oss med det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön för en av våra samordnare och hans fru som har problem med hälsan och inte kan komma till Kyrkan så ofta.  Herre vi tackar Dig för allt de har gjort för ständig bön och fortsätter att göra.  Må det bära frukt, frukt om består.  Du vet hur svårt det är när man inte kan komma till Kyrkan.  Var med dem och låt dem känna din närvaro i allt som händer i deras liv.  Lindra deras oro. Må de var öppna för all mänsklig och andlig hjälp som det går att få.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nyheter från Ukraina fortsätter att vara både glädjande men ändå mycket skrämmande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette2022-10-29

 

Veckobrev Ordinary 31

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece for next Sunday – 31st Sunday in Ordinary Time – and for the week following it. This is one of my favourite readings from the Gospels as it puts it very clearly how Jesus is on the side of those whom everyone else avoids or condemns. There is a lot of freedom to be found in his word and a great call to be like him with one another and with all those who make up our lives. I hope you will find it helpful for your love relationships in marriage and in family life. And I pray that his word, heard all through the whole Church this weekend, will help to renew our commitment to Christ’s way of life.

 You are in my prayers every day. What a privilege that is for me. I try to never take it for granted. Thank you for your great gift to all of us in the Church. And I thank God for the great gift that we as the Church are to the world in which we live as we try to grow in love and in the joy of Christ. Please pray for me and pray for all those who are using this programme of weekly reflection and prayer. Thank you.

October 30th to November 5th The Lord of Compassion

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


They all complained when they saw what was happening. “He (Jesus) has gone to stay at a sinner’s house,” they said. One of the lovely features of the Gospels is that Jesus had no problem with what we would call sinners. He didn’t condone what they did, but he had great compassion for them. The other side of that feature was that he had a lot of difficulty with good people. And he still has! He found it almost impossible to break through to them with the Good News of God’s unconditional love for every person because, if they were God, they would not be like that. So, as we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves. But we also need to be very gentle with one another and become a source of encouragement for one another rather than putting one another down through criticism.

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Snart är det November månad och vi kommer ihåg de som har gått före oss.  Jag tror det var Johannes Pauus XXIII som sade men jag kan ha fel:  "The devotion to the memory of the dead is one of the most beautiful expressons of the Catholic spirit. Vördandet av minnet av de döda är ett av de vackraste uttryckssätten av den Katolska andan. Herre, vi vet att alla som har gått före oss är med oss. Vi ber särskilt för alla som har gått bort i år. Må de vila i frid.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

St. Johannes Paulus II sade: "Som familjerna mår, så mår nationen och så mår hela den värld vi lever i".  Vad kan vi göra för att hjälpa familjer.  Vi kan be och det har visat sig att det hjälper.  Ständig Bön för Äktenskap och Familj är stark i många församlingar i Sverige men tyvärr är det många församlingar där det inte  finns särskilt i södra Sverige.  Alla kan be 60 minuter i månaden.  Jag ber er sprida det till era vänner genom att visa häftet och berätta att det finns i Din församling.  Herre, ta hand om varje familj. Hindra dem som tänker separera från att göra det.  Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver så att de kan förlåta varandra, förstå varandra och få en djupare relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Det finns ett modernt helgon som heter Carlo Acoutis. Han dog av leukemi vid 15 års ålder.  Hans liv är inspirerande och spännande.  Hans Mamma kom tillbaka till Kyrkan på grund av honom.  Det är värt att söka honom på internet.  Många ungdomar har blivit inspirerade av honom.  Herre, vi ber för våra barn och ungdomar att de finner sin plats i Kyrkan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Imorse hörde jag:  we should be "men an women of compassion, kindness and understanding and of a generous heart because that is the heart of Christ. Vi borde vara män och kvinnor av medkänsla, vänlighet och förståelse och av ett generöst hjärta eftersom detta är Kristi hjärta. 

Nyheter från Ukraina fortsätter att vara både glädjande men ändå mycket skrämmande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


2022-10-22

 

Veckobrev Ordinary 30

Dear Friends,

 Thank you for all the goodness and beauty you bring into the world through your love for one another in marriage and family life. It is so easy to take this for granted and after a while to fail to recognise how important your love relationships are to the Church and the world and ultimately to the glory of God. It is such a privilege for me to be in touch with you. it is like being in touch with the very heart beat of life.

 I am sending you my input for the Couple Prayer and Newsletter piece for next Sunday – 30th Sunday in Ordinary Time – and for the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves as you pray together and talk to one another about the wonder of your marriage and family life. You will be in my prayers as always that you will have a great week together. Thank you for praying for me. Please continue to pray for me and for one another. God bless you and all your loved ones always.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnnys brev på engelska finns nedan.

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Sann ödmjukhet handlar om  att erkänna Gud som källan till allt liv och all godhet och att lovprisa honom från våra hjärtan.  Resten finns i brevet.

Förbön önskas för Adrian.  Mässan firas för honom den 23 oktober, årsdag av hans bortgång.  Herre, må Adrian vila i frid och må hans familj  får den frid de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 

Sedan Adrians bortgång har inte Adrians dotter fått träffa sina farföräldrar och det är en stor sorg för dem.  En rättegång äger rum den 28 oktober och farföräldrarna hoppas att utgången blir att de får träffa sitt barnbarn.  Herre, du vet hur svårt det är för Adrians föräldrar.  Vi ber att om möjligt de kan komma överens med modern till barnen före rättegången.  Herre, du vet hur mycket farföräldrarna lider när de inte kan träffa sitt älskade barnbarn.  Vi ber att de som deltar i rättegången förstår situationen och utgången blir positivt för barnbarnet och farföräldrarna.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön önskas för en kvinna som får svåra biverkningar från tabletter hon får mot cancer.  Hon ska ta 3 veckors uppehåll och det är hon inte glad för.  Herre, vi läger kvinnan i dina heliga händer.  Vi ber att cancern inte blir sämre under perioden av uppehåll.  Vi ber att du inspirerar läkaren och alla som tar hand om henne så att hon får den bästa möjliga hjälp. Om det är din vilja må hon bli helt återställd till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nyheter från Ukraina fortsätter att vara både glädjande men ändå mycket skrämmande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


October 23rd – 29th The Lord, our JudgeJesus said to some people who prided themselves on being virtuous and despised everyone else: “those who exalt themselves will be humbled, but those who humble themselves will be exalted”. We often think that being humble means to think badly of ourselves. The truth is that we have a right to think very highly of ourselves. True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. It also teaches us that we have no right to judge anyone else because God alone is our judge and he only sees the goodness in each one. We look at each other and see all that is wrong, and we criticise. If we learn to look with the eyes of God, we will see the wonder and beauty of each other and learn to praise. This is particularly important for married couples, for families and for the health and happiness of our faith community.


Morning Prayer, when together


Almighty and ever-living God,

strengthen our faith, hope, and love.

May we, as a married couple,

do with loving hearts what you ask of us

and come to share the life you promise.

We ask this through Christ our Lord. Amen


During the day, when apart


Lord God of power and might

receive the gift of our sacrament of marriage

and let our service give you glory.

We ask this through Christ Our Lord. Amen


Evening/Night Prayer together


Lord, bring to perfection within us

the love that we share in our sacrament of marriage.

May your love have a deep effect on our lives.

We ask this through Christ our Lord. Amen.


Questions for Action for the week


For your marriage: What have been some of the nicest things about your wife/husband this month? How will you tell her/him this week?


For others: How will you, as a couple, bring help and comfort to someone in need this week? 


2022-10-15

 

Veckobrev Ordinary 29

 Dear Friends,

 It is with a sense of joy that I turn my thoughts to you again this evening. Thank you for your faithfulness and love and the power for good in our world that you are. I carry you every day in my prayer, both in thanksgiving and in petition for all that you need to grow in love and in faith.

 Attached is my input for  next Sunday, 29th Sunday in Ordinary Time, and for the week following it. The theme for this is the great power of prayer that we have to change the world. So many things can get to us both in our own relationships and in the world around us. Losing heart is one of the great temptations that we can have because of all that is happening. Jesus teaches us to pray constantly and not to lose heart because he is with us. I hope that this reflection together and prayer together can help you to know the truth of his teaching.

 May the week ahead be a really good one for you and for all those you love. You will be in my prayers during the week. Please pray for me and for one another for the gift of hope and confidence. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Brevet på engelska finns nedan

Hej allihopa,

Fr. Johnny slår alltid huvudet på spiken. Idag skriver han till oss om bönens betydelse idag:  Jesus told his disciples a parable about the need to pray continually and never to lose heart.  There are so many things that knock the heart out of us today". Further he says:  And yet we have a power that can bring us through all of it  -  the power of prayer.  Jesus berättade en liknelse  för sina lärjungar om behovet av att be ständigt och aldrig förlora hjärtat. Det finns så många saker som tar hjärtat ur oss idag".  Vidare säger han:  och ännu har vi en kraft som kan tar oss genom allt - bönens kraft. Resten finns i brevet.  Herre, tack att du är alltid med oss i bön och vet vad som finns i våra hjärtan. Låt oss aldrig tvivla på det. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Eugenia och Järfalla har haft en träff.   Värnamo har fått ett vackert brev från samordnaren med en beskrivning av vår helg i Marielund.  Vi i Karlstad ska träffas nu på söndag.  Tack Herre för allas engagemang.  Må allt bära frukt, frukt som består.

Kvinnan som har genomgått en svår hjärtoperation skrev till mig den 11 okt: "Första gången jag kom hem var den 20 september, men då var jag bara hemma ett dygn innan jag kom tillbaka till sjukhuset  för att jag hade blivit sämre.  Nu har jag varit hemma i några dagar och det känns bra.” Deo gratias.  Herre, vi ber att hon får den bästa rehabiliteringen och blir helt återställd.  Må hon vara öppen för all andlig och mänsklig hjälp som finns att få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En av våra samordnare J. ber om förbön.  Hon skrev så här "Den 8/9 opererades min fot och jag är fortfarande sjukskriven. Stygnen togs bort i fredags efter 29 dagar, men såret har inte slutit sig än. Herre, vi överlämnar kvinnan till dig. Du vet hur viktiga våra fötter är. Lindra hennes och familjens oro. Hjälp henne att ta det lugnt så foten får en chans. Vi ber att hon blir helt återställd.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The world today is burning for peace.  It is found in love, it is found in divine love.  Be those emissaries of love in situations you  might find yourself in.  Follow the example of St. Teresa of Lisieux.  Make your vocation to love. Världen idag  hittas i fred.  Det är hittat i kärlek, det hittas i i gudomlig kärlek. Var kärlekens sändebud i de situationer du må befinna dig i. Följ Heliga Therese av Lisieux exempel.  Biskop Gerard Bergie. Herre, ge oss visdom, kunskap och kärlek.  Hjälp oss att handla därefter.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nyheter från Ukraina fortsätter att vara både glädjande men ändå mycket skrämmande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


October 16th – 22nd The power of prayer‘Jesus told his disciples a parable about the need to pray continually and never to lose heart.’ There are so many things that knock the heart out of us today. In the Church there are all the sex abuse scandals; in society there are the financial scandals of politicians and business people; in family life there is a major breakdown; in parishes there are so many people who have given up. And on and on it goes. And yet we have a power that can bring us through all of it – the power of prayer. Prayer should not be an escape from the serious things that are all around us. We have to face up to all of them. But prayer is a reminder that we don’t have to face up to them on our own but with the presence and help of God. The two places where this prayer is most urgent is in our homes so that our family life can grow, and in our faith community so that we can become the people God wants, a people committed to his way for our world.


Morning Prayer, when together


Almighty and ever-living God, our source of power and inspiration,

give us strength in our married love,

and joy in serving you as followers of Christ.

We ask this through Christ our Lord. Amen


During the day, when apart


Lord God, may the gift of our love for each other in marriage

bring us your love and forgiveness

and give us freedom to serve you with our lives.

We ask this through Christ Our Lord. Amen


Evening/Night Prayer together


Loving Father, may your Holy Spirit

help us to remain faithful to you and to our sacrament of marriage

and teach us the way of eternal life.

We ask this through Christ our Lord. Amen.


Questions for Action for the week


For your marriage: In what ways could you listen more fully to the needs of your wife/husband this week?


For others: How could you make special time for prayer, personally and as a family, each day this week? 


2022-10-08

 

Veckobrev Ordinary 28

 

Dear Friends,

 You are very much in my thoughts and prayers as we have now moved into the month of October. I pray that it will be a blessed month for you and for all your loved ones. As Catholics we think of it as the month of the Rosary. Every day I pray for you especially in the Rosary. And I would recommend this devotion very highly.

 The attached is my input for next Sunday, 28th Sunday in Ordinary Time, and for the week following this. The main theme of this input is the vital importance of gratitude in our relationship with God and of course with one another in marriage and family life. I thank God for you and for all that your love brings to the world we live in and to the life of the Church today. I pray that your love may grow stronger in the week ahead and that your sense of gratitude for all that you have with one another may be grow – and be expressed! May God bless all of us in the week ahead.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Brevet på svenska finns nedan.

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny bland annat till oss.: "One of the most worst experiences of human living is to be taken for granted - and it is also one of the most common..  En av de värsta erfarenheterna av mänskligt liv är att vara tagen för givet - och det är också en av de vanligaste. Vid slutet av brevet säger han:  Come alive through gratitude.  Bli levande genom tacksamhet.  Herre, tack för Fr. Johnny, ge honom hälsa och allt han behöver.  Jesus Heliga Hjärta,vi litar på dig.

Idag, torsdag, predikade Kardinal Collins under Mässan på dailytvmass.com. Han sade bland annat: "Spectacular things we do are not so important. Persistent in the little things we do day by day make a difference.  If you get enough snowflakes together, you can stop a train."  De stora saker vi gör är inte så viktigt. Det är uthållighet i de små sakerna vi gör dag för dag som gör skillnad. Om du samlar ihop snöflingor kan du stoppa ett tåg. Jag tänkte på bönegruppen.  Bönen pågår dagligen och uppnår säkert mer än vi kan ana.

Vidare sade han: "Persistence in love, fidelity which we celebrate every anniversary and every funeral.  Fidelity over time that is a virtue we should meditate over.  "Uthållighet i kärlek, trohet som vi firar varje bröllopsdag och varje begravning.  Troheten över tid är en dygd vi borde meditera över.

Jag oroar mig för våra barn och ungdomar.  En präst har sagt att ibland kan man säga att vi konfirmerar barn ur Kyrkan.  Barn och ungdomar är beroende av att ha vänner i Kyrkan annars känner de sig utanför och vill inte vara med.  Herre, vi överlämnar barn och ungdomar till dig. Du som är källan till allt liv och känner alla. Herre, drar dem till varandra och visa dem rätta vägen och gör dem villiga att följa den.  Inspirera alla som har med barn och ungdomar att göra.  Jesus Heliga Hjärta, hör våra böner.

Nyheter från Ukraina är både glädjande och skrämmande.  Herre, var med det Ukrainska folket.  Tack för det mod och den generositet de visar varandra. Vi ber att du griper in på något sätt.  Vi ber för dem som tillhör våra församlingar. Låt dem känna sig burna av våra böner. Du vet vad finns i våra hjärtan. Det är svårt att hitta de rätta orden. Låt det inte bli värre och låt visdom och bra omdöme råda. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla världens ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria hör våra böner och skicka dem till Jesus. P. John Bertao

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


October 9th – 15th ThanksgivingJesus said: “Were not all ten made clean? The other nine, where are they? It seems that no one has come back to give praise to God, except this foreigner”. One of the worst experiences of human living is that of being taken for granted – and it is also one of the most common. It reduces us to being objects of service to others and can easily result in resentment. But those who suffer most from ingratitude are those who are ungrateful. They become very self-centred and gradually lose touch with the wonder of life. They cannot smell the beauty of the flowers or hear the wonderful song of the birds. They don’t notice the sun shining or appreciate the greatness of the changing seasons and the magnificence of the world we live in. And they miss the real experience of being loved. They are living dead. Come alive through gratitude.


Morning Prayer, when together


Lord, our help and guide,

make your love the foundation of our lives.

May our love for you express itself through our eagerness

to do good for others as a married couple.

We ask this through Christ our Lord. Amen


During the day, when apart


Lord, accept the prayers and gifts

we offer you in faith and love.

May our commitment of marriage bring us to your glory.

We ask this through Christ Our Lord. Amen


Evening/Night Prayer together


Almighty Father, your love for us surpasses

all our hopes and dreams as a couple in the Sacrament of Marriage.

May our love for each other give us a share in your life.

We ask this through Christ our Lord. Amen.


Questions for Action for the week


For your marriage: In what ways do you take your wife/husband for granted? How will you change that this week?


For others: Think of one or two people who have given you a lot in your life. How can you thank them this week?2022-10-01

 

Veckobrev Ordinary 27

 Dear Friends,

In all my years as a priest the most difficult thing I have found is to persuade married couples and families to find creative ways of constantly building their relationships of love and commitment. I have found the same reluctance in priests and parishes to look for and embrace ways of constantly renewing the vibrancy of faith and building community. The mentality has so often been that we are alright as we are. It is only when we have difficulties that we might look for help – but then it is often too late.

 The Word of God for next Sunday, 27th Sunday in Ordinary Time, is a call to go for all that is best in our following of Christ in both the Domestic Church of the home and in the local Church of the parish. This weekly programme is particularly for you as married couples and spilling over to your families and faith community. I hope you will find the attached helpful for you in your continued growth for the sake of the world in which we live.

 You will be in my prayers every day of the week ahead. May God be with you to bless you and all your loved ones with the joy and freedom of your love for one another. Please continue to pray for me and for one another and for all couples and families. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny viktiga ord till oss.  We are temples of God´s Holy Spirit, with all the power of God´s love to transform our world.  Vi är tempel av Guds Heliga Ande, med all kraft från Guds kärlek för att ändra världen.  Herre, gör oss mer och mer medvetna om din kärleks kraft i oss.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Resten finns i brevet.

Heavenly Father, you are the source of all true friendships and love.  In all my relationships, may your love be my constant guide for choosing what is good and rejecting what is contrary to your will.  Himmelske Fader, du är källan till all sann vänskap och kärlek.  I alla mina relationer, må din kärlek vara min ständiga ledsagare för att välja allt som är gott och förkasta allt som är motsatsen till Din vilja.  Fr. Larry Marcille.

En kvinna vill att vi ber för tre katolska kvinnor K, K,  och J och och en man L som längtar att träffa en livspartner.  Herre, vi lägger de här 4 personerna i dina heliga händer.  Du som är källan till allt liv, vet vad de här personer längtar efter och vad de behöver. Vi ber att du öppnar möjligheter för dem att träffa den rätta personen. Led dem till rätt person och var med dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Under oktober månad säger Påve Franciskus: Patch up family feuds.  Mercy and Forgiveness.  Lappa ihop familjefejder. Barmhärtighet och Förlåtelse. Herre hjälp alla familjer som har sådana problem att kunna tala med varandra om vad som har gått snett, förstå varandra och förlåta varandra. "Fyll varje familj med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid". Bönehäftet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Vi ber att ryssarna börjar förstå sanningen av vad som händer i Ukraina och att det blir början till fred.   Var med dem som lider så förskräckligt. Det är svårt att ta in.  Hjälp världens ledare  att fortsätta vara generösa och ge dem visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Ha en fin höstvecka.

Varma hälsningar,

Colette

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.


October 2nd – 8th The gift of faithJesus said to his disciples: “When you have done all that you have been told to do, say, ‘we are merely servants; we have done no more than our duty’”. One of the most disturbing features of our life of faith today is the number of people who reduce the practice of their faith to the barest minimum and mostly without any joy. Many people are the same way about marriage and family life where the whole thing becomes a burden for them. We have a wonderful God who loves us with a passionate love. We have unbelievable gifts from God especially in the Sacraments of the Eucharist and Reconciliation through which we share in the intimate life of God. We are temples of God’s Holy Spirit, with all the power of God’s love to transform our world. It seems such a shame to ruin it all with the mentality ‘do I have to do this?’ instead of freely taking our full part in building God’s Kingdom.


Morning Prayer, when together


Father, your love for us

surpasses all our hopes and desires.

Forgive our failings; keep us in your peace

and lead us as a married couple in the way of salvation.

We ask this through Christ our Lord. Amen


During the day, when apart


Father receive the gift of our love for one another.

May our obedient service, through the sacrament of marriage,

bring us to the fullness of your redemption.

We ask this through Christ Our Lord. Amen


Evening/Night Prayer together


Almighty God, let your Holy Spirit

fill us in our marriage with your life.

May the love of Christ touch our lives and lead us to you.

We ask this through Christ our Lord. Amen.


Questions for Action for the week

For your marriage: What is one of the best gifts of life your wife/husband has brought to you in marriage? How will you acknowledge that this week?

For others: How could you as a couple grow in some aspect of your faith this week? 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?