2021-09-10

 

Veckobrev Ordinary 24 & 25


Dear Friends,

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week as I’ll be in Donegal from this Friday until Sunday week. I am looking forward to that time with my family and to get a good rest and plenty of the Donegal fresh air and sunshine – the sun always shines in Donegal!!

 You will be in my prayers every day as that is one part of my life that does not go on holidays! In my prayers I thank God for you and the privilege of being in touch with you. And I ask God to continue to bless you and all those you love and keep you all safe from harm through this time of the ongoing pandemic. Please pray for me and for one another.

Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Fr. Johnny skrev till mig följande under veckan:  Many couples and families have experienced tensions and difficulties through this time so it is an important call to pray for one another that the peace and unity of family life can be maintained and restored where it has been disrupted. Många par och familjer har erfarit spänningar?? och svårigheter under den här tiden så det är en viktigt rop at be för varandra att frid och enhet kan bli upprätthållit och återställt var det har varit splittrat/söndrat ??.

Jag blev väldigt glad under veckan. Magdalena Delsterm som tillhör Trefaldighets församling i Järfalla skrev till mig och berättade att de skulle börja om i församlingen med stöd av prästen som är så viktigt.   Herre, var med Magdalena  med Din Ande och ge henne de rätta orden.  Hesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 I onsdags, 8e september, var det Karlstad´s bönedag . Fr.Damien annonserade på söndag 4e september och firade  Mässan för Äktenskap och Familj på bönedagen   Mässan stärker våra böner.  Jag har bett för spridning av ständig bön och att många hjälper till och att många ansluter sig.  Herre hör våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar konfirmandundervisning: Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska gå i den och inspireras av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Jesus Heliga Hjärta,  vi litar på Dig.

Vi har bett flera gångar för ett par som separerade för några månader sedan. De vill inte skilja sig och är väldig snäll mot varandra och stödja varandra med barnen.  Herre, vi tackar Dig att de stödjer varandra trotts separation.  Vi ber att du griper in i deras liv och förnyar deras kärlek till varandra så att familjen blir förenad igen.  Låt ingenting hända som kunna förhindra det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan har P. Johnny skickat brev för 2 veckor. Se. hemsidorna.

Vi hörs om 2 veckor.

May whatever you do be focused on Our Lord Jesus Christ and his great peace because life is too short. Må vad som helst som du gör vare fokuserade på Vår Herre Jesus Kristus stor frid eftersom livet är for kort. Fr. John Bertao, Canada

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


 

Veckobrev Ordinary 23

 

Dear Friends,

 This email and attachment bring us into the month of September and away from the summer!! It has been a very good few months for us and for me personally. I thank God for all that has been accomplished during this time of generally good weather and good developments in the pandemic scene.

 We also enter into the new season of autumn, a gentle season of quiet transformation. The attached input for next Sunday and the week following it puts us in touch with this gentleness as it calls us to open our eyes and ears to each other and to the world around us and to respond to one another and to our world with care and compassion. I hope you will have a blessed week in your love for one another and for all those around you. You will be in my prayers each day of the week as always. Please continue to pray for me and for everyone who takes part in this prayer at whatever level. May God’s gentleness be with you and all those you love.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Nu är det helg igen och Fr. Johnny inspirerar oss med följande ord:  ”It wasn´t just the fact that he cured people but also because of the wonderful gentleness and compassion he showed towards those who were suffering. That same power and those same qualities of his love are there for us today.  Det var inte bara det att han botade människor men också den underbara mildhet och medlidande han visade mot dem som led. Samma kraft och samma kvaliteter av hans kärlek är där för oss idag.” Herre, låt oss aldrig glömma detta. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.  Resten finns i brevet.

Förbön behövs  för Lennart som fick stroke den 11 augusti.  Herre, vi överlämnar Lennart i dina heliga händer. Vi ber att han får all hjälp som behövs och är mottaglig för det. Vi ber att du inspirerar läkare och all sjukhuspersonal som hjälper honom.  Vi ber att du helar honom till kropp och själ. Du vet hur svår situationen är för han familj.  Låt Lennart och familjen känna sig burna av våra förböner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs för Kurt som nyligen blev diagnosticerad med cancer. Herre, vi överlämnar Kurt och hans hälsa till dig.  Du vet hur bedrövad Kurt och hans familj känner sig.  Låt din anda inspirera onkologen och alla inblandade.  Var med familjen och ge dem all mänsklig och andlig hjälp som finns att få.  Hela Kurt till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


2021-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Dear Friends,

 Isn’t it amazing what a bit of sunshine can do for us Irish!! It certainly cheers many of us up. And with the forecast for more sun for the next week or more, life seems good. It puts new heart into us.

 Attached is my input for next Sunday and for the week following it. This is all about putting our hearts into what we are doing in terms of our faith, our love, and our hope. Next week is a challenge to us to practice this with one another in marriage and/or in family life first of all. Make your love for one another alive with your attention to one another and your awareness of one another. And it is a challenge to practice putting our hearts into our faith, especially our prayer and worship in the Eucharist. The good weather might help us to do this. But it should not depend on that but rather be a gift to one another and to our God and then we will experience the joy of love.

 You will be in my prayers each day of the week as usual. May God bless you abundantly in your homes and families and in your faith community. And may God continue to keep us all safe through this time of ongoing pandemic. Please continue to pray for me and for one another.

Johnny

Fr. Johnnys veckobrev :

  Letter in English  www.continuousprayer.net
  Letter in Swedish:  www.katolskakyrkanlulea.se 

Hej allihopa,

P, Johnny skriver till oss idag:  We need to put new heart into our prayers so that God may come more and more alive to us.  Vi behöver lägga nytt hjärta i våra böner så att Gud må blir mer och mer levande i oss.   Herre, hjälp oss att sprida ständig bön för äktenskap och familj med kraften av Din Ande.

Det finns så mycket elände i världen att man (åtminstone jag) kan känna mig förtvivlad ibland. Idag sade Deacon Robert Kinghorn några tröstande ord:  "No matter what happens, God is with us.  Jesus is always there and he comes in many disguises.  Vad som än händer är Gud är med oss. Jesus finns alltid där och han kommer under många skepnader.” Sådant måste man höra då och då.

På söndag 29 augusti firar P. Mirek Dudek 50 årsjubileum som präst. P. Klaus Dietz firade 50 års jubileum samma jubileum 24 juli  och P. Francisco Herrera den 17 juli.  Det är verkligen något att fira stort. Herre, du som är källan till allt liv vet allt. Tack för allt som P. Mirek, P. Klaus och P Francisco har gjort i din tjänst.  Ge dem hälsa och må allt de har gjort och kommer att göra bära frukt, frukt som består. Vi ber att du väcker prästkallelser till liv i världen och hjälp de som du kallar att svara positivt på kallelsen.

Gloria önskar böner för en 39årig kvinna som heter Iwana som har en cancertumör på hjärnan. Hon hade cancern för några år sedan och blev botad. Tyvärr har den kommit tillbaka.  Herre vi lägger Iwana i dina heliga händer. Allt är möjligt för Dig Herre. Vi ber att hon får all hjälp som är möjlig att få. Låt läkarna få inspiration från Dig.  Var med hela familjen och låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-08-21

 

Veckobrev Ordinary 21


Dear Friends,

 I always like Tuesdays as it is an opportunity to spend some time thinking about you and praying for you as I prepare this weekly input and send it to you. Of course you are in my prayers every day but in a more general way most of the time. I trust you are able to relax a bit during these months of the summer and that you will be refreshed for the autumn and winter ahead.

 I hope the attached input will be helpful for you in your love for one another and in your faith in Christ and in your commitment to Christ in his Church. We are on an exciting journey of faith, hope and love which at times becomes tedious. This weekly action might help to refresh your heart and spirit for the week ahead.

 You will be in my prayers every day of the week as always. May God bless you and all those you love and keep you safe from the virus that seems to be rampant again almost everywhere. Please continue to pray for me and for all those who are taking part in this little programme of commitment.

 Johnny

  Letter in English  www.continuousprayer.net

  Letter in Swedish:  www.katolskakyrkanlulea.se

Hej allihopa,

Idag är St. Pius X festdag.  Fr. Larry Marcille berättade om honom på dailytvmass.com.  Pius X   became pope 1903. He chose for his motto Paul´s words from his letter to the Ephesians  "to restore all things in Christ, in heaven and on earth". How - by teaching Christian Doctrine to rich and poor.  Religious devotion was meaningless if one did not understand their faith. He wanted everyone to receive Holy Communion (which was not the case then) and promoted the daily reception of  Communion. The quickest and shortest way to heaven is the Eucharist.

Pius X blev Påve 1903. Han tog som sin  motto Paulus ord i Efesiebrevet "att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden". Hur - genom att undervisa kristen doktrin till rika och fattiga. Religiös hängivenhet var meningslös om man inte förstod sin tro. Han ville att alla skulle ta emot Eukaristin (som inte var praxis då) och främjade det dagliga mottagandet av Eukaristin. Den snabbaste och kortaste väg till himlen är Eukaristin. St Pius be för oss.a

Förra vecka bad vi för Aline.  Operationen gick bra och hon är hemma.  Hon kunde gå till toaletten ensam dagen efter, vilket förvånade läkaren.  Nu har hon mycket ont och svårt att gå som är ganska naturligt efter en sådan operation.  Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar dig att det har gått så bra för Aline.  Vi ber att du beskyddar henne från allt ont och låt henne får all hjälp hon behöver. Hjälp och ge henne mod och uthållighet att kunna gör allt som hon blir ombedd att göra för sin hälsa även om det innebär smärta.  Ge henne kunniga sjukgymnaster som hjälper henne.  Var med hennes familj. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön önskas för Natanael, 13 år, som har en autism och vägrar att gå i skolan. Föräldrarna är förtvivlade.  Herre, vi överlämnar Natanael till Dig.  Du vet hur han känner sig och varför han inte vill gå till skolan.  Vi ber att du leder honom och föräldrarna till den person som kan se till att han får den rätta hjälpen och att han bli bemött med medkänsla och förståelse. Låt honom få en äkta vän. Låt alla känna sig burna av Din kärlek. Allt är möjligt för Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Yvonne vill att vi ber för hennes Pappa, Henri, som dog nyligen.  Herre, du som är källan till allt liv, tack för Henris liv.  Må allt gott som han har gjort genom livet bära frukt, frukt som består. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-08-15

 

Veckobrev The Assumption


Dear Friends,

 Attached you will find my input for next Sunday and the week following it. This is a different kind of input because on Sunday we celebrate the feast of the Assumption of Our Blessed Lady into Heaven, because Sunday is the 15 of August. This feast celebrates our faith in the truth that Mary was taken body and soul into heaven at her death as the first fruits of Christ’s Resurrection and Ascension.

 But it is not just about Mary. It is also about us and the promise that we too will be brought body and soul into heaven, our soul at our death and our body at the Last Day. That is the full vison of human life that we need to grow into and rejoice in. And that needs to be the context in which we live our lives now day by day.

 Next week is a time to rejoice in the sacrament of marriage and the power of God that is in every couple. It is a time to celebrate our family as the Church of our home, a place where Christ lives. And it is a time to see our parish as a faith community which shows the salvation of Christ for the world in joy and confidence.

 You will be in my prayer throughout the week as always. May God bless you and all your loved ones each day and keep you safe in his care. Please keep me and one another in your prayer that all of us may know how greatly loved we are and be at peace in God’s love.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Söndagen den 15 augusti är Marias upptagning i himmelens festdag.  Fr. Johnny skriver följande till oss:  Maria is given to us as the model of what a follower of Christ should be.  Today as we celebrate her Assumption into heaven, she models especially the importance of a spirit of thanksgiving and praise.  Maria är given till oss som modellen av vad en Kristi följare borde vara.  Idag när vi firar hennes upptagning i himmelen, visar hon oss särskilt vikten av en anda av tacksamhet och lovprisning. Resten finns i brevet.

Today, Mary is the  Mother who watches over us, her children, on our journey through life, often weary and in need, anxious that the light of hope does not fail. Mary, our mother looks to this pilgrim people, a pilgrim people, a youthful people whom she loves, and who seek her in the silence of their hearts and all the distractions of the journey. Idag är Maria  den moder som vakar över oss, sina barn, på vår resa genom liv, ofta trötta och i behov, ängsliga ifall hoppets ljus försvinner. Maria, vår moder vakar över detta pilgrimsfolk, ungdomliga människor som hon älskar, och som söker henne i sina hjärtans tystnad och alla distraktioner på resan.  Påve Franciskus i ett brev till unga människor.

Bön behövs för Aline som tillhör Karlstad församling.  Hon kommer att ha en allvarlig ryggoperation på tisdag den 17 augusti i Örebro. Hon kommer att skickas hem redan på onsdag. Herre, vi överlämnar Aline i dina heliga händer.  Vi ber att operationen kommer att lyckas och att hon helas till kropp och själ.  Låt din Ande styra läkaren som genomför operationen och annan sjukhuspersonal som hjälper till. Vi ber att Aline, Dismas och barnen känner sig burna av våra böner. Vi ber att Aline får bra eftervård. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God of love, who created a world of abundant love, be with my family every day.  Help us to put into practice all that you call us  to be. Gud av kärlek, som skapade en värld av gränslös kärlek, var med min familj varje dag. Hjälp oss att praktisera allt som du kallar oss att vara.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-08-09

 

Veckobrev Ordinary 19


Dear Friends,

 It has taken me most of the past week to settle back into life in Clonard after the ten days I spent with my family in Donegal. It was great being there with them. Now it is equally great being here with the Community and the people who come to Clonard and are in touch with us. Thank you for your love and kindness to us and to me.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. The theme is the extraordinary gift of the Eucharist, the source and summit of all our spirituality as followers of Christ. I hope you will find it helpful for yourselves as couples, families and as members of your community of faith. Our Churches are now open again for the celebration of the Eucharist. However not all of us are comfortable going into crowds and so many continue to participate in the Mass online. However we take part, this week is a call to renew for ourselves the sense of awe that this great gift brings us to and to make it a week by week renewal of our faith in Christ among us and for the world in which we live.

 You will be in my prayers each day of the coming week as always. Please continue to pray for me and for all those who are following this programme of Couple Prayer in various ways. May God bless us all and continue to keep us safe in the week ahead.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan säger  P. Johnny till oss:  By far the most extraordinary  gift that God has given to his people is the Eucharist.  In it we are invited to constantly receive the Body and Blood of Christ as our nourishment for the journey of life. Den mest extraordinär gåva som Gud har givit hans folk är Eukaristin, Vi är erbjuden att konstant ta emot Kristus Kropp som näring för vår livsresa.  Resten finns i brevet.

Fr. Johnny  has invited us to pray for the vocation of the single person for the month of August.   "Single people live as disciples of Christ in the ordinary circumstances of their lives, using their gifts to bring peace and healing and hope to those around them. Fr. Johnny vill att vi ber för de som är kallade att leva ensam i augusti månad.  Människor som lever ensam lever som Kristi lärjungar i de vardagliga omständigheter av deras liv och använder deras gåvor för att ge frid, helande och hopp till de omkring dem.

God has called us with the gospel to share in the glory of Jesus Christ.  Med evangeliet har Gud kallat oss att dela Jesus Kristi härlighet.  Dagens Mässa, 9 augusti. 

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-07-15

 

Veckobrev Ortdinary 16 & 17

Dear Friends,

 This week I am sending you two instalments of the Couple Prayer and Newsletter insert for the next two weeks. I will be going to Donegal on Friday until Sunday July 25th and may not be able to send you the one for Ordinary 17 from there – you just never know!! So I am doing that now to be sure.

 Even though I will be on holidays there, I will still be praying for you each day that God may bless you and all those you love. May God keep you and all of us safe through the next weeks and months. Please continue to pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Vi hörs om två veckor.

Varma hälsningar,

Colette

 


2021-07-11

 

Veckobrev Ordinary 15
Dear Friends,

 Attached you will find my input for the Couple Prayer and Newsletter piece for next Sunday and the week following it. I hope you will find it helpful for yourselves in your love for each other and in your life of faith. The challenge in God’s Word is to look at the limits we set, either consciously or otherwise, to living the great gifts we have been given by God for our own happiness and for the good of the world around us in family and community.

 You will be in my prayers as always during this time. I thank God for you and ask God to bless you and all those you love. May God keep us all safe during this time as everyone tries to return to a more normal life and yet the virus is still with us!! Thank you for your prayers for me. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Tyvärr har jag gjort bort mig den här veckan.  Jag har nämligen missat min bönedag den 8 juli.  Det var när mitt barnbarn Aili frågade mig den 9 juli  "när blir det den 10 juli" som jag kom på det. Hon skulle se sista avsnittet av en Bolibompaserie som gick på TV den 10 juli. Jag är ledsen att jag glömde bönedagen men Fr. Johnny har sagt att om vi glömmer bort dagen är det ingen idé att skämmas och att absolut inte ge upp. Jag vill inte komma med ursäkter men jag ska göra det så snart jag kan.

The Gospel today tells the disciples to trust in their God.  The Lord will look after us as he looks after `the birds of the air and the lilies of the field`.  May we live our lives in the shadow of God´s wisdom and in the sunshine of his love.  Evangeliet idag säger till lärjungarna att de ska lita på sin Gud.  Herren kommer att ta hand om oss såsom han tar han om fåglarna i luften och liljorna på ängen?  Må vi leva våra liv i skuggan av Guds visdom och i solskenet av hans kärlek.  Donal Neary S.J.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Vama hälsningar,

Colette

 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?